Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Mircea Irimescu
Mircea Irimescu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
72.18%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 72.18% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 5.82% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 19 Jun 2012, 09:22
1640220Ab*
2.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 19 Jun 2012, 08:49
7817460DA*
3.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării" 19 Jun 2012, 08:44
17762200NU*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 19 Jun 2012, 08:43
8716470DA*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat 19 Jun 2012, 08:42
18061130NU*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 19 Jun 2012, 08:40
1691162Ab*
7.
PLx 832/2010/2011 A - vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale Petromidia- S.A. Constanţa 19 Jun 2012, 08:39
17867111NU*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare 20 Dec 2011, 12:13
201820NU*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989" 15 Dec 2011, 10:01
22115180NU*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 15 Dec 2011, 10:00
1559720DA*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 22 Nov 2011, 12:09
16411921DA*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 22 Nov 2011, 12:02
168111143DA*
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 08 Nov 2011, 13:05
1429641DA*
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii şi semnelor onorifice 12 Oct 2011, 11:59
1509751DA*
15.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" -Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava 12 Oct 2011, 11:56
1469951DA*
16.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România 12 Oct 2011, 11:46
1209483DA*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale 27 Sep 2011, 11:20
16611821DA*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli 27 Sep 2011, 11:20
16311531DA*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere 27 Sep 2011, 11:18
16512220DA*
20.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări prin Legea nr.353/2007 14 Sep 2011, 11:09
13211611DA*
21.
Vot final: Propunere legislativă privind taxa de solidaritate aplicată instituţiilor financiare şi instituţiilor de credit 14 Sep 2011, 11:08
13211631DA*
22.
Vot final: Propunere legislativă cu privire la introducerea şahului ca disciplină de studiu opţională în învăţământul primar 14 Sep 2011, 11:06
2301821NU*
23.
Plx 45/10/10 R - vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1995- Legea învăţământului 07 Jun 2011, 11:03
299210NU*
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Cap.II, Titlul VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 24 May 2011, 12:03
17410921DA*
25.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea activităţilor cu caracter sexual autorizate 17 May 2011, 11:21
133271043DA*
26.
Vot final: Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor, precum şi a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă 17 May 2011, 11:18
258850NU*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură 19 Apr 2011, 10:52
14211413DA*
28.
Vot final: Propunere legislativă privind terminologia oficială utilizată pentru etnia ţiganilor 05 Apr 2011, 10:53
22931161NU*
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale 08 Mar 2011, 11:52
254751NU*
30.
Vot final: None 01 Mar 2011, 13:24
1776732NU*
31.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomunişti) 01 Mar 2011, 13:06
246841NU*
32.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 01 Mar 2011, 12:19
15412501DA*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 22 Feb 2011, 12:20
274101NU*
34.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 08 Feb 2011, 11:54
12215152NU*
35.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 20 Dec 2010, 13:33
1724830NU*
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 20 Dec 2010, 13:26
1715420NU*
37.
Vot final: None 07 Dec 2010, 13:22
176400NU*
38.
Vot final: None 07 Dec 2010, 13:22
169421NU*
39.
Vot final: None 07 Dec 2010, 13:16
168501NU*
40.
Vot final: None 23 Nov 2010, 12:50
175610NU*
41.
Vot final: None 23 Nov 2010, 12:50
175410NU*
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea şi modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 23 Nov 2010, 12:49
175420NU*
43.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 23 Nov 2010, 12:47
172540NU*
44.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice 23 Nov 2010, 12:45
174620NU*
45.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008 19 Oct 2010, 12:07
2354040NU*
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru prelungirea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947 19 Oct 2010, 11:59
263830NU*
47.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie energie electrică 19 Oct 2010, 11:13
21056118NU*
48.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Roman a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în vederea realizării obiectivului de investiţii " Microhidrocentrală pe râul Moldova, în Municipiul Roman- judeţul Neamţ" 19 Oct 2010, 11:09
167115100NU*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 19 Oct 2010, 11:05
15912740NU*
50.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi 05 Oct 2010, 11:07
160410NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -4 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Irimescu Mircea”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Unirii, Nr. 12, Rădăuţi, Judeţul Suceava
Str. Bogdan Vodă, Nr. 12, Rădăuţi, Judeţul Suceava
Flux RSS   Declarații
02 Oct
2012
: "Destine exemplare" Săptămâna trecută, în comunitatea românească din regiunea Cernăuţi au avut loc două evenimente care ar fi meritat mai multă atenţie din partea presei din ţară. D... 
25 Sep
2012
: "Crize după crize" De vreo treizeci de ani România o tot duce din crize-n crize. Una morală, neîntreruptă şi necontestată de nimeni (al cărei capăt nu-l poate anticipa niciun analist), a... 
19 Sep
2012
: Bună dimineaţa! Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. O pagubă pe termen lung. Stimaţi colegi, La mijlocul acestui septembrie, trăim un eveniment trist, în măsură să afecteze şi el, pent... 
11 Sep
2012
: "Timpul unei schimbări" Ca în orice început de septembrie, în acest an pentru a 23-a oară, la Cernăuţi a avut loc cea mai importantă manifestare anuală a comunităţii româneşti din no... 
11 Sep
2012
: Bună dimineaţa! Vă mulţumesc, domnule preşedinte. "Victimă colaterală" Stimaţi colegi, Recenta bătălie politică, legată de încercarea de demitere a preşedintelui României, ca toate... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.