Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ioan Timiş
Ioan Timiş
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
11.
: mulţumesc, domnule preşedinte. Domnilor preşedinţi ai corpurilor legiuitoare, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Dacă admitem învestitura Guvernului este un şir de acte şi de fapte juridice, precum şi de proceduri constituţionale, pentru a ne afla în prezenţa unei echipe legitime, unei echipe guvernamentale legitime şi legale, îl rog şi-l invit, în acelaşi timp, pe candidatul pentru funcţia de prim-ministru al României, desemnat de Preşedintele ţării, retragă lista Guvernului şi ceară amânarea dezbaterii asupra învestiturii Guvernului, pe motiv două dintre cele patru faze ale învestirii constituţionale a Guvernului s-au realizat cu încălcarea normelor şi procedurilor constituţionale. Astfel, desemnarea primului-ministru s-a făcut fără consultarea partidelor politice din Parlament, reprezentate în Parlament. Aceasta este obligaţia imperativă a Preşedintelui, pentru niciunde în Constituţie nu găsiţi asociaţii private, de drept privat intre în raporturi de drept public, devină subiecte de drept constituţional. Numai aici, în Constituţia României, partidele, ca entităţi, ca asociaţii, au onoarea câştigată prin alegeri, prin bătălii electorale, fie consultate de Preşedintele statului. Chiar exegeţii Preşedintelui spun neinvitarea tuturor partidelor parlamentare la desemnarea primului-ministru la consultări este o gravă încălcare a Constituţiei. dar lipsa acesteia? A doua: în structura Guvernului aţi introdus funcţia de vicepremier. Eu nu o găsesc niciunde în Constituţie şi, iertaţi-, sunt unul dintre membrii Comisiei constituţionale. O găsesc, în schimb, în Germania şi în Spania, dar acolo este prevăzută în Constituţie, sau în legea de organizare a Cabinetului. În al doilea rând, numai primul-ministru, în cadrul Constituţiei române, are o poziţie ierarhic superioară. În rest, legiuitorul constituţional a stabilit există relaţii de egalitate între membrii Cabinetului şi nu a dorit consacre o scară ierarhică interioară. În aceste condiţii, domnule candidat pentru funcţia de prim-ministru, aveţi trei opţiuni: fie depuneţi mandatul, şi garantez eu în foarte scurt timp îl veţi primi înapoi, fie cereţi, aşa cum v-am invitat, retragerea listei Guvernului din Parlament şi amânarea dezbaterii, fie n-o fiţi de acord şi o mergeţi înainte; n-o fiţi de acord cu ceea ce spun eu. Nu ştiu ce face cred veţi opta pentru ultima variantă, pentru aveţi o majoritate covârşitoare, cu care puteţi transforma oricând România într-o republică prezidenţială, semi-prezidenţială sau bananieră, puteţi transforma Parlamentul într-una, două, trei, 28 de Camere şi nu veţi opri la nişte proceduri constituţionale, pe care chiar nu le observă oricine. Dacă nu doriţi respectaţi Constituţia, domnule candidat pentru funcţia de prim-ministru, atunci, rog corpurile legiuitoare scoată de pe ordinea de zi acest punct, pentru , aşa cum am menţionat, au fost încălcate grav prevederile şi procedurile constituţionale. mulţumesc pentru atenţie. (Aplauze în partea dreaptă a sălii.)
22 Dec 2008  Sursa: stenograme parlament
12.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Ioan Timiş, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr.3, "Jur credinţă patriei mele România. Jur respect Constituţia şi legile ţării. Jur apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Jur -mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor. Aşa ajute Dumnezeu!" (Semnează jurământul şi îl depune la preşedintele de vârstă al Camerei Deputaţilor.) (Aplauze.)
19 Dec 2008  Sursa: stenograme parlament
13.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare abrogarea unor articole din Legea nr.161 din 2003 privind faptul unii membrii ai Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii şi cei care ocupă funcţii asimilate acestora nu mai poată participa ca reprezentanţi ai statului. Cu prilejul dezbaterilor, membrii comisiei au reţinut faptul eliminarea art.82 alin.(2) din Legea nr.161/2003 nu mai poate fi făcută întrucât textul a fost deja abrogat prin Legea nr.96/2006, iar în ceea ce priveşte art.84 alin.(3), aceasta nu mai este oportună întrucât prin art.84 alin.(3) se prevede doar în mod excepţional o asemenea participare a acestor categorii de demnitari în adunările generale, doar atunci când Guvernul apreciază este necesară participarea acestora în vederea susţinerii unei activităţi de interes strategic. În urma dezbaterilor, comisia a hotărât în unanimitate supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. Mulţumesc pentru atenţie.
25 Sep 2007  Sursa: stenograme parlament
14.
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu este vorba de o rezervă, aşa cum a remarcat domnul preşedinte, în sensul prevăzut de regulamentul privind ratificarea tratatelor internaţionale, ci este vorba doar de o greşeală de traducere în textul acordului.
25 Sep 2007  Sursa: stenograme parlament
15.
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Suntem în prezenţa unui raport comun al celor două comisii menţionate de domnul preşedinte pentru o lege de ratificare. La această lege, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, iar obiectul de reglementare al acestui proiect de lege este ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia informaţiilor clasificate. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi propună plenului adoptarea acestui proiect de lege sub rezerva înlocuirii, de către iniţiator, datorită unor erori materiale, a paginii 13 din varianta în limba română a acordului. Mulţumesc pentru atenţie.
25 Sep 2007  Sursa: stenograme parlament
16.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, analizând iniţiativa legislativă, a constatat , dată fiind complexitatea sa, problemele deosebite pe care le poate ridica, precum şi efectele procedurii succesorale, formalismul şi disciplina aplicării normelor sale, considerate norme speciale ce garantează eficacitatea aplicării dispoziţiilor de drept material, această procedură este, în mod firesc, strict de competenţa notarului public. Procedura succesorală trebuie privească în mod unitar toate bunurile succesorale, în cadrul masei succesorale putând intra nu numai bunurile vizate, ci şi alte bunuri mobile şi imobile. Faţă de cele constatate în urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative. Faţă de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc pentru atenţie.
06 Sep 2007  Sursa: stenograme parlament
17.
: De vicepreşedinţi. Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În raportul comisiei asupra cererii de reexaminare a acestei legi reţin următoarele aspecte. Prin cererea de reexaminare se solicită modificarea art. II din lege, potrivit căruia, până la data de 1 ianuarie 2009, Consiliul legislativ va asigura republicarea întregii legislaţii nerepublicate la data intrării în vigoare a prezentei legi. Faţă de această sugestie, faţă de această propunere, Comisia juridică constată în sarcina Consiliului Legislativ ar trebui fie doar asigurarea coordonării activităţii de republicare şi, în acest sens, comisia propune respingerea cererii de reexaminare pentru , din textul legii adoptate de Parlament nu rezultă sarcina republicării întregii legislaţii nerepublicate revine exclusiv Consiliului Legislativ, ci aceasta se va face cu respectarea prevederilor Legii nr.73/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.202/1998, prin grija autorităţii publice emitente a actului modificator. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, această lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc pentru atenţie.
06 Sep 2007  Sursa: stenograme parlament
18.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. În aceste condiţii, pentru nu putem depăşi nişte prevederi regulamentare chiar şi prin votul plenului, propun amânarea dezbaterii asupra acestui proiect de lege, până la prezentarea persoanelor menţionate de către dumneavoastră.
08 May 2007  Sursa: stenograme parlament
19.
: mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Proiectul de lege, supus dezbaterii acum, face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Cele două comisii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, propun adoptarea acestui proiect de lege cu modificările şi completările cuprinse în raportul înlocuitor. mulţumesc pentru atenţie.
08 May 2007  Sursa: stenograme parlament
20.
: mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, rog -mi îngăduiţi vorbesc atât în numele celor 3 iniţiatori, toţi din Partidul Naţional Liberal şi chiar şi din partea Partidului Naţional Liberal. Îngăduiţi-mi constat această propunere legislativă nu a fost singura propunere legislativă care a avut un astfel de obiect de reglementare. Au mai existat şi altele, chiar şi eu am avut o altă iniţiativă legislativă de acest gen, care n-au avut succes. Chiar dacă astfel de iniţiative legislative n-au avut succes, ele au contribuit la realizarea stării de spirit manifestată chiar ieri în plenul Parlamentului, când grupurile parlamentare au susţinut cu competenţă, profesionalism şi expertiză acest proiect de lege, încât iniţiatorii n-au mai fost nevoiţi intervină nici măcar pentru susţinerea proiectului de lege. Îngăduiţi-mi constat şi alte semnificaţii pe care le pune în faţa Parlamentului şi Guvernului acest proiect de lege, dincolo de simplul sprijin financiar pe care îl acordăm. În primul rând, această lege este primul gest de proprietar al statului român faţă de un patrimoniu naţional, cultural aflat în afara graniţelor ţării. Prin această lege, Parlamentul şi Guvernul încearcă protejeze şi conserve acest patrimoniu. În al doilea rând, legea sau gestul pe care îl facem noi astăzi este din nou primul gest de recunoaştere a acestui patrimoniu românesc, aflat sub jurisdicţia greacă şi sub jurisdicţia specială a legilor de pe Sfântul Munte. Eu cred acest gest trebuie fie continuat, trebuie fie continuat până la restabilirea tuturor drepturilor statului român asupra patrimoniului de pe Sfântul Munte. Cred Parlamentul României a făcut ce era de făcut. Acum, vine rândul diplomaţiei româneşti înceapă negocieri cu partea greacă pentru transformarea acestui schit în mănăstire, pentru ca toate drepturile aparţină statului român. Este o minimă compensaţie pentru ctitoriile, pentru daniile şi odoarele duse de voievozii, principii şi domnitorii români pe sfântul Munte. mulţumesc încă o dată pentru sprijinul acordat şi pentru atenţia dumneavoastră. Mulţumesc.
11 Apr 2007  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next