Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Pavel Horj, candidat S Maramures alegeri 2016
Pavel Horj
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
46.47%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 46.47% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 4.17% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naţionale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare 12 Oct 2011, 11:36
23211183NU*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere 24 May 2011, 11:49
17610323DA*
3.
Vot final: Proiect de Lege privind măsurile de securitate ale sistemelor informatice 01 Mar 2011, 13:20
247412-*
4.
Vot final: Propunere legislativă privind ziua de desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale 01 Mar 2011, 12:44
15510361DA*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010 22 Feb 2011, 12:15
273320NU*
6.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii zootehniei nr.72/2002 19 Oct 2010, 11:58
16411022DA*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie 19 Oct 2010, 11:47
16511621DA*
8.
Vot final: None 08 Sep 2010, 14:02
1694652NU*
9.
Vot final: Propunere legislativă privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 28 Jun 2010, 18:48
2074392Ab*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 23 Jun 2010, 11:52
1497641DA*
11.
Vot final: Proiect de Lege privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 23 Jun 2010, 11:51
1507770DA*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice 23 Jun 2010, 11:49
12177300DA*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.157 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 23 Jun 2010, 11:42
228440NU*
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare 23 Jun 2010, 11:20
251410NU*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A. 09 Jun 2010, 08:23
1358942DA*
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat 17 Mar 2010, 10:57
260121NU*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2009 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre 23 Feb 2010, 11:41
249102NU*
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 48 din Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect 16 Feb 2010, 12:05
263750NU*
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificare şi completare a Legii nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia 16 Feb 2010, 11:56
1868191NU*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 16 Feb 2010, 11:43
261134NU*
21.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 26 May 2009, 11:01
219521NU*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii 26 May 2009, 10:44
218120NU*
23.
Vot final: Proiect de Lege privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti 26 May 2009, 10:43
207671NU*
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2008 şi la Darmstadt la 9 ianuarie 2009 pentru prelungirea perioadei de aplicare a Acordului dintre România şi Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia, România, la data de 17 iulie 2003 19 May 2009, 10:53
228210NU*
25.
Vot final: Proiect de Lege privind retragerea României din Acordul dintre statele participante la Brigada multinaţională în aşteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operaţiuni O.N.U. privind statutul forţelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001 19 May 2009, 10:53
225320NU*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la Bucureşti, la 21 octombrie 2008, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti, la 23 ianuarie 1998 19 May 2009, 10:52
223430NU*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 19 May 2009, 10:49
231110NU*
28.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 19 May 2009, 10:46
225321NU*
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare 15 Apr 2009, 09:13
200312NU*
30.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România 15 Apr 2009, 09:10
193330Ab*
31.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 03 Mar 2009, 11:21
215001-*
32.
Vot final: None 24 Feb 2009, 11:58
231780NU*
33.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2009, ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 24 Feb 2009, 11:55
246232NU*
34.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995 şi a Protocolului privind un amendament al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995 şi, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în şase limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998 şi a Protocolului privind un amendament al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998 24 Feb 2009, 11:54
249031Ab*
35.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval 24 Feb 2009, 11:51
247230NU*
36.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore 24 Feb 2009, 11:49
251311NU*
37.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor 24 Feb 2009, 11:48
248211NU*
38.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea Legii nr.17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă 24 Feb 2009, 11:47
251021Ab*
39.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2008 pentru prorogarea unor termene 24 Feb 2009, 11:46
241232Ab*
40.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei 24 Feb 2009, 11:46
250131NU*
41.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006 24 Feb 2009, 11:45
249120NU*
42.
Vot final: None 24 Feb 2009, 11:44
2291930NU*
43.
Vot final: None 24 Feb 2009, 11:44
242850Ab*
44.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat 24 Feb 2009, 11:43
250220Ab*
45.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995 24 Feb 2009, 11:42
243622Ab*
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 10 Feb 2009, 11:51
250240NU*
47.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar 10 Feb 2009, 11:50
251040Ab*
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului de reglementare a datoriei între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator, la 4 iunie 2008 10 Feb 2009, 11:47
245210NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Horj Pavel”

Lasa un comentariu

Date de contact
Vişeu de Sus, strada 22 Decembrie nr.29, jud. Maramureş
Birou parlamentar Borşa, strada Victoriei nr. 8, jud. Maramureş
(0746)410.944
Flux RSS   Declarații
09 Oct
2012
: Da. ...iniţiată de PNL. Întrebarea legitimă care se naşte, domnule Tinel, este sau nu plagiat? Punctul 9 se încheie cu afirmaţia retorică "Câtă ipocrizie, domnule ministru, şi sunteţi... 
09 Oct
2012
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule ministru, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Fără îndoială, demersul PDL de a iniţia o moţiune pe agricultură este unul constituţional, "curat cons... 
21 Feb
2012
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Declaraţia mea politică se intitulează: "Reforma sistemului de sănătate sau ieşirea din sistem". În anul 2000, în judeţul Maramur... 
13 Dec
2011
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Poziţia 204. Se propune suplimentarea sumei prevăzute Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu 1.000.000 mii lei pentru următorul obiectiv: "Acoper... 
24 May
2011
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doream, doar, stimaţi colegi, să vă informez că, potrivit Legii nr.46/2008, furtul de arbori din pădure se sancţionează cu închisoare de la ... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.