Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Petru Lakatos
Petru Lakatos
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
55.73%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea UDMR. Prezent la 55.73% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.24% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 14 Sep 2011, 11:12
12712011-*
2.1484210-*
3.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social 01 Mar 2011, 13:31
1607665Ab*
4.
Vot final: None 23 Jun 2010, 11:06
671544010Ab*
5.
Vot final: None 21 Apr 2010, 10:55
15310284Ab*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante psihotrope 13 Apr 2010, 11:02
15410861-*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 13 Apr 2010, 10:45
263030Ab*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.9 alin.(1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoluţiei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 15 Dec 2009, 11:44
201341Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 29 Sep 2009, 10:39
11411172DA*
10.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea comunei Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmboviţa 16 Sep 2009, 10:38
1344576Ab*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi a Acordului de Împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 16 Sep 2009, 10:35
190240Ab*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 08 Sep 2009, 11:15
206512NU*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 08 Sep 2009, 11:05
221233Ab*
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 08 Sep 2009, 11:03
206482Ab*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane 08 Sep 2009, 11:01
1783942NU*
16.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 08 Sep 2009, 11:00
224022Ab*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art.9² alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 08 Sep 2009, 10:57
215262Ab*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului 08 Sep 2009, 10:46
216111Ab*
19.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2008 pentru modificarea art.16 lit.a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 08 Sep 2009, 10:39
214142-*
20.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.203/2008 pentru modificarea art.13¹ din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 19 May 2009, 10:46
218442Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru acordarea de credite preferenţiale pentru studenţi 12 May 2009, 10:14
1535541Ab*
22.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 12 May 2009, 10:02
1554380Ab*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 12 May 2009, 10:00
1693464Ab*
24.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României 12 May 2009, 09:47
214143Ab*
25.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr.341/2004 12 May 2009, 09:44
204741Ab*
26.
Vot final: None 12 May 2009, 09:13
1643144DA*
27.
Vot final: Propunere legislativă privind reglementarea activităţii agenţilor imobiliari şi a societăţilor de intermediere imobiliară din care fac parte aceştia 15 Apr 2009, 09:15
1693511Ab*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale 15 Apr 2009, 09:02
199041Ab*
29.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2008 pentru modificarea alin.(2) şi (4) ale art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A. 15 Apr 2009, 08:59
199260Ab*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008 10 Mar 2009, 10:46
2014051Ab*
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut între KfW, Frankfurt am Main (KfW) şi România, semnat la Frankfurt am Main, la 26 septembrie 2007, respectiv la Bucureşti, la 28 decembrie 2007 pentru finanţarea Programului privind Infrastructura Municipală 24 Feb 2009, 11:39
243001-*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Lakatos Petru”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
30 May
2011
: Doamnă preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Nu este vorba de clientelă, nici... cel puţin eu vorbesc din punctul de vedere al UDMR-ului, care nu are nici ministru la transporturi, nici secreta... 
03 May
2011
: Doamna preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Intervenţia mea nu este pe procedură, nu este pe fond, ci este pe principiu. De când sunt parlamentar, la al doilea mandat, încerc să sugerez, să... 
29 Mar
2011
: Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declaraţia mea politică se intitulează "Angajarea răspunderii Parlamentului". Constituţia României la art.114 prevede c... 
22 Mar
2011
: Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Nu vreau eu acum să fac pe avocatul Comisiei pentru buget-finanţe. Încurcăturile s-au produs, după părerea mea, pentru următorul lucru: în pri... 
22 Mar
2011
: Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Suntem în faţa unei ordonanţe de urgenţă care a apărut anul trecut în aprilie şi doresc să supun atenţiei dumneavoas... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.