Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Valerian Vreme, candidat D Bacau alegeri 2016
Valerian Vreme
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
51.52%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PD-L. Prezent la 51.52% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.05% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 19 Jun 2012, 08:49
7817460Ab*
2.
Vot final: Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay 20 Dec 2011, 12:13
1119750NU*
3.
Vot final: Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei 20 Dec 2011, 12:07
1109621-*
4.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 34 din Codul Fiscal 23 Nov 2010, 13:31
161531-*
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2002, aprobată prin Legea nr.354/2003, privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 23 Jun 2010, 11:53
228402-*
6.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative 09 Jun 2010, 08:24
11911111-*
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 05 May 2010, 11:09
145113152-*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat 21 Apr 2010, 11:00
11214841-*
9.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente - Titlul VI - Modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 17 Mar 2010, 10:48
261211-*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 23 Feb 2010, 11:43
251011-*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea şi modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 16 Feb 2010, 11:48
273211-*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 09 Feb 2010, 11:48
218161-*
13.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 15 Dec 2009, 11:43
202102-*
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 20 Oct 2009, 10:45
257013-*
15.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule 20 Oct 2009, 10:26
106392035-*
16.
Vot final: Propunere legislativă privind retrocedarea patrimoniului sindical 22 Sep 2009, 10:42
1815141-*
17.
Vot final: Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune 23 Jun 2009, 15:47
9313145-*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia 23 Jun 2009, 15:40
1883943-*
19.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2009 pentru modificarea şi completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă 23 Jun 2009, 15:36
1903912-*
20.
Vot final: None 23 Jun 2009, 15:32
11610791-*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii faţă de animale şi protecţia acestora 26 May 2009, 10:50
8114531-*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul proprietăţii 26 May 2009, 10:48
64145184-*
23.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 26 May 2009, 10:47
8813631-*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 26 May 2009, 10:47
7414856-*
25.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice 12 May 2009, 10:13
1901003-*
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 12 May 2009, 10:04
1475355-*
27.
Vot final: Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă 12 May 2009, 10:04
1772442-*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare 10 Feb 2009, 11:41
204113-*
29.
Vot final: None 04 Feb 2009, 08:56
1343313-*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  -2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.