Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ion Radu
Ion Radu
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Două lucruri vreau spun: unul referitor la proiectul de lege despre care vorbim şi unul referitor la o discuţie pe care colegul a purtat-o, despre medicamentele homeopate. Şi fiindcă aceasta mi se pare pertinentă, vrea încep cu ultima. Deci, nu sunt de acord cu părerea colegului referitoare la medicaţia homeopată. Medicaţia homeopată este o medicină alternativă şi are nişte exigenţe şi are o latură ştiinţifică de necontestat. Deci, nu putem spune aceasta ar trebui fie prioritar scoasă de pe lista de medicamente pentru care se poate face reclamă. Problema numărul unu legată de reclama la medicamente este alta. Într-adevăr, iniţiativa legislativă a domnului senator are mai multe puncte care se referă la necesitatea şi oportunitatea de a nu se face reclamă la anumite medicamente şi apoi la necesitatea de a nu se face reclamă la anumite farmacii. Noi în comisie am discutat foarte mult aceste puncte. Ultimul punct a avut multe susţineri, pentru reclamele de tipul "O farmacie cum toate ar trebui fie" poate este OK. Dar menţionarea unei anumite farmacii sau a unui lanţ de farmacii ca cel mai bun din ţară nu este OK. Deci, din acest punct de vedere, libera concurenţă este afectată. Dar cealaltă reclamă, făcută la medicamentele care nu se acordă compensat, la medicamentele care nu au principii active, ci sunt doar simptomatice, sau medicamente obţinute din terapia naturistă, nu intră în exigenţele nevoii de a nu li se face reclamă. De aceea, practic, comisia a votat în final respingerea proiectului de lege, pentru ar trebui iniţiată o lege pusă de acord cu toate exigenţele Comunităţii Europene. mulţumesc.
17 May 2016  Sursa: stenograme parlament
2.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Problema finanţării actului medical spitalicesc este o preocupare de mulţi ani a tuturor guvernanţilor şi, cu siguranţă, e nevoie mereu de resurse suplimentare pentru a deconta cheltuieli legate atât de administrarea spitalelor, cât şi cheltuielile de personal, care sunt întotdeauna insuficiente. Această iniţiativă legislativă facilitează acordarea, atât la nivelul spitalelor, cât şi la centrele de permanenţă, a unor fonduri suplimentare din partea administraţiei publice locale, lucru care este îmbucurător, în sensul va creşte calitatea actului medical în aceste unităţi. De aceea, atât în comisie, toţi membrii comisiei am votat în unanimitate acest proiect de lege şi sper ca toţi colegii deputaţi îmbrăţişăm această idee şi votăm acest proiect de lege. mulţumesc.
17 May 2016  Sursa: stenograme parlament
3.
: Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează: "La mulţi ani, România"! 10 Mai marchează pentru ţara noastră trei momente istorice importante: începutul Domniei lui Carol I, încoronarea primului rege al ţării şi Independenţa de Stat. La data de 10 mai 1877, Senatul României a votat Proclamaţia de Independenţă faţă de Imperiul Otoman. Războiul de Independenţă sau Războiul ruso-româno-turc din 1877-1878 a beneficiat de contribuţia decisivă a trupelor române. După Unirea Principatelor, s-au concentrat toate eforturile naţionale în direcţia consolidării statului, în vederea transformării sale într-un promotor puternic pentru câştigarea independenţei naţionale, cu suprimarea oricăror dependenţe faţă de Poarta Otomană. Cucerirea independenţei reprezenta un deziderat fundamental al afirmării ţării noastre în cadrul naţiunilor europene, a împlinirii aspiraţiilor multiseculare ale poporului român. Românii din toate provinciile istorice, din toate categoriile sociale şi-au exprimat în variate forme dorinţa fierbinte de a milita pentru înfăptuirea dorinţei seculare de independenţă naţională. Pentru aceasta, România a încercat la început urmeze o cale diplomatică. În iunie 1876, Mihail Kogălniceanu, ministrul afacerilor străine de la acea vreme, adresează Turciei şi Puterilor garante o notă diplomatică prin care solicita Europei recunoaşterea individualităţii statului român, numele de România, şi integritatea teritorială. Dar eforturile lui Mihail Kogălniceanu de a grăbi procesul, ameninţând Guvernul Otoman va trece la acţiuni militare dacă acesta nu recunoaşte imediat independenţa României, nu au reuşit atragă sprijinul internaţional şi european, mai ales. Calea diplomatică fiind respinsă, a rămas doar calea armelor. În acel moment Rusia era pregătită intre în război împotriva Turciei, şi atunci România se îndreaptă spre o alianţă cu Rusia, pentru a-şi câştiga independenţa prin forţa armelor. La 31 martie 1877 Guvernul României dispune mobilizarea generală, iar la 10 aprilie 1877 România întrerupe relaţiile diplomatice cu Poarta. La 24 aprilie 1877 Rusia a declarat război Porţii Otomane şi a început trecerea Prutului, dar, până la sosirea armatei ţariste la Dunăre, linia fluviului a fost apărată de armata română. La 29 aprilie, ca urmare a provocărilor făcute de Turcia, prin începerea bombardamentelor asupra oraşelor româneşti de pe malul Dunării, Adunarea Deputaţilor a adoptat o moţiune prin care se declara în stare de război cu Imperiul Otoman. La 9 mai 1877, conform dorinţei cetăţenilor, armatei, opiniei publice, grupurilor politice şi Guvernului, Parlamentul avea proclame independenţa României. Mihail Kogălniceanu arăta fiind în stare de război cu Înalta Poartă, legăturile cu puterea suzerană fiind rupte, "sîntem independenţi, sîntem o naţiune de sine stătătoare". În aplauzele deputaţilor şi ale mulţimii care participa la manifestaţie, Kogălniceanu accentua: "Aşadar, domnilor, nu am nici cea mai mică îndoială şi frică de a declara ... noi sîntem o naţiune liberă şi independentă". Cu toate aceste, de-abia la 13 iulie 1978 se recunoaşte independenţa României pe plan internaţional, dar se pun două condiţii: eliminarea tuturor restricţiilor religioase în exercitarea drepturilor politice şi civile şi acceptarea retrocedării sudului Basarabiei către Rusia. În compensaţie, România urma primească Delta Dunării, Insula Şerpilor şi Dobrogea până la linia trasată de la est de Siliştea, pe Dunăre, până la Mangalia, pe coasta Mării Negre. Tratatul de la Berlin făcea parţial, deci, un act de dreptate istorică. Sărbătorim astăzi aniversarea Independenţei de Stat, pentru care, alături de solemnitatea evenimentului, trebuie ne exprimăm sentimentele de mândrie şi demnitate naţională, precum şi cele comune cu celelalte ţări europene, în rândul cărora am intrat după un asemenea îndelung proces. La mulţi ani, România! Deputat Sonia Drăghici, Colegiul nr. 7, Oradea, Bihor.
10 May 2016  Sursa: stenograme parlament
4.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă este foarte bine-venită pentru spitalele mici, pentru comunităţile urbane, în care şi medicii din urban poată -şi desfăşoare activitatea după vârsta de pensionare, în condiţiile lipsei unei categorii profesionale medicale absolut necesare. O a doua idee este transferarea posibilităţii de a stabili acest drept de la nivel central ministerial la nivel local unde agreement-ul stabilit între Direcţia de sănătate publică şi colegiul medicilor, respectiv autoritatea publică, va face ca această decizie se poată face la nivel local. În concluzie, Grupul PSD va sprijini şi susţine această iniţiativă legislativă. mulţumesc.
26 Apr 2016  Sursa: stenograme parlament
5.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. vrea completez spusele domnului preşedinte al Comisiei de sănătate, Buicu. Avem... ne-am aplecat cu toată atenţia, întreaga Comisie pentru sănătate şi familie, asupra problemei legate de profesia de dietetician şi, într-adevăr, eforturile şi străduinţele noastre sunt ca această profesie fie corect legiferată, corect ancorată în directivele şi construcţiile europene. Tot ceea ce vrem este ca, majoritatea fiind medici acolo, regimul igieno-dietetic aibă prioritatea pe care de obicei o acordăm în toată patologia medicală, chirurgicală, neurologică şi aşa mai departe, alături de tratamentul simptomatic, patogenetic, etiologic. Cunoaştem cu toţii vindecarea unui bolnav depinde în cea mai mare măsură de aportul nutriţional, de aportul în vitamine, glucide, lipide, protide şi raportul corect între aceste principii alimentare, şi aceste lucruri nu le pot stabili decât adevăraţii profesionişti. Deci, din punct de vedere medical, noi suntem promotorii unei astfel de legi, dar faptul se găseşte o dublare legislativă ne face respingem această iniţiativă şi o vom perfecţiona, chiar şi legea existentă, prin lucruri moderne, aplicabile şi care aibă cu adevărat consecinţe asupra stării de sănătate a populaţiei, fie sănătoasă, fie bolnavă. De aceea, suntem de acord cu respingerea acestei iniţiative legislative. mulţumesc.
07 Mar 2016  Sursa: stenograme parlament
6.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege şi stimaţi colegi, Partidul Social Democrat s-a pus în slujba eliminării violenţei domestice, violenţei împotriva femeilor, violenţei financiare şi de toate celelalte feluri încă de mult timp. Noi am fost pentru a vota la muncă egală, salariu egal. Noi am organizat Agenţia Naţională pentru Combaterea Discriminării. Noi suntem cei care am votat pentru ratificarea Convenţiei de la Istanbul. De aceea, cunoscând consecinţele sociale, economice şi cele legate de starea de sănătate asupra femeilor, asupra copiilor şi urmaşilor familiilor în care se practică violenţa, noi suntem pentru adoptarea acestui proiect de lege. Se ştie foarte bine violenţa împotriva femeilor este în cea mai mare parte ascunsă. O parte dintre femei, în special cele căsătorite sau cele aflate într-o relaţie de concubinaj sau de parteneriat, suferă în tăcere, fără se plângă autorităţilor. De multe ori, femeile acceptă cu bună ştiinţă nişte situaţii de compromis în care violenţa se manifestă sub forma violenţei de limbaj, sub forma violenţei fizice, sub forma agresiunilor de toate felurile. De aceea, acest proiect de lege va aduce o armonizare şi o îmbunătăţire a legislaţiei privind combaterea fenomenului şi trecerea României într-o etapă nouă, în care se elimine discriminarea dintre sexe. mulţumesc foarte mult. Partidul Social Democrat votează pentru această iniţiativă legislativă.
09 Dec 2015  Sursa: stenograme parlament
7.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport suplimentar comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie prin adresa Pl-x 583/2013 din 9 decembrie 2014, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cele două comisii au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. În urma reluării dezbaterilor, în şedinţa din 11 martie 2015, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au hotărât cu majoritate de voturi şi două abţineri menţinerea soluţiei iniţiale de respingere a propunerii legislative exprimată în raportul comun cu nr. 4c-7/773, respectiv 4c-8/78 depus în data de 10 aprilie 2014. La lucrările Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi-au înregistrat prezenţa 23 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei. În urma reluării dezbaterilor, în şedinţa din 24 martie 2015, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au hotărât cu majoritate de voturi, cu 3 voturi împotrivă, menţinerea soluţiei iniţiale de respingere a propunerii legislative exprimată în raportul comun cu nr. 4c-7/773, respectiv 4c-8/78 depus în data de 10 aprilie 2014. La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru sănătate şi familie a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, doamna Mihaela Ungureanu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. mulţumesc.
28 Oct 2015  Sursa: stenograme parlament
8.
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Sunt foarte surprinsă de faptul un coleg din Grupul PNL care nu face parte din corpul profesional al medicilor a avut o intervenţie care contrazice tot ceea ce spunem noi, la nivelul Comisiei pentru sănătate, şi în care majoritari suntem medici. Este vorba de Corpul profesional al medicilor, şi nu de sistemul sanitar din România. E vorba de o reglementare care priveşte organizaţia noastră profesională şi la care noi am constatat este bine se întâmple lucrurile aşa cum este stipulat în această iniţiativă legislativă. De aceea, vrea spun Grupul nostru PSD susţine această iniţiativă legislativă şi invităm şi pe colegii din opoziţie fie mai atenţi puţin cu Corpul profesional al medicilor. mulţumesc.
28 Oct 2015  Sursa: stenograme parlament
9.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Problema stării de sănătate a populaţiei României este o problemă care preocupă Guvernul actual, Guvernul Ponta, şi ca dovadă stau o serie de iniţiative legislative care au adus îmbunătăţiri inclusiv în domeniul terapiei cancerului. Introducerea de noi molecule şi respectiv gratuitatea terapiei şi respectiv complexitatea măsurilor luate pentru dotarea cu aparatură a unor centre de performanţă în domeniu demonstrează aceste preocupări dar, pe de altă parte, trebuie ţinem cont de toate condiţiile care generează factorul oncologic, adică stresul, poluarea, modificările climatice, alimentaţia şi toţi factorii care depăşesc poate ca pondere bolile cardio-vasculare. De aceea, instituirea unei zile naţionale pentru lupta împotriva cancerului este o dovadă a grijii sistemului de sănătate şi respectiv a factorului politic pentru cei care suferă de această boală. mulţumesc.
13 Oct 2015  Sursa: stenograme parlament
10.
: Iniţiativa legislativă porneşte din nişte necesităţi concrete. Şi cu siguranţă ştim cu toţii dispozitivele medicale reprezintă, de multe ori, nu numai o necesitate, dar chiar şi o prioritate a multor pacienţi. Însă într-adevăr, aşa cum a spus şi domnul preşedinte al comisiei şi cum am avut nenumărate discuţii în comisie, aceste lucruri trebuie fie reglementate prin sumele care se defalcă de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Şi, de aceea, această iniţiativă legislativă nu-şi regăseşte locul în acest format în care a fost prezentată. De aceea, este singurul motiv pentru care susţinem nu votăm această iniţiativă legislativă. mulţumesc.
13 Oct 2015  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next

Nici un comentariu pentru “Radu Ion”

Lasa un comentariuHarta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.