Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Hunor Kelemen, candidat D Harghita alegeri 2016
Hunor Kelemen
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
21.17%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea UDMR. Prezent la 21.17% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.85% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 06/07/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 19 Jun 2012, 10:25
164140Ab*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) şi Art.14, alin.(4), lit.a) 19 Jun 2012, 10:13
166040Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată 19 Jun 2012, 10:08
161150Ab*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 27 Mar 2012, 12:06
915051DA*
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 07 Dec 2010, 13:25
173350NU*
6.
Vot final: None 07 Dec 2010, 13:17
165570Ab*
7.
Vot final: None 07 Dec 2010, 13:17
158536Ab*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi 16 Nov 2010, 13:24
1015841DA*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din Statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, şi din Ţările şi Teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între Statele membre UE şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul Garanţiilor Statelor Membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg, 21 octombrie 2008 16 Sep 2009, 10:41
194151Ab*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe 16 Sep 2009, 10:36
1573751Ab*
11.
Vot final: Proiect de Lege privind Codul Civil 08 Sep 2009, 11:17
1713642Ab*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 08 Sep 2009, 11:05
221233Ab*
13.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 08 Sep 2009, 11:00
224022Ab*
14.
Vot final: None 23 Jun 2009, 15:31
220122Ab*
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 26 May 2009, 11:03
1625850Ab*
16.
Vot final: Propunere legislativă privind Programul naţional pentru asigurarea locurilor de muncă în localităţile în care acestea au fost desfiinţate în perioada 1990-2008 26 May 2009, 11:01
211660Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 26 May 2009, 11:00
1585954DA*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind participarea europarlamentarilor români la Parlamentul European 26 May 2009, 10:58
16411511DA*
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public şi alte drepturi de asigurări sociale 26 May 2009, 10:57
53156171DA*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind sistemul electoral 19 May 2009, 10:47
1715751DA*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială 24 Feb 2009, 11:50
246151Ab*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România 24 Feb 2009, 11:34
215461Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.