Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Zanfir Iorguș
Zanfir Iorguș
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
59.88%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PD-L. Prezent la 59.88% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 7.30% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 18 Jul 2012, 15:56
2914273DA
2.
amendament admis poz.5: Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 18 Jul 2012, 15:55
1541395-
3.
amendament admis poz.1: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășuraea referendumului 18 Jul 2012, 15:39
1504151NU
4.
amendament respins poz.1: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășuraea referendumului 18 Jul 2012, 15:38
4214640DA
5.
amendament respins poz.2: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 18 Jul 2012, 09:55
5113851DA
6.
amendament admis poz.1: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 18 Jul 2012, 09:52
1464253NU
7.
amendament respins poz.1: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 18 Jul 2012, 09:51
4313754DA
8.
PLx 832/2010/2011 C: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale Petromidia- S.A. Constanţa 22 May 2012, 09:16
358791DA
9.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 22 May 2012, 08:57
962271NU
10.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2011 privind prorogarea unor termene 22 May 2012, 08:55
972371NU
11.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile 22 May 2012, 08:54
952341NU
12.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 22 May 2012, 08:50
912340NU
13.
Retrimitere la comisie: Propunere legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 22 May 2012, 08:48
1022240NU
14.
Retrimitere la comisie: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploataţiilor agricole 18 Apr 2012, 10:54
34500DA
15.
Plx 243/2010/2011 R - vot final: Propunere legislativă privind modificarea părţii introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 27 Mar 2012, 12:23
156211DA
16.
Plx 346/2010/2011R - vot final: Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal 27 Mar 2012, 12:22
156221DA
17.
Propunere 6: None 27 Mar 2012, 12:21
151252DA
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 27 Mar 2012, 12:19
158231DA
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998 27 Mar 2012, 12:13
160022DA
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 27 Mar 2012, 12:12
158140DA
21.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 27 Mar 2012, 12:11
158230DA
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 27 Mar 2012, 12:10
157431DA
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice 27 Mar 2012, 12:08
155522DA
24.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 27 Mar 2012, 12:07
1814112NU
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 27 Mar 2012, 12:06
915051NU
26.
Vot final: Propunere legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat 27 Mar 2012, 12:05
1214860NU
27.
Vot final: Proiect de Lege privind examinarea psihologică şi psihiatrică a celor ce candidează pentru obţinerea de funcţii de demnitate publică, în administraţia locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor 27 Mar 2012, 12:04
2313382NU
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 27 Mar 2012, 12:02
162020DA
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 27 Mar 2012, 12:01
164001DA
30.
Propunere 5: None 27 Mar 2012, 12:00
11818173DA
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 27 Mar 2012, 11:54
163011DA
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului precum şi pentru modificarea unor acte normative 27 Mar 2012, 11:52
159212DA
33.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 27 Mar 2012, 11:50
161210DA
34.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 27 Mar 2012, 11:48
1361992Ab
35.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 27 Mar 2012, 11:44
216131NU
36.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil 27 Mar 2012, 11:43
166010DA
37.
Propunere 4: None 27 Mar 2012, 11:42
13616101DA
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 27 Mar 2012, 11:37
162031DA
39.
Vot final: Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea 27 Mar 2012, 11:36
165011DA
40.
Plx 45/2010/2012 A - vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1995- Legea învăţământului 27 Mar 2012, 11:34
163130DA
41.
PLx 499/2009/2011A - vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 27 Mar 2012, 11:33
165110DA
42.
Vot final: None 27 Mar 2012, 11:32
165010DA
43.
Vot final: None 27 Mar 2012, 11:32
166010DA
44.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a Legii Educației Naționale nr.1/2011, art.213, alin.(5) 27 Mar 2012, 11:31
165010DA
45.
Comisia de numarare: None 20 Mar 2012, 12:41
143230DA
46.9634163NU
47.
Reluare vot procedura de lucru: None 20 Mar 2012, 11:50
142842DA
48.
Procedura de lucru: None 20 Mar 2012, 11:49
750310DA
49.76311-
50.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon 19 Mar 2012, 15:12
79010DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  -2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
   
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Iorguș Zanfir”

Lasa un comentariu

Date de contact
Municipiul Mangalia B-dul 1 Dec. 1918, bl.A 140, parter, jud. Constanţa
Localitatea Costineşti Str. Credinţei nr.13, jud. Constanţa
(0752)311.698 / (0241)740.401
Flux RSS   Declarații
20 Mar
2012
: Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a acestei propuneri legislative pentru m... 
20 Mar
2012
: Faţă de acest proiect de lege, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită. Camera... 
20 Mar
2012
: Doamnă preşedinte, Asupra acestei propuneri legislative Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a fost sesizată prin adresa Pl-x 598 din 7 noiem... 
12 Mar
2012
: Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu ac... 
28 Nov
2011
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, După cum ştiţi, în şedinţa plenului Camerei Deputaţilor, din 8 noiembrie 2011, Proiectul de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de pub... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.