Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Petru Lakatos
Petru Lakatos
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
55.73%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea UDMR. Prezent la 55.73% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.24% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.86320DA
2.
Retrimitere la comisie: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 03 Oct 2011, 15:12
287100NU
3.
Retrimitere la comisie: Propunere legislativă privind completarea art.289 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 03 Oct 2011, 14:58
921041DA
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa 27 Sep 2011, 11:29
16711832DA
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale 27 Sep 2011, 11:28
280340DA
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 27 Sep 2011, 11:28
287310DA
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale 27 Sep 2011, 11:27
286511DA
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC",aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie 27 Sep 2011, 11:26
16412121DA
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti 27 Sep 2011, 11:25
16412240DA
10.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensamântului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011 27 Sep 2011, 11:24
16712231DA
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Legea 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 27 Sep 2011, 11:24
284340DA
12.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2011 pentru modificarea şi completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casa ", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă" 27 Sep 2011, 11:23
16212121DA
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare 27 Sep 2011, 11:22
16312232DA
14.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2010 pentru abrogarea prevederilor Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă 27 Sep 2011, 11:22
16312221DA
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie - august 2010 27 Sep 2011, 11:21
275841DA
16.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale 27 Sep 2011, 11:20
16611821DA
17.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli 27 Sep 2011, 11:20
16311531DA
18.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2010 pentru prorogarea aplicării dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora 27 Sep 2011, 11:19
16612020DA
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern 27 Sep 2011, 11:18
285030DA
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere 27 Sep 2011, 11:18
16512220DA
21.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 27 Sep 2011, 11:17
284411DA
22.
Vot final: Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 27 Sep 2011, 11:17
16812030DA
23.
Vot final: Proiect de Lege privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene 27 Sep 2011, 11:16
16711340DA
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii 27 Sep 2011, 11:15
16511321DA
25.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre 27 Sep 2011, 11:14
16111131DA
26.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 27 Sep 2011, 10:48
16642410DA
27.
Retrimitere la comisie: None 26 Sep 2011, 15:41
108110DA
28.111301DA
29.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2011 privind abrogarea alin.(8) al art.39 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 26 Sep 2011, 15:38
823310DA
30.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România 26 Sep 2011, 15:27
4954101DA
31.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale 26 Sep 2011, 14:57
131010DA
32.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 26 Sep 2011, 14:47
131531DA
33.
PLx 680/2010 ama.16: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 21 Sep 2011, 09:51
477902NU
34.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 21 Sep 2011, 08:52
564201DA
35.612822DA
36.89020DA
37.86112DA
38.
Vot final: Propunere legislativă privind protejarea şi susţinerea apărătorilor drepturilor omului 14 Sep 2011, 11:32
12710822DA
39.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor 14 Sep 2011, 11:32
12811011DA
40.
Vot final: Propunere legislativă privind statutul Şcolilor populare de artă şi meserii 14 Sep 2011, 11:31
12711310DA
41.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protecţie a minorilor 14 Sep 2011, 11:31
12910930DA
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 14 Sep 2011, 11:30
12711210DA
43.
Vot final: Propunere legislativă pentru stimularea înfiinţării de întreprinderi micro, mici şi mijlocii în mediul rural, în domeniul producţiei agroalimentare 14 Sep 2011, 11:30
12511332DA
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 14 Sep 2011, 11:29
12710840DA
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare 14 Sep 2011, 11:29
12710811DA
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 14 Sep 2011, 11:28
12810820DA
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 14 Sep 2011, 11:28
12511230DA
48.
Vot final: Proiect de Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinînd întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri 14 Sep 2011, 11:27
12111020DA
49.
Vot final: Proiect de Lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând întreprinzătorilor tineri, debutanţi în afaceri 14 Sep 2011, 11:27
12211230DA
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2001 Legea voluntariatului 14 Sep 2011, 11:26
12410840DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Lakatos Petru”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
30 May
2011
: Doamnă preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Nu este vorba de clientelă, nici... cel puţin eu vorbesc din punctul de vedere al UDMR-ului, care nu are nici ministru la transporturi, nici secreta... 
03 May
2011
: Doamna preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Intervenţia mea nu este pe procedură, nu este pe fond, ci este pe principiu. De când sunt parlamentar, la al doilea mandat, încerc să sugerez, să... 
29 Mar
2011
: Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declaraţia mea politică se intitulează "Angajarea răspunderii Parlamentului". Constituţia României la art.114 prevede c... 
22 Mar
2011
: Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Nu vreau eu acum să fac pe avocatul Comisiei pentru buget-finanţe. Încurcăturile s-au produs, după părerea mea, pentru următorul lucru: în pri... 
22 Mar
2011
: Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Suntem în faţa unei ordonanţe de urgenţă care a apărut anul trecut în aprilie şi doresc să supun atenţiei dumneavoas... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.