Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Manuela Mitrea
Manuela Mitrea
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
48.74%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 48.74% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 5.16% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Retrimitere la comisie: None 06 Jul 2012, 14:35
14753102DA
2.
Retrimitere la comisie: None 06 Jul 2012, 14:32
1414994DA
3.
Aprobare ordine de zi: None 06 Jul 2012, 14:24
177300DA
4.
Aprobare program de lucru: None 06 Jul 2012, 14:24
178400DA
5.
Comisie de numărare voturi: None 03 Jul 2012, 20:30
147080DA
6.
Comisie de numărare voturi: None 03 Jul 2012, 20:23
136030DA
7.
Aprobarea programului de lucru: None 03 Jul 2012, 19:31
1590120DA
8.
Aprobarea ordinii de zi: None 03 Jul 2012, 19:30
1600100DA
9.
Propunere2: None 03 Jul 2012, 19:26
100007DA
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrație Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale 03 Jul 2012, 17:36
165131DA
11.
vot test 1: None 03 Jul 2012, 17:33
156022DA
12.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative 03 Jul 2012, 17:27
122352DA
13.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile 26 Jun 2012, 11:11
239010DA
14.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 26 Jun 2012, 11:11
1748501DA
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu completările și modificările ulterioare 26 Jun 2012, 11:10
240031DA
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor 26 Jun 2012, 11:09
240030DA
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului" 26 Jun 2012, 11:08
1815281DA
18.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății 26 Jun 2012, 11:07
236142DA
19.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:05
235251DA
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 26 Jun 2012, 11:02
244011DA
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordonnța de urgență a guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:02
244110DA
22.
Vot final: Propunere legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 26 Jun 2012, 11:01
246110DA
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011 26 Jun 2012, 11:00
243320DA
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată 26 Jun 2012, 10:59
238270DA
25.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român 26 Jun 2012, 10:58
21211135-*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii 26 Jun 2012, 10:57
2362100DA
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004 26 Jun 2012, 10:57
18337291DA
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 26 Jun 2012, 10:56
243231DA
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente 26 Jun 2012, 10:55
238080DA
30.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 26 Jun 2012, 10:54
1885480DA
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 26 Jun 2012, 10:53
1875650DA
32.
Vot final: None 26 Jun 2012, 10:52
2233180DA
33.
Vot final: Proiect de Lege privind numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori ale societăţilor comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare 19 Jun 2012, 09:08
181491DA
34.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.255 din 14/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 19 Jun 2012, 09:08
181642DA
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 19 Jun 2012, 09:07
181440DA
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor 19 Jun 2012, 09:06
187520DA
37.
Vot final: Proiect de Lege privind prevenirea violenţei şi abuzurilor sexuale asupra minorului 19 Jun 2012, 09:06
176490DA
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei 19 Jun 2012, 09:05
184620DA
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 169/1997 19 Jun 2012, 09:05
184731DA
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale 19 Jun 2012, 09:04
184741DA
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor 19 Jun 2012, 09:03
187721DA
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 19 Jun 2012, 09:03
187640DA
43.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 19 Jun 2012, 09:02
177761DA
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 19 Jun 2012, 09:01
176663DA
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 19 Jun 2012, 09:01
1781030DA
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 09:00
186440DA
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite 19 Jun 2012, 08:58
228492DA
48.
Vot final: Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României 19 Jun 2012, 08:57
245220DA
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 08:57
242131DA
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII "Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 19 Jun 2012, 08:56
242530DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Mitrea Manuela”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
25 Nov
2014
: "Îngrijirea paliativă pentru bolnavii de cancer în faze avansate" În ţara noastră, conform estimărilor Alianţei Pacienţilor Cronici din România, trăiesc aproximativ 520.000 bolnavi de ... 
30 Sep
2014
: "Elevii români, cei mai violenţi" Noul an şcolar a început de două săptămâni, iar agresiunile asupra unor elevi produse de colegi sau de către pedagogi au început să ocupe primele pagi... 
23 Sep
2014
: "Copiii din România care suferă de ADHD au dreptul la o viaţă normală." În România, aproximativ 200.000 de copii au deficit de atenţie şi hiperactivitate care, conform noilor studii, est... 
17 Sep
2014
: "Natalitatea, la cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani" În ultimii ani, natalitatea a scăzut îngrijorător în România. Conform Institutului Naţional de Statistică, în 2013 numărul ... 
24 Jun
2014
: "Ziua internaţională de luptă împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri" Un raport al Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri ?i Infracţiuni relevă faptul că între 167 şi 315... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.