Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Károly Kerekes
Károly Kerekes
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
57.87%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea UDMR. Prezent la 57.87% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 5.02% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 19 Jun 2012, 09:28
173262Ab*
2.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 19 Jun 2012, 09:24
174291Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 19 Jun 2012, 09:22
1640220DA*
4.
Vot final: Proiect de Lege privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004 19 Jun 2012, 09:21
175440Ab*
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 09:18
177340Ab*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 09:17
175541Ab*
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor 19 Jun 2012, 09:03
187721Ab*
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 19 Jun 2012, 09:03
187640Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 19 Jun 2012, 09:02
177761Ab*
10.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat 19 Jun 2012, 08:42
18061130Ab*
11.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c) -h ) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 19 Jun 2012, 08:41
242263Ab*
12.
Vot final: None 08 May 2012, 10:45
233041Ab*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 22 Nov 2011, 12:07
16812720NU*
14.
Vot final: Proiect de Lege privind instituirea Zilei porţilor deschise la muzee, case memoriale şi colecţii publice 22 Nov 2011, 11:39
14314092Ab*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989" 22 Nov 2011, 11:27
285363-*
16.
PLx 392/10/11 A - vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 15 Nov 2011, 16:30
263030Ab*
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa 27 Sep 2011, 11:29
16711832-*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare 27 Sep 2011, 11:22
16312232-*
19.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale 27 Sep 2011, 11:20
16611821-*
20.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 21 Jun 2011, 12:19
240334-*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară 21 Jun 2011, 12:08
17211531-*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 22 Mar 2011, 10:49
12713460DA*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 01 Mar 2011, 12:17
13913075NU*
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 23 Dec 2010, 08:42
13471125Ab*
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 23 Dec 2010, 08:42
13471125Ab*
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 16 Nov 2010, 13:41
19143121DA*
27.
Vot final: Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 16 Nov 2010, 13:38
164930Ab*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 16 Nov 2010, 13:37
1551081Ab*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 16 Nov 2010, 13:36
23142110Ab*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 16 Nov 2010, 13:29
163850NU*
31.
Vot final: Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi 16 Nov 2010, 13:24
1015841Ab*
32.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 16 iunie 2010, actualizată prin scrisoarea suplimentară de intenţie, semnată la Bucureşti, la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 2 iulie 2010 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 26 Oct 2010, 09:17
1038053-*
33.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 16 iunie 2010, actualizată prin scrisoarea suplimentară de intenţie, semnată la Bucureşti, la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 2 iulie 2010 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 26 Oct 2010, 08:57
796722-*
34.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului Unic) 19 Oct 2010, 11:32
13115050Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:25
271981Ab*
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 29 Sep 2010, 10:47
15782141Ab*
37.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 29 Sep 2010, 10:43
139103100Ab*
38.
Vot final: None 08 Sep 2010, 14:03
133216-*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice 23 Jun 2010, 11:49
12177300NU*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 23 Jun 2010, 11:48
223530NU*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.IV din Legea nr.242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea O.G. nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 23 Jun 2010, 11:45
230132-*
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 23 Jun 2010, 11:41
229560NU*
43.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului 23 Jun 2010, 11:39
228440NU*
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 23 Jun 2010, 11:31
2052400Ab*
45.
Vot final: Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 22 Jun 2010, 15:03
1417211Ab*
46.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare 13 Apr 2010, 10:49
15810740Ab*
47.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 1996 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare 17 Mar 2010, 10:44
14310334Ab*
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 16 Feb 2010, 11:50
2641041Ab*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea şi modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 16 Feb 2010, 11:49
267250Ab*
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea şi funcţionarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare 16 Feb 2010, 11:49
266630Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Un comentariu pentru “Kerekes Károly”

  1. Bartha Eugen says:

    Multumim pentru initiativa dvs. pentru eliminarea discriminarii grave fata de cei care pana in 2001 – 1 aprilie au fost incadrati in grupa I de munca si legea 263/2010 a anulat acest drept pentru care am si platit.Dreptul nostru de a iesi la pensie se amana cu 6- 8 ani nejustificat. Intr-un stat de drept fiecare cetatean ar trebui sa aiba aceleasi drepturi si obligatii indiferent cine se afla la guvernare.Numai cine a lucrat in grupa I de munca stie ce a insemnat acest lucru.Speram in rezolvarea cat mai rapida a acestei probleme pentru ca este vorba de o catrgorie sociala care a lucrat in conditii foarte grele in chimie, metalurgie , riscindu-ne sanatatea si uneori chiar viata.

Lasa un comentariu

Date de contact
Sovata, str. Trandafirilor, nr.2, jud. Mureş
Târgu Mureş, str.Primăriei, nr.2, jud. Mureş
(0265)262.893 / (0265)570.635
Flux RSS   Declarații
10 Oct
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Într-adevăr este interesantă evoluţia acestor două instituţii. În fine, putem concluziona că este o măsură ju... 
20 Sep
2016
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă vine în sprijinul persoanelor care nu sunt încă pensionari, dar sunt în pragu... 
05 Sep
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Uniunea Democrată Maghiară din România susţine această iniţiativă legislativă. Realitatea este că, din 2009 încoace, nu a avut loc nicio majorar... 
15 Jun
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ştiţi foarte bine că, în anul acesta, am adus o serie de corecţii, reparaţii la Legea nr.263/2010 privind pensiile. Este una din corecţiile pe car... 
13 Apr
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am fost singurul care am intervenit la dezbaterile generale. Regret că deputaţii Partidului Naţional Liberal n-au intervenit. Şi atunci când am i... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.