Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Roxana Mînzatu, candidat D Brasov alegeri 2016
Roxana Mînzatu
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
Lucrările şedinţei s-au încheiat la ora 14.20.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
2.
Înainte de a încheia şedinţa, aduc la cunostinţă , în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, au fost depuse la secretarul general următoarele legi: Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucuresti la 6 martie 2008; Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008; Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995; Lege pentru completarea art. 42 din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. mulţumesc. Declar închisă şedinţa Senatului.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
3.
: mulţumesc, domnule senator. consult dacă doriţi interveniţi la dezbateri generale. Nu sunt intervenţii. Supun votului dumneavoastră raportul favorabil, fără amendamente, precizând legea are caracter de lege organică. Cine este pentru? mulţumesc. Împotrivă? Abţineri? Cu 112 voturi pentru, nici unul împotrivă, nici o abţinere, în unanimitate, plenul Senatului a adoptat raportul întocmit de comisie şi proiectul de lege în ansamblu. Precizez Senatul a fost Cameră decizională.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
4.
: mulţumesc, doamna vicepreşedinte. Stimaţi colegi, este o chestiune foarte importantă, asa cum a rezultat din expunerea făcută de colega noastră, motiv pentru care solicit introducem dezbaterea şi adoptarea acestui proiect de lege în ordinea de zi. Cine este pentru? rog votaţi. Împotrivă? Niciun vot împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. Îl invit pe domnul senator Dumitrescu prezinte raportul Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
5.
Este vorba de Proiectul de lege pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. Invit colegii senatori -si ocupe locurile. Stimaţi colegi, dacă doriţi rezolvăm această chestiune a Televiziunii şi Radioului, rog ocupaţi locurile. Din partea Guvernului susţine cineva această lege? rog, din partea comisiei, doamna senator Norica Nicolai.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
6.
: La ce număr, dacă este în ordinea de zi? (rumoare, discuţii) De acord, dar nu stiu cum. Rog colegii senatori mai rămână în sală 5 minute. Stimaţi colegi, invit ocupaţi locurile. Există o solicitare a Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, în sensul de a lua în dezbatere şi a da un vot pe propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. Aceasta, da? (rumoare, discuţii, vociferări) Eu am citit legea care mi-a fost dată.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
7.
: Nu stiu ce lege. La ce număr din ordinea de zi? De acord. Cei din staff îmi spun nu este în ordinea de zi. Dacă ne spuneţi ce este... Nu este în ordinea de zi.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
8.
: Întâi votaţi, după aceea listă. Raportul celor două comisii este adoptat în plenul Senatului cu 79 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi o abţinere. Pe cale de consecinţă, se impun a fi acceptate două amendamente. Un amendament la titlul legii şi celălalt la articolul unic. Legea va suna în felul următor: "Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008." "Articol unic - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008." Supun votului dumneavoastră legea asa cum v-am prezentat-o eu. Dacă veţi vota da, veţi fi pentru aprobarea unei legi de respingere a ordonanţei de urgenţă. Dacă veţi vota nu, veţi fi împotriva legii. rog votaţi. Legea are caracter de lege ordinară, iar Senatul este prima Cameră sesizată. Cu 79 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi două abţineri, plenul Senatului aprobă Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008. (aplauze, discuţii) Listă pentru grupurile parlamentare. Stimaţi colegi, daţi-mi voie declar închisă şedinţa Senatului de astăzi. Mai avem două acţiuni: Birou permanent, domnule preşedinte - da? - şi şedinţa comună a celor două Camere. rog, domnule senator.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
9.
: mulţumesc, domnule senator. Stimaţi colegi senatori, potrivit Regulamentului Senatului, sunt obligat supun votului dumneavoastră raportul comun întocmit de Comisia de învăţământ, stiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. Raportul este de respingere a ordonanţei de urgenţă. În situaţia în care veţi vota da, veţi accepta ordonanţa trebuie respinsă. În situaţia în care veţi vota nu, deci împotriva raportului, susţineţi ordonanţa. Apoi vom discuta, în trepte, ce avem de făcut. Supun votului dumneavoastră raportul întocmit de cele două comisii. (rumoare, discuţii)
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
10.
: Domnule senator Marinescu, rog frumos! Am oferit cuvântul domnului senator Puiu Haşotti, liderul Grupului parlamentar al PNL.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next

Nici un comentariu pentru “Roxana Mînzatu”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
02 May
2018
: Mulţumesc, domnule preşedinte. În numele Grupului PSD, aş vrea să spun că susţinem proiectul de opinie în forma în care a fost prezentat plenului de Comisia pentru afaceri europene şi... 
23 Apr
2018
: Grupul PSD susţine şi acest proiect de hotărâre cu privire la comunicarea Comisiei Europene. Este extrem de important să ne pregătim tinerii, încă de pe acum, în ceea ce înseamnă com... 
23 Apr
2018
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Îi salut pe tinerii de la balcon. Comunicarea aceasta este foarte importantă prin prisma faptului că se referă la toleranţă, la incluziune, la valori eur... 
23 Apr
2018
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Domeniul IT şi transformarea digitală afectează modul în care cetăţenii europeni trăiesc, interacţionează, studiază. Din această cauză, unele locur... 
11 Apr
2018
: "Junii Braşovului - tradiţii urbane unice în România şi Europa" Cei ce ne vom afla în Braşov duminică, 15 aprilie 2018, vom fi martorii unei tradiţii urbane singulare în peisajul cult... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.