Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Hunor Kelemen, candidat D Harghita alegeri 2016
Hunor Kelemen
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
21.17%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea UDMR. Prezent la 21.17% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.85% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
51.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 27 Mar 2012, 12:01
164001DA
52.
Propunere 5: None 27 Mar 2012, 12:00
11818173Ab
53.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 27 Mar 2012, 11:54
163011DA
54.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului precum şi pentru modificarea unor acte normative 27 Mar 2012, 11:52
159212DA
55.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 27 Mar 2012, 11:50
161210DA
56.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 27 Mar 2012, 11:48
1361992NU
57.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 27 Mar 2012, 11:44
216131NU
58.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil 27 Mar 2012, 11:43
166010DA
59.
Propunere 4: None 27 Mar 2012, 11:42
13616101DA
60.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 27 Mar 2012, 11:37
162031DA
61.
Vot final: Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea 27 Mar 2012, 11:36
165011DA
62.
Plx 45/2010/2012 A - vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1995- Legea învăţământului 27 Mar 2012, 11:34
163130DA
63.
PLx 499/2009/2011A - vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 27 Mar 2012, 11:33
165110DA
64.
Vot final: None 27 Mar 2012, 11:32
165010DA
65.
Vot final: None 27 Mar 2012, 11:32
166010DA
66.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a Legii Educației Naționale nr.1/2011, art.213, alin.(5) 27 Mar 2012, 11:31
165010DA
67.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-Ionescu Şişeşti - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj 28 Feb 2012, 12:50
167320DA
68.
Vot final: Propunere legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol) 28 Feb 2012, 12:49
168220DA
69.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie 28 Feb 2012, 12:46
166321DA
70.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 28 Feb 2012, 12:45
2514261DA
71.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 28 Feb 2012, 12:44
1215551NU
72.
Vot final: Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă" 28 Feb 2012, 12:43
169220DA
73.
Vot final: Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri 28 Feb 2012, 12:42
173200DA
74.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii 28 Feb 2012, 12:41
171300DA
75.
PLx 103/10/11 A - vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar 28 Feb 2012, 12:40
168321DA
76.
Vot final: Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist 28 Feb 2012, 12:39
167042DA
77.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Codului penal şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 28 Feb 2012, 12:33
172100DA
78.
Vot final: Proiect de Lege privind înființarea Universității Agora din municipiul Oradea, județul Bihor 28 Feb 2012, 12:32
158770DA
79.
Vot final: Proiect de Lege privind înființarea Universității "Sapienția " din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj 28 Feb 2012, 12:31
161371DA
80.
Propunere: Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist 28 Feb 2012, 12:31
162261DA
81.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003(Codul fiscal) 21 Feb 2012, 13:00
815071NU
82.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 21 Feb 2012, 12:59
160230DA
83.
Vot final: Proiect de Lege privind desfăşurarea activităţii de picnic 21 Feb 2012, 12:58
1550100DA
84.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 21 Feb 2012, 12:57
155071DA
85.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 21 Feb 2012, 12:56
162020DA
86.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul 21 Feb 2012, 12:55
162110DA
87.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 21 Feb 2012, 12:54
159130DA
88.
Vot final: Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare 21 Feb 2012, 12:54
153531DA
89.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie 21 Feb 2012, 12:53
160130DA
90.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 21 Feb 2012, 12:52
161121DA
91.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 21 Feb 2012, 12:52
160221DA
92.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-Al Cincilea Protocol Adițional semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 21 Feb 2012, 12:51
161030DA
93.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 iunie 2011 21 Feb 2012, 12:50
163020DA
94.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional 21 Feb 2012, 12:49
161220DA
95.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 21 Feb 2012, 12:45
161130DA
96.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale 21 Feb 2012, 12:44
163011DA
97.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 21 Feb 2012, 12:43
161112DA
98.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 21 Feb 2012, 12:43
160220DA
99.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa", de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "CNI"- S.A. 21 Feb 2012, 12:41
161011DA
100.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2011 pentru completarea art.22¹ din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 21 Feb 2012, 12:40
158111DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Kelemen Hunor”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
nominalizat la conducerea Ministerului Culturii si Cultelor  ministrul Culturii si Patrimoniului National  afirmă că este necesară amendarea Constituţiei imediat după alegeri  consilierul prezidenţial pentru minorităţi 
Date de contact
Miercurea-Ciuc, str.Petöfi Sandor, nr.8, jud. Harghita
(0266)311.836
Flux RSS   Declarații
29 Jan
2018
: Domnilor preşedinţi, Doamnă prim-ministru desemnat, Doamnelor şi domnilor miniştri desemnaţi, Stimaţi colegi deputaţi şi senatori, Nu este o situaţie obişnuită, faptul că, într... 
29 Jan
2018
: Domnilor preşedinţi, Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Cu profundă tristeţe anunţăm trecerea în nefiinţă a celui ce a fost colegul nostru, senatorul Verestóy Attila. A ... 
23 Nov
2017
: Domnule prim-ministru, Doamnelor şi domnilor miniştri, Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor, În câteva minute nu voi reuşi să ating toate subiectele din moţiunea de cenzură. Unele... 
29 Jun
2017
: Mulţumesc, domnule preşedinte, şi poate reuşiţi să-mi daţi două minute, pentru că aţi inversat ordinea. (Intervenţie neinteligibilă a domnului deputat Varujan Vosganian.) Mulţumes... 
29 Jun
2017
: Domnilor preşedinţi, Domnule prim-ministru desemnat, Doamnelor şi domnilor miniştri, Stimaţi invitaţi, Stimaţi colegi deputaţi şi senatori, După şase luni de la învestirea Guver... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.