Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Neculai Rățoi
Neculai Rățoi
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
55.90%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 55.90% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.37% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 /2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:35
3213471DA*
2.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - Import a României EXIMBANK S.A. 15 Dec 2011, 09:59
2023840NU*
3.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare naţională legală 12 Oct 2011, 11:35
17180123DA*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale 27 Sep 2011, 11:27
286511NU*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 28 Jun 2011, 11:12
15811641DA*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar 22 Mar 2011, 11:23
14211323DA*
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru despăgubirea cetăţenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român 01 Mar 2011, 12:52
15210423DA*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - ISC 22 Feb 2011, 12:14
16411410DA*
9.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 08 Feb 2011, 11:54
12215152NU*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului copilului 19 Oct 2010, 12:00
2026562DA*
11.
Vot final: Propunere legislativă privind Programul naţional de realizare a cadastrului general în mediul rural 19 Oct 2010, 11:32
2482590NU*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 13¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 28 Jun 2010, 18:54
248442Ab*
13.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 28 Jun 2010, 18:53
249481Ab*
14.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" -Staţiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava 28 Jun 2010, 18:50
247381Ab*
15.
Vot final: Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" " Institutul de Cercetare " Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare " Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas " Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu" respectiv a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa" 28 Jun 2010, 18:49
251442-*
16.
Vot final: None 28 Jun 2010, 18:44
255610NU*
17.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220 din 27 octombrie 2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 23 Jun 2010, 11:50
224430NU*
18.
Vot final: Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile şi pentru încurajarea economisirii resurselor energetice 23 Jun 2010, 11:50
1725561DA*
19.
Vot final: Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art.87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii din domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001 23 Jun 2010, 11:35
234311-*
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, modificată prin Legea nr.32/2007 23 Jun 2010, 11:32
239631NU*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 23 Jun 2010, 11:26
1024050DA*
22.
Vot final: None 26 May 2010, 10:43
244751NU*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice 13 Apr 2010, 10:42
255210Ab*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 23 Mar 2010, 14:53
2092120NU*
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România 23 Mar 2010, 14:52
1844420NU*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti, la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles, la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 17 Mar 2010, 10:58
2055044NU*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 16 Feb 2010, 12:01
2145661NU*
28.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea domnilor Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc, Tudor Popa drept eroi-martiri, luptători pentru democraţie, drepturile omului şi apărători ai valorilor spirituale şi culturale româneşti 16 Feb 2010, 11:52
21053132NU*
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 09 Feb 2010, 11:51
219640NU*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor 09 Feb 2010, 11:36
1763932NU*
31.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice 15 Dec 2009, 11:49
204751NU*
32.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii 15 Dec 2009, 11:45
197482NU*
33.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.9 alin.(1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoluţiei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 15 Dec 2009, 11:44
201341NU*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru reînfiinţarea comunei Cintei, judeţul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand 22 Sep 2009, 10:36
9711871NU*
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru reînfiinţarea comunei Cintei, judeţul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand 08 Sep 2009, 10:52
1159584NU*
36.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţilor sau executanţi din România 15 Apr 2009, 09:13
199261-*
37.
Vot final: None 04 Feb 2009, 08:56
1343313-*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  1  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Rățoi Neculai”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
10 Mar
2015
: "Încă un mod de a aduce bani la buget" Ne văităm, de ani buni, că nu avem bani pentru multe dintre proiectele la care a visat flecare partid la rândul său când a fost la guvernare. Însă... 
03 Mar
2015
: "România, deasupra Germaniei şi Marii Britanii" După cum v-am obişnuit deja, o să scot iarăşi în evidenţă un domeniu în care românii nu mai sunt codaşii Europei, ci, dimpotrivă, se ... 
24 Feb
2015
Lucrările şedinţei s-au încheiat la ora 10,10.  
24 Feb
2015
: "Să ne ţinem în ţară copiii strălucitori!" Nu voi conteni vreodată să descopăr cu plăcere nesfârşită şi să ţin partea inteligenţei româneşti! Iar dacă aceasta se dovedeşte a ... 
17 Feb
2015
: "Glasul scârţâit îngrozitor al roţilor de tren..." În ultima vreme auzim tot mai des că, dacă vrei să-ţi baţi joc de tine, de banii şi de timpul tău, n-ai decât să încerci aventur... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.