Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Zanfir Iorguș
Zanfir Iorguș
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
59.88%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PD-L. Prezent la 59.88% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 7.30% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 28 Feb 2012, 12:45
2514261Ab*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 28 Feb 2012, 12:44
1215551Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989" 15 Dec 2011, 10:01
22115180Ab*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 22 Nov 2011, 11:59
12716662Ab*
5.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România 22 Nov 2011, 11:57
12716391Ab*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 22 Nov 2011, 11:51
13815922Ab*
7.
Vot final: Proiect de Lege privind instituirea Zilei porţilor deschise la muzee, case memoriale şi colecţii publice 22 Nov 2011, 11:39
14314092Ab*
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 22 Nov 2011, 11:39
64156701Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 22 Nov 2011, 11:34
13316220Ab*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 22 Nov 2011, 11:33
288031Ab*
11.
Vot final: Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal 08 Nov 2011, 12:42
11313632DA*
12.
Vot final: Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru angajatorii care încadrează şomeri şi persoane în căutarea unui loc de muncă 14 Sep 2011, 11:08
12811752Ab*
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 21 Jun 2011, 12:26
2122572Ab*
14.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov 21 Jun 2011, 12:01
2591683Ab*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea părţii introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 24 May 2011, 11:48
276221Ab*
16.
Plx 835/07/10 A - vot final: Propunere legislativă privind regimul juridic al falezelor şi plajelor Mării Negre 24 May 2011, 11:17
17312612Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea activităţilor cu caracter sexual autorizate 17 May 2011, 11:21
133271043Ab*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Titlului X "Circulaţia juridică a terenurilor" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 17 May 2011, 11:20
14712211NU*
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 17 May 2011, 11:09
12614820Ab*
20.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii 17 May 2011, 11:08
12414631Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 05 Apr 2011, 10:51
15012622Ab*
22.
Declaratie A - Vot final: None 29 Mar 2011, 11:39
142110257Ab*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată 22 Mar 2011, 10:54
12313830Ab*
24.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea unei indemnizaţii sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie 22 Mar 2011, 10:51
12813280Ab*
25.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social 01 Mar 2011, 13:31
1607665Ab*
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru instituirea obligătivităţii difuzării imnului naţional şi arborarea drapelului în şcolile din România 01 Mar 2011, 13:27
2241642Ab*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. 01 Mar 2011, 13:18
2391124Ab*
28.
Vot final: Propunere legislativă privind ziua de desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale 01 Mar 2011, 12:44
15510361Ab*
29.
Vot final: Propunere legislativă privind schimbarea destinaţiei Palatului Parlamentului 01 Mar 2011, 12:36
2386135Ab*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 01 Mar 2011, 12:30
15212141Ab*
31.
Vot final: Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar 01 Mar 2011, 12:17
12514574DA*
32.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional 01 Mar 2011, 12:16
12215152Ab*
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii 01 Mar 2011, 12:13
12615142Ab*
34.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea creării de noi locuri de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de cumpărare 01 Mar 2011, 12:13
12615432Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 01 Mar 2011, 12:12
12515243-*
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 01 Mar 2011, 12:08
12714932DA*
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 01 Mar 2011, 12:06
12914463DA*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 01 Mar 2011, 12:04
1426052DA*
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei 01 Mar 2011, 12:04
926642DA*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 01 Mar 2011, 11:58
13013972DA*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare 22 Feb 2011, 12:25
16110921Ab*
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 08 Feb 2011, 11:53
14312773Ab*
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 23 Dec 2010, 08:42
13471125Ab*
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 23 Dec 2010, 08:42
13471125Ab*
45.1086181NU*
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 23 Nov 2010, 12:29
1615081Ab*
47.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 16 Nov 2010, 13:42
16145140Ab*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 16 Nov 2010, 13:36
23142110Ab*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 16 Nov 2010, 13:33
1915260Ab*
50.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 16 Nov 2010, 13:32
15147131Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  -2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
   
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Iorguș Zanfir”

Lasa un comentariu

Date de contact
Municipiul Mangalia B-dul 1 Dec. 1918, bl.A 140, parter, jud. Constanţa
Localitatea Costineşti Str. Credinţei nr.13, jud. Constanţa
(0752)311.698 / (0241)740.401
Flux RSS   Declarații
20 Mar
2012
: Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a acestei propuneri legislative pentru m... 
20 Mar
2012
: Faţă de acest proiect de lege, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită. Camera... 
20 Mar
2012
: Doamnă preşedinte, Asupra acestei propuneri legislative Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a fost sesizată prin adresa Pl-x 598 din 7 noiem... 
12 Mar
2012
: Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu ac... 
28 Nov
2011
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, După cum ştiţi, în şedinţa plenului Camerei Deputaţilor, din 8 noiembrie 2011, Proiectul de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de pub... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.