Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ludovic Orban
Ludovic Orban
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
43.92%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 43.92% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 16.60% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășuraea referendumului 18 Jul 2012, 16:12
157061-*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 18 Jul 2012, 10:41
159070Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 14 Jun 2012, 12:07
179470Ab*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004 15 Dec 2011, 10:02
256130NU*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr.351/2004 15 Dec 2011, 10:02
2113411NU*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989" 15 Dec 2011, 10:01
22115180NU*
7.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila 22 Nov 2011, 12:03
288141Ab*
8.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România 22 Nov 2011, 11:57
12716391Ab*
9.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004 22 Nov 2011, 11:36
2197410NU*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 22 Nov 2011, 11:32
294200NU*
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional 22 Nov 2011, 11:30
287321NU*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 22 Nov 2011, 11:26
2227020NU*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă 22 Nov 2011, 11:23
293020Ab*
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.14 din Ordonanţa Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România 22 Nov 2011, 11:16
289340Ab*
15.
PLx 392/10/11 A - vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 15 Nov 2011, 16:30
263030Ab*
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 08 Nov 2011, 13:05
1429641Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicată 08 Nov 2011, 13:03
230581Ab*
18.
Vot final: Propunere legislativă privind măsurile de simplificare şi de accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară 08 Nov 2011, 12:59
234430Ab*
19.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea municipiului Constanţa - Oraş-Martir al Revoluţiei din decembrie 1989 08 Nov 2011, 12:45
21714202NU*
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru declararea Municipiului Craiova, judeţul Dolj, oraş - martir 08 Nov 2011, 12:44
22316122NU*
21.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 203 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:26
186232Ab*
22.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:21
190431Ab*
23.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:19
192230Ab*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicată 02 Nov 2011, 11:13
196130Ab*
25.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) şi (4) ale art.253 din Legea nr.31/1990 republicată 02 Nov 2011, 11:11
200121NU*
26.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a alin.(2) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 02 Nov 2011, 11:10
201121Ab*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(12) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificată prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 02 Nov 2011, 11:09
201131Ab*
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010 02 Nov 2011, 11:07
196312Ab*
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010 18 Oct 2011, 11:55
269021Ab*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011 18 Oct 2011, 11:53
271110NU*
31.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administraţiei publice nr.215/2001, republicată 18 Oct 2011, 11:10
528330Ab*
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 18 Oct 2011, 11:08
286110NU*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice 18 Oct 2011, 11:07
280341NU*
34.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia 18 Oct 2011, 11:06
284331Ab*
35.
Vot final: Proiect de Lege privind regimul deşeurilor 18 Oct 2011, 11:05
282012Ab*
36.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2011 pentru modificarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane 18 Oct 2011, 11:03
285211NU*
37.
Vot final: None 18 Oct 2011, 11:02
280431Ab*
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 12 Oct 2011, 12:01
242623Ab*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Lycée Français Anna-de-Noailles" 12 Oct 2011, 12:00
2331362NU*
40.
Vot final: Proiect de Lege privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) 12 Oct 2011, 11:56
244533Ab*
41.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei între România şi Confederaţia Elveţiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993 12 Oct 2011, 11:53
251130Ab*
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008 12 Oct 2011, 11:33
2511040Ab*
43.
Vot final: Proiect de Lege privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare 12 Oct 2011, 11:27
266121Ab*
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical 12 Oct 2011, 11:26
255462NU*
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare 12 Oct 2011, 11:26
261311NU*
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 12 Oct 2011, 11:24
260411Ab*
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante 12 Oct 2011, 11:23
256252Ab*
48.
Vot final: None 12 Oct 2011, 11:22
252341Ab*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale 27 Sep 2011, 11:28
280340Ab*
50.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale 27 Sep 2011, 11:27
286511NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.