Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Victor Ponta, candidat D Gorj alegeri 2016
Victor Ponta
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
25.86%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 25.86% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.99% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Daemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012 08 May 2012, 10:50
237022DA
2.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea studiilor 08 May 2012, 10:46
237031DA
3.
Vot final: None 08 May 2012, 10:45
233041-*
4.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea pazei gradiniţelor, şcolilor generale şi liceelor pe durata desfăşurării activităţilor didactice 20 Dec 2011, 12:15
1109832NU
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă 20 Dec 2011, 12:14
11310021NU
6.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 20 Dec 2011, 12:14
1119810NU
7.
Vot final: Proiect de Lege privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare 20 Dec 2011, 12:13
201820DA
8.
Vot final: Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay 20 Dec 2011, 12:13
1119750NU
9.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru completarea art.7 din Ordonanţa nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile 20 Dec 2011, 12:12
1159620NU
10.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil 20 Dec 2011, 12:12
11210010NU
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 20 Dec 2011, 12:11
11010311NU
12.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere 20 Dec 2011, 12:10
1119830NU
13.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 20 Dec 2011, 12:10
1109611NU
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 20 Dec 2011, 12:09
1139611NU
15.
Vot final: Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri 20 Dec 2011, 12:09
1109431NU
16.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea 20 Dec 2011, 12:08
1119710NU
17.
Vot final: Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei 20 Dec 2011, 12:07
1109621NU
18.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 20 Dec 2011, 12:07
1139621NU
19.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 Codul Fiscal 20 Dec 2011, 12:06
1109810NU
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 20 Dec 2011, 12:06
1099630NU
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată în 2007 20 Dec 2011, 12:05
1139800NU
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat 20 Dec 2011, 12:05
1129720NU
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru 20 Dec 2011, 12:04
210210DA
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru stimularea şi sprijinirea construcţiilor de case 20 Dec 2011, 12:04
1139720NU
25.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar de călători 20 Dec 2011, 12:02
1139621NU
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din gradiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore 20 Dec 2011, 12:02
207301DA
27.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale 20 Dec 2011, 12:01
1149710NU
28.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 20 Dec 2011, 12:00
1139611NU
29.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 20 Dec 2011, 12:00
1149500NU
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe 20 Dec 2011, 11:59
205400DA
31.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei , precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar 20 Dec 2011, 11:58
1129610NU
32.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar 20 Dec 2011, 11:58
1109621NU
33.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea şi completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 20 Dec 2011, 11:57
1149500NU
34.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale 20 Dec 2011, 11:56
1179300NU
35.
Vot final: Proiect de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 20 Dec 2011, 11:55
1119510NU
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată 20 Dec 2011, 11:55
1119530NU
37.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării" 20 Dec 2011, 11:52
1099060NU
38.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 20 Dec 2011, 11:51
1505801DA
39.
PL 663/2010/2011 A - vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 20 Dec 2011, 11:50
1149210NU
40.
Vot final: None 20 Dec 2011, 11:49
200210DA
41.
Vot final: Proiect de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 15 Dec 2011, 10:05
21317340Ab*
42.
Retrimitere la comisie: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare 15 Dec 2011, 10:04
17669160NU
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr.351/2004 15 Dec 2011, 10:02
2113411DA
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004 15 Dec 2011, 10:02
256130DA
45.
PLx 173/2011/2011 A - VOT FINAL: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 15 Dec 2011, 10:01
250320DA
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989" 15 Dec 2011, 10:01
22115180DA
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 15 Dec 2011, 10:00
1559720NU
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - Import a României EXIMBANK S.A. 15 Dec 2011, 09:59
2023840DA
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti 15 Dec 2011, 09:59
237931DA
50.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar şi a unor măsuri financiar-bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014 15 Dec 2011, 09:58
1479611NU
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.