Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Marius Neculai
Marius Neculai
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
71.13%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PD-L. Prezent la 71.13% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 1.69% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile 26 Jun 2012, 11:11
239010DA
2.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 26 Jun 2012, 11:11
1748501DA
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu completările și modificările ulterioare 26 Jun 2012, 11:10
240031DA
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor 26 Jun 2012, 11:09
240030DA
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului" 26 Jun 2012, 11:08
1815281DA
6.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății 26 Jun 2012, 11:07
236142DA
7.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:05
235251DA
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 26 Jun 2012, 11:02
244011DA
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordonnța de urgență a guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:02
244110DA
10.
Vot final: Propunere legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 26 Jun 2012, 11:01
246110DA
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011 26 Jun 2012, 11:00
243320DA
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată 26 Jun 2012, 10:59
238270DA
13.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român 26 Jun 2012, 10:58
21211135DA
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii 26 Jun 2012, 10:57
2362100DA
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004 26 Jun 2012, 10:57
18337291NU
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 26 Jun 2012, 10:56
243231DA
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente 26 Jun 2012, 10:55
238080DA
18.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 26 Jun 2012, 10:54
1885480DA*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 26 Jun 2012, 10:53
1875650NU
20.
Vot final: None 26 Jun 2012, 10:52
2233180DA
21.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 19 Jun 2012, 09:53
162351Ab
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 19 Jun 2012, 09:52
157452Ab
23.
Vot final: Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creşterea prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial 19 Jun 2012, 09:52
157751Ab
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 19 Jun 2012, 09:51
163450Ab
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) alin.(3) al art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 19 Jun 2012, 09:50
166340Ab
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 09:50
162450Ab
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordoanţei de urgenţă nr.82 din 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 19 Jun 2012, 09:49
163550DA
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financire pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii 19 Jun 2012, 09:48
164231DA
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 19 Jun 2012, 09:48
167340Ab
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu 19 Jun 2012, 09:47
167630DA
31.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 şi completarea art.3), alin.(6) 19 Jun 2012, 09:46
165161Ab
32.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 19 Jun 2012, 09:46
161541DA
33.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonanţei nr.75 din 30 august 2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 19 Jun 2012, 09:45
171420Ab
34.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.1.558 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:44
162550Ab
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:44
171180Ab
36.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional 19 Jun 2012, 09:43
173430Ab
37.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD 19 Jun 2012, 09:42
172350Ab
38.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"-S.A.și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord"- S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice 19 Jun 2012, 09:41
166640DA
39.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2011 pentru modificarea Legii nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român 19 Jun 2012, 09:40
17139202NU
40.
Vot final: Proiect de Lege privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene 19 Jun 2012, 09:40
171651Ab
41.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile 19 Jun 2012, 09:39
172530DA
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 19 Jun 2012, 09:39
169340DA
43.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 19 Jun 2012, 09:36
158261Ab
44.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 19 Jun 2012, 09:36
158120Ab
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 /2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:35
3213471Ab
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 19 Jun 2012, 09:35
162350DA
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţiatului 19 Jun 2012, 09:34
161250Ab
48.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 19 Jun 2012, 09:33
165260Ab
49.
Vot final: Proiect de Lege privind abrogarea Legii nr.3 din 28 martie 1974, Legea presei din Republica Socialistă România 19 Jun 2012, 09:32
168270Ab
50.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 19 Jun 2012, 09:32
164170Ab
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  -2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Neculai Marius”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Mihai Eminescu, Bl. 2, Ap. 41, Roman, Judetul Neamt
(0744)606.693 / (0333)112.177
Flux RSS   Declarații
29 Nov
2011
: Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii este vorba de fonduri care aparţin Consiliului Judeţean Neamţ şi este vorba despre o suprafaţă de 14 hectare. Menţionez faptul că este ne... 
29 Nov
2011
: Prin prezentul proiect de lege se solicită trecerea în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ a unui teren aflat în administrarea Direcţiei Silvice Neamţ, în vederea realizării obiecti... 
12 Oct
2011
: "România, stat proactiv în NATO" Îmi face plăcere să salut a 57-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a NATO desfăşurată la Bucureşti, în Palatul Parlamentului, şi care tocmai s-a... 
27 Sep
2011
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este o mare onoare pentru mine să pledez astăzi în faţa dumneavoastră, argumentând pentru personalitatea, care, în momentul de faţă, este reprezenta... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.