Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Mădălin Ştefan Voicu
Mădălin Ştefan Voicu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
30.71%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 30.71% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 29.36% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 19 Jun 2012, 08:50
17271121Ab*
2.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România 22 Nov 2011, 11:57
12716391Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003 22 Nov 2011, 11:56
12516753Ab*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 22 Nov 2011, 11:34
293311NU*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC",aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie 27 Sep 2011, 11:26
16412121DA*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie - august 2010 27 Sep 2011, 11:21
275841NU*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii 27 Sep 2011, 11:15
16511321DA*
8.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări prin Legea nr.353/2007 14 Sep 2011, 11:09
13211611DA*
9.
Vot final: Propunere legislativă cu privire la introducerea şahului ca disciplină de studiu opţională în învăţământul primar 14 Sep 2011, 11:06
2301821NU*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 14 Sep 2011, 11:03
254100NU*
11.
Vot final: Proiect de Lege privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 28 Jun 2011, 11:18
15312121DA*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 28 Jun 2011, 11:11
157131120NU*
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru instituirea Zilei naţionale în memoria românilor -victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale deportărilor şi ale Foametei organizate de regimul totalitar sovietic în nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie 12 Apr 2011, 11:13
282242Ab*
14.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 09 Jun 2010, 08:20
1506951DA*
15.
Vot final: Propunere legislativă privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor 05 May 2010, 11:10
24412170NU*
16.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului 21 Apr 2010, 10:52
247631NU*
17.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571, din 22 decembrie 2003, privind Codul Fiscal 13 Apr 2010, 11:07
252531Ab*
18.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare 13 Apr 2010, 10:49
15810740Ab*
19.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora 23 Feb 2010, 11:46
255011Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public 23 Feb 2010, 11:45
249142NU*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 16 Feb 2010, 12:06
259352Ab*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 48 din Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 16 Feb 2010, 12:05
263750Ab*
23.
Vot final: Propunere legislativă privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului român şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi 16 Feb 2010, 12:04
267730Ab*
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 16 Feb 2010, 12:04
2125850Ab*
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici 16 Feb 2010, 12:03
268431Ab*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 16 Feb 2010, 12:03
268320NU*
27.
Vot final: Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor speciale 16 Feb 2010, 12:02
258691Ab*
28.
Vot final: Proiect de Lege privind Codul de etică al poliţistului 16 Feb 2010, 12:01
268611Ab*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 16 Feb 2010, 12:01
2145661Ab*
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 16 Feb 2010, 12:00
266610NU*
31.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 16 Feb 2010, 11:59
246422NU*
32.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României 16 Feb 2010, 11:58
16111711Ab*
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art.II din Legea nr.193/2007 de modificare şi completare a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 16 Feb 2010, 11:57
263971Ab*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru acordarea de tichete cadou pentru pensionari 16 Feb 2010, 11:57
14812342Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificare şi completare a Legii nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia 16 Feb 2010, 11:56
1868191Ab*
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru înfiinţarea Obştilor Agricole 16 Feb 2010, 11:56
2611050NU*
37.
Vot final: Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor ale căror locuinţe proprietate personală au fost demolate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi au devenit chiriaşi în imobilele retrocedate ulterior foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora 16 Feb 2010, 11:55
258982NU*
38.
Vot final: Propunere legislativă privind Codul Deontologic al Judecătorilor şi Procurorilor 16 Feb 2010, 11:55
270521Ab*
39.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 16 Feb 2010, 11:54
266452Ab*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru reactivarea Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina - persoană juridică de drept public 16 Feb 2010, 11:53
25611101Ab*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române 16 Feb 2010, 11:53
267230Ab*
42.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea domnilor Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc, Tudor Popa drept eroi-martiri, luptători pentru democraţie, drepturile omului şi apărători ai valorilor spirituale şi culturale româneşti 16 Feb 2010, 11:52
21053132Ab*
43.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 16 Feb 2010, 11:51
274120Ab*
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea şi modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 16 Feb 2010, 11:49
267250Ab*
45.
Vot final: Proiect de Lege privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului 16 Feb 2010, 11:46
2214931NU*
46.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural 16 Feb 2010, 11:45
269312NU*
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative 16 Feb 2010, 11:44
15111631Ab*
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 16 Feb 2010, 11:43
261134Ab*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale 16 Feb 2010, 11:43
15910721Ab*
50.
Vot final: None 16 Feb 2010, 11:42
2105121Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Voicu Mădălin Ştefan”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
17 Feb
2016
: Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, De obicei vorbesc liber, dar mi-am notat câteva lucruri pe care aş vrea să vi le prezint, ca să existe o desluşir... 
20 Dec
2012
: (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Voicu Mădălin-Ştefan, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.14 Constanţa, Colegiul uninominal nr.10, Jur cred... 
09 Nov
2011
: Mulţumesc. O să vă reţin atenţia, dragi colegi, cu o rugăminte. Oamenii se uită la noi, unii ne şi ascultă şi trebuie să vă rog să aveţi o mai mare atenţie sau concentrare atunci c... 
05 Apr
2011
: Dragi colegi, De multe ori, dorinţa mea de a exprima un punct de vedere în politică o realizez prin intermediul media şi, de cele mai multe ori, refuz sau evit să iau cuvântul în plen. Mul... 
19 Dec
2008
: (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Mădălin-Ştefan Voicu, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.19 Giurgiu, Colegiul uninominal nr.1, "Jur credin... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.