Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Károly Kerekes
Károly Kerekes
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
57.87%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea UDMR. Prezent la 57.87% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 5.02% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Retrimitere la comisie: None 06 Jul 2012, 14:35
14753102DA
2.
Retrimitere la comisie: None 06 Jul 2012, 14:32
1414994DA
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrație Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale 03 Jul 2012, 17:36
165131DA
4.
vot test 1: None 03 Jul 2012, 17:33
156022DA
5.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative 03 Jul 2012, 17:27
122352DA
6.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 26 Jun 2012, 11:11
1748501DA
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu completările și modificările ulterioare 26 Jun 2012, 11:10
240031DA
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor 26 Jun 2012, 11:09
240030DA
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului" 26 Jun 2012, 11:08
1815281DA
10.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății 26 Jun 2012, 11:07
236142DA
11.
Vot final: Propunere legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 26 Jun 2012, 11:01
246110DA
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată 26 Jun 2012, 10:59
238270DA
13.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român 26 Jun 2012, 10:58
21211135DA
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii 26 Jun 2012, 10:57
2362100DA
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004 26 Jun 2012, 10:57
18337291DA
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 26 Jun 2012, 10:56
243231DA
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente 26 Jun 2012, 10:55
238080DA
18.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 26 Jun 2012, 10:54
1885480DA
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 26 Jun 2012, 10:53
1875650DA
20.
Vot final: None 26 Jun 2012, 10:52
2233180DA
21.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional 19 Jun 2012, 09:43
173430DA
22.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 09:28
174360DA
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 19 Jun 2012, 09:28
173262Ab*
24.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea şi completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 19 Jun 2012, 09:27
4313061DA
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici 19 Jun 2012, 09:26
176370DA
26.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 19 Jun 2012, 09:26
176360DA
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 19 Jun 2012, 09:25
173271DA
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 19 Jun 2012, 09:24
174291Ab*
29.
Vot final: Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 19 Jun 2012, 09:22
1640220DA*
30.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011, pentru finanțarea Proiectului "Centrala electrică Paroșeni" 19 Jun 2012, 09:22
169272DA
31.
Vot final: Proiect de Lege privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004 19 Jun 2012, 09:21
175440Ab*
32.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 19 Jun 2012, 09:21
180060DA
33.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii 19 Jun 2012, 09:20
175540DA
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 19 Jun 2012, 09:19
169652DA
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 09:18
177340Ab*
36.
Vot final: Proiect de Lege privind încheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de utilităţi publice din condominii 19 Jun 2012, 09:17
178630DA
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 09:17
175541Ab*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici și activitățile notariale 19 Jun 2012, 09:16
180621DA
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.175/2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 09:16
175650DA
40.
Vot final: Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de manager de condominii, de organizare şi funcţionare a Camerei Managerilor de Condominii din România 19 Jun 2012, 09:15
180631DA
41.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 19 Jun 2012, 09:14
177811DA
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/1968 Codul Penal al României, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 09:13
1721750NU
43.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 19 Jun 2012, 09:12
185540DA
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32), alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată privind fondul funciar 19 Jun 2012, 09:12
179572DA
45.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.134/2001 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 19 Jun 2012, 09:11
180550DA
46.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 19 Jun 2012, 09:11
186431DA
47.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.361 din 28/04/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 19 Jun 2012, 09:10
181741DA
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 19 Jun 2012, 09:09
183470DA
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor 19 Jun 2012, 09:06
187520DA
50.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei 19 Jun 2012, 09:05
184620DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Un comentariu pentru “Kerekes Károly”

  1. Bartha Eugen says:

    Multumim pentru initiativa dvs. pentru eliminarea discriminarii grave fata de cei care pana in 2001 – 1 aprilie au fost incadrati in grupa I de munca si legea 263/2010 a anulat acest drept pentru care am si platit.Dreptul nostru de a iesi la pensie se amana cu 6- 8 ani nejustificat. Intr-un stat de drept fiecare cetatean ar trebui sa aiba aceleasi drepturi si obligatii indiferent cine se afla la guvernare.Numai cine a lucrat in grupa I de munca stie ce a insemnat acest lucru.Speram in rezolvarea cat mai rapida a acestei probleme pentru ca este vorba de o catrgorie sociala care a lucrat in conditii foarte grele in chimie, metalurgie , riscindu-ne sanatatea si uneori chiar viata.

Lasa un comentariu

Date de contact
Sovata, str. Trandafirilor, nr.2, jud. Mureş
Târgu Mureş, str.Primăriei, nr.2, jud. Mureş
(0265)262.893 / (0265)570.635
Flux RSS   Declarații
10 Oct
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Într-adevăr este interesantă evoluţia acestor două instituţii. În fine, putem concluziona că este o măsură ju... 
20 Sep
2016
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă vine în sprijinul persoanelor care nu sunt încă pensionari, dar sunt în pragu... 
05 Sep
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Uniunea Democrată Maghiară din România susţine această iniţiativă legislativă. Realitatea este că, din 2009 încoace, nu a avut loc nicio majorar... 
15 Jun
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ştiţi foarte bine că, în anul acesta, am adus o serie de corecţii, reparaţii la Legea nr.263/2010 privind pensiile. Este una din corecţiile pe car... 
13 Apr
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am fost singurul care am intervenit la dezbaterile generale. Regret că deputaţii Partidului Naţional Liberal n-au intervenit. Şi atunci când am i... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.