Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Manuela Mitrea
Manuela Mitrea
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
48.74%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 48.74% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 5.16% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român 26 Jun 2012, 10:58
21211135-*
2.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 22 Nov 2011, 12:08
17212240DA*
3.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale 22 Nov 2011, 11:55
13416501-*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.19 din Legea nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 22 Nov 2011, 11:41
286451-*
5.
PLx 531/09/11 A - vot final: Proiect de Lege privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 15 Nov 2011, 16:39
242880NU*
6.
Vot final: None 12 Oct 2011, 11:22
252341Ab*
7.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2011 pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casa ", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă" 27 Sep 2011, 11:23
16212121-*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.148/2000, privind publicitatea 14 Sep 2011, 11:19
1973844NU*
9.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii, titlul VI, Efectuarea prelevării şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I şi II 14 Sep 2011, 11:02
246720NU*
10.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 31 May 2011, 11:03
17512930Ab*
11.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive 31 May 2011, 11:02
17512820Ab*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 31 May 2011, 11:00
17712720DA*
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 17 May 2011, 11:39
13711441-*
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval 17 May 2011, 11:23
15011621Ab*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European 17 May 2011, 11:22
15111130Ab*
16.
Vot final: None 17 May 2011, 11:03
268260Ab*
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român 01 Mar 2011, 13:33
240411NU*
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:06
15610043DA*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare 01 Mar 2011, 12:55
923631Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 08 Feb 2011, 12:03
15412551Ab*
21.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 08 Feb 2011, 11:59
15612442Ab*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru prelungirea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947 19 Oct 2010, 11:59
263830NU*
23.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, şi pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 19 Oct 2010, 11:54
2661131Ab*
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:20
20768151DA*
25.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiţii " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- judeţul Neamţ" 19 Oct 2010, 11:09
167115100Ab*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România 29 Sep 2010, 11:05
14910582Ab*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă" 29 Sep 2010, 10:44
14610240Ab*
28.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava 28 Jun 2010, 18:52
1489476-*
29.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava 28 Jun 2010, 18:50
1269779-*
30.
Vot final: None 28 Jun 2010, 18:49
1101001319Ab*
31.
Vot final: Propunere legislativă privind "Declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes naţional" 23 Jun 2010, 11:55
1438470Ab*
32.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 23 Jun 2010, 11:51
1467952Ab*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice 23 Jun 2010, 11:49
12177300Ab*
34.
Vot final: Propunere legislativă privind identificarea, diagnosticarea şi tratarea copiilor afectaţi de tulburări din spectrul autist 23 Jun 2010, 11:44
220671NU*
35.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobate prin Legea nr.155/2009 23 Jun 2010, 11:39
1537743Ab*
36.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul muncii 23 Jun 2010, 11:38
9513981Ab*
37.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului Unic) 23 Jun 2010, 11:30
1549551-*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea O.G. nr.42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, publicată în M.Of. nr.94/31.01.2004 (aprobată prin Legea 215/2004), cu modificările şi completările ulterioare 23 Jun 2010, 11:27
10714931Ab*
39.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2009 pentru modificarea art.1 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare 23 Jun 2010, 11:16
15910101DA*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 prvind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 05 May 2010, 11:05
130119251Ab*
41.
Vot final: None 21 Apr 2010, 10:55
15310284-*
42.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare 13 Apr 2010, 10:49
15810740Ab*
43.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 09 Feb 2010, 11:43
1349130Ab*
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 09 Feb 2010, 11:43
1279641Ab*
45.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 09 Feb 2010, 11:37
1329212Ab*
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.68 alin.1 din LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii 15 Dec 2009, 11:48
1446574Ab*
47.
Vot final: Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă 20 Oct 2009, 10:48
234643-*
48.
PL 680/07/09 R - Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 20 Oct 2009, 10:45
1538156Ab*
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 20 Oct 2009, 10:21
245252-*
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 20 Oct 2009, 10:18
1578641Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Mitrea Manuela”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
25 Nov
2014
: "Îngrijirea paliativă pentru bolnavii de cancer în faze avansate" În ţara noastră, conform estimărilor Alianţei Pacienţilor Cronici din România, trăiesc aproximativ 520.000 bolnavi de ... 
30 Sep
2014
: "Elevii români, cei mai violenţi" Noul an şcolar a început de două săptămâni, iar agresiunile asupra unor elevi produse de colegi sau de către pedagogi au început să ocupe primele pagi... 
23 Sep
2014
: "Copiii din România care suferă de ADHD au dreptul la o viaţă normală." În România, aproximativ 200.000 de copii au deficit de atenţie şi hiperactivitate care, conform noilor studii, est... 
17 Sep
2014
: "Natalitatea, la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani" În ultimii ani, natalitatea a scăzut îngrijorător în România. Conform Institutului Naţional de Statistică, în 2013 numărul ... 
24 Jun
2014
: "Ziua internaţională de luptă împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri" Un raport al Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri ?i Infracţiuni relevă faptul că între 167 şi 315... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.