Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Nicolae-miroslav Petrețchi, candidat D Maramures alegeri 2016
Nicolae-miroslav Petrețchi
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, La data de 10 noiembrie se împlinesc 9 ani de la adoptarea Declaraţiei comune a Naţiunilor Unite în legătură cu Holodomorul - Marea Foamete din anii 1932-1933 în Ucraina. Parlamentul Ucrainei adoptase la 5 mai 2003 Rezoluţia prin care Holodomorul a fost declarat genocid. Ulterior Declaraţiei comune a Naţiunilor Unite, parlamentele mai multor ţări au adoptat rezoluţii similare. Se schiţează astfel o reparaţie istorică pentru marea tragedie care s-a abătut asupra unui întreg popor, constând în milioane de morţi de inaniţie sau din cauza epidemiilor asociate foametei, în circa 300.000 de deportaţi, 4.880 condamnaţi la moarte şi executaţi numai până la 5 ianuarie 1933, alţi 74.180 întemniţaţi până la aceeaşi dată. Iată câteva argumente care demonstrează esenţa de genocid a Holodomorului. Cum se comportă un stat normal când cetăţenii săi sunt loviţi de o calamitate? Încearcă le atenueze suferinţele, îi ajute pe năpăstuiţi. Dacă le pier bunurile, se aduc alimente, se apelează la solidaritatea internaţională, se dau scutiri pentru obligaţiile împovărătoare. Cum a reacţionat statul sovietic ? Nu numai nu a adus ajutoare, dar a introdus permisele de circulaţie ispolkom, care făceau imposibile aşa-numitele "călătorii pentru pâine". Nu numai nu a slăbit povara dărilor, dar a menţinut cotele obligatorii la nivelul şi aşa ridicat al anilor anteriori, înăsprind la maximum campaniile de scotocire a gospodăriilor ţărăneşti şi de preluare până şi a grânelor de sămânţă. "Ajutoarele" au fost de genul directivei secrete din 9 noiembrie 1933 care asmuţea organele de securitate, şi până atunci sângeroase, împotriva ţăranilor. La 7 august 1932 a fost adoptat un decret care introducea pedeapsa cu moartea, inclusiv pentru tăinuirea micilor provizii, chiar şi a celor pentru supravieţuirea copiilor. Orice stat normal adoptă în situaţii excepţionale măsuri de minimă protecţie a persoanelor grav defavorizate. Statul sovietic a redistribuit hrana minimă, la limita supravieţuirii, din spitale luând de la bolnavii grav şi foarte grav şi suplimentând porţiile celor care puteau fi recuperaţi pentru muncă. Marea Foamete a fost completată metodic cu o meticuloasă şi crudă politică de ştergere a identităţii naţionale, constând în arestări, deportări, compromiterea fruntaşilor satelor, a intelectualilor de marcă, suprimarea clerului, sufocarea până la extincţie a aşa-ziselor "sate reproductive". Cu un cinism bine ţintit, autorităţile sovietice au pus foametea şi consecinţele ei pe seama... naţionaliştilor. S-a ordonat "deculacizarea", adică stârpirea elitelor satelor. Iar la Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Ucrainean, secretarul general al partidului a declarat triumfător: "1933 a fost anul înfrângerii contrarevoluţiei ucrainene". Încercarea de ştergere a identităţii unei etnii înseamnă genocid. A întârzia recunoaşterea unui genocid înseamnă o prelungire şi până în prezent a efectului acestuia asupra identităţii etniei care i-a fost victimă. Deputat Nicolae-Miroslav Petreţchi, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.
31 Oct 2017  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next