Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Senat 2008 - 2012
Caută după ID-ul votului:

Voturile din Senatul Romaniei

DA NU Ab -
1.Raport de respingere - reexaminare
18 Jul 2012, 14:31
PL  Proiect de lege pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
Acest vot este: Adaugă tag

67001
2.Vot final
18 Jul 2012, 14:26
PL  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
Acest vot este: Adaugă tag

64031
3.Vot final
18 Jul 2012, 10:20
PL  Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
Acest vot este: Adaugă tag

0000
4.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:58
PL  Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuinţelor de serviciu aflate în proprietatea statului şi administrate de Societatea Naţională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea
Acest vot este: Adaugă tag

73240
5.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:56
PL  Propunere legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu"
Acest vot este: Adaugă tag

655130
6.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:54
PL  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică
Acest vot este: Adaugă tag

78120
7.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:53
PL  Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Olteniţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului parc industrial
Acest vot este: Adaugă tag

79300
8.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:52
PL  Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului parc industrial
Acest vot este: Adaugă tag

78210
9.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:50
PL  Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi, pentru realizarea unui campus universitar pentru Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti - Filiala Călăraşi
Acest vot este: Adaugă tag

74310
10.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:47
PL  Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Guvern nr.30/2011, care modifică şi completează Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Acest vot este: Adaugă tag

79330
11.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:45
PL  Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
Acest vot este: Adaugă tag

77310
12.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:44
PL  Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi
Acest vot este: Adaugă tag

82121
13.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:42
PL  Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Acest vot este: Adaugă tag

79320
14.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:34
PL  Propunere legislativă privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Acest vot este: Adaugă tag

81010
15.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:32
PL  Propunere legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 şi Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
Acest vot este: Adaugă tag

71160
16.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:30
PL  Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.126/1994, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
Acest vot este: Adaugă tag

82110
17.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:29
PL  Propunere legislativă privind organizarea activităţii fiscale a marilor contribuabili
Acest vot este: Adaugă tag

85130
18.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:26
PL  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Acest vot este: Adaugă tag

86221
19.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:24
PL  Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Acest vot este: Adaugă tag

81520
20.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:21
PL  Propunere legislativă pentru modificarea articolul 296 indice 18 al legii nr.571, din 22 decembrie 2003, privind codul fiscal
Acest vot este: Adaugă tag

81520
21.Vot final - reexaminare
25 Jun 2012, 15:17
PL  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004
Acest vot este: Adaugă tag

612030
22.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:14
PL  Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cerşetoria
Acest vot este: Adaugă tag

76110
23.raport de respingere
25 Jun 2012, 15:13
PL  Propunere legislativă privind interzicerea activităţii de cerşetorie
Acest vot este: Adaugă tag

81320
24.vot final
25 Jun 2012, 15:11
PL  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Căi ferate "C.F.R." S.A. în scopul achitării oblligaţiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică
Acest vot este: Adaugă tag

81140
25.vot final
25 Jun 2012, 15:09
PL  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Acest vot este: Adaugă tag

80041
26.vot final
25 Jun 2012, 15:07
PL  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
Acest vot este: Adaugă tag

84020
27.vot final
25 Jun 2012, 14:59
PL  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
Acest vot este: Adaugă tag

71040
28.vot final
25 Jun 2012, 14:57
PL  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
Acest vot este: Adaugă tag

81161
29.vot final
25 Jun 2012, 14:55
PL  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
Acest vot este: Adaugă tag

661940
30.vot final
25 Jun 2012, 14:53
PL  Proiect de lege privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
Acest vot este: Adaugă tag

721730
31.vot final
25 Jun 2012, 14:46
PL  Proiect de lege pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
Acest vot este: Adaugă tag

701840
32.vot final
25 Jun 2012, 14:43
PL  Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011
Acest vot este: Adaugă tag

91100
33.vot final
25 Jun 2012, 14:41
PL  Proiect de lege pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune Anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluţia Nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
Acest vot este: Adaugă tag

91110
34.vot final
25 Jun 2012, 14:39
PL  Proiect de lege privind acceptarea amendamentului la statutul Fondului Monetar Internațional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus și aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional prin Rezoluția nr.66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor și reforma Consiliului Executiv
Acest vot este: Adaugă tag

89300
35.Vot final
21 Jun 2012, 08:32
PL  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
Acest vot este: Adaugă tag

77000
36.Vot final
21 Jun 2012, 08:31
PL  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice
Acest vot este: Adaugă tag

77000
37.vot final
21 Jun 2012, 08:30
PL  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii
Acest vot este: Adaugă tag

69110
38.Raport de respingere
21 Jun 2012, 08:27
PL  Proiect de lege pentru înfiinţarea studioului teritorial Constanţa al Societăţii Române de Televiziune
Acest vot este: Adaugă tag

73010
39.Raport de respingere
21 Jun 2012, 08:25
PL  Proiect de lege pentru modificarea Legii 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
Acest vot este: Adaugă tag

67121
40.raport de respingere
21 Jun 2012, 08:23
PL  Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.41 din 17 iunie 1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Acest vot este: Adaugă tag

70010
41.raport de respingere
21 Jun 2012, 08:22
PL  Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
Acest vot este: Adaugă tag

75000
42.raport de respingere
21 Jun 2012, 08:20
PL  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
Acest vot este: Adaugă tag

73010
43.raport de respingere
21 Jun 2012, 08:19
PL  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare
Acest vot este: Adaugă tag

69011
44.Vot final
21 Jun 2012, 08:17
PL  Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor militare
Acest vot este: Adaugă tag

26710
45.Raport de respingere
21 Jun 2012, 08:15
PL  Proiect de lege pentru completarea Legii nr.590/2003 privind tratatele
Acest vot este: Adaugă tag

70010
46.Raport de respingere
21 Jun 2012, 08:13
PL  Proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO
Acest vot este: Adaugă tag

69000
47.raport de respingere
21 Jun 2012, 08:10
PL  Proiect de lege privind completarea alin.(3) al art.76 din Legea nr.215/2001
Acest vot este: Adaugă tag

69200
48.Raport de respingere
21 Jun 2012, 08:09
PL  Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Acest vot este: Adaugă tag

70010
49.Raport de respingere
21 Jun 2012, 08:07
PL  Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Acest vot este: Adaugă tag

69010
50.Raport de respingere
21 Jun 2012, 08:05
PL  Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
Acest vot este: Adaugă tag

70140
Previous | Next


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.