Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Marian Ghiveciu
Marian Ghiveciu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
53.63%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 53.63% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.27% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2011 privind modificarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 20 Dec 2011, 12:00
1149500DA*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 22 Nov 2011, 12:00
12916612-*
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 08 Nov 2011, 13:08
2261051Ab*
4.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" -Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava 12 Oct 2011, 11:56
1469951Ab*
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administraţiei publice nr.215/2001, republicată 12 Oct 2011, 11:30
15411321DA*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Legea 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 27 Sep 2011, 11:24
284340NU*
7.
Vot final: None 14 Sep 2011, 10:52
252421-*
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 28 Jun 2011, 11:11
157131120NU*
9.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea activităţilor cu caracter sexual autorizate 21 Jun 2011, 11:57
30225283Ab*
10.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii 22 Feb 2011, 12:05
16611031DA*
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 13¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 28 Jun 2010, 18:54
248442NU*
12.
Vot final: Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" " Institutul de Cercetare " Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare " Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas " Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu" respectiv a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Constanţa" 28 Jun 2010, 18:49
251442NU*
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 23 Jun 2010, 11:48
223530Ab*
14.
Vot final: Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de terapie centrate pe tulburări din spectrul autist 23 Jun 2010, 11:44
219554NU*
15.
Vot final: Propunere legislativă privind identificarea, diagnosticarea şi tratarea copiilor afectaţi de tulburări din spectrul autist 23 Jun 2010, 11:44
220671Ab*
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 23 Jun 2010, 11:43
230220NU*
17.
Vot final: Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de trupele germane în cel de-al doilea război mondial 23 Jun 2010, 11:42
2181251NU*
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al articolului 67 din Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 23 Jun 2010, 11:41
230361Ab*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 23 Jun 2010, 11:41
229560Ab*
20.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Zalău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, judeţul Sălaj 23 Jun 2010, 11:40
2032473NU*
21.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.329/2003, republicată, privind exercitarea profesiei de detectiv particular 23 Jun 2010, 11:37
233221Ab*
22.
Vot final: Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art.87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinerile mici şi mijlocii din domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001 23 Jun 2010, 11:36
226521NU*
23.
Vot final: Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor pentru colectarea, procesarea, stocarea şi valorificarea laptelui sub forma produselor procesate 23 Jun 2010, 11:36
228621NU*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013 23 Jun 2010, 11:34
239530NU*
25.
Vot final: Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru colectarea, sortarea, etichetarea, depozitarea şi valorificarea în stare proaspătă sau pentru procesare a legumelor şi fructelor 23 Jun 2010, 11:33
234323NU*
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 23 Jun 2010, 11:32
234823NU*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing 23 Jun 2010, 11:31
243120Ab*
28.
Vot final: Propunere legislativă privind interzicerea accesului la demnităţi şi funcţii publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ" 23 Jun 2010, 11:30
238580Ab*
29.
Vot final: Proiect de Lege privind stimularea construcţiei de locuinţe sociale 23 Jun 2010, 11:28
2391312NU*
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 05 May 2010, 11:09
145113152Ab*
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti, la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles, la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009 17 Mar 2010, 10:58
2055044NU*
32.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.44/16.04.2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 09 Feb 2010, 12:00
220171Ab*
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar fiscale 09 Feb 2010, 11:57
225230Ab*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.52 din 1 aprilie 2009, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale 09 Feb 2010, 11:57
227220Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei 09 Feb 2010, 11:56
2121052Ab*
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale 26 May 2009, 11:05
1595451Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Ghiveciu Marian”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Unirii, Bl. 20, parter, Buzău, Judeţul Buzău
(0238)710.861
Flux RSS   Declarații
23 Apr
2014
: "Un început promiţător în irigaţii" Guvernul Ponta îşi respectă promisiunile privind declanşarea realizării Canalului Siret-Bărăgan, care va permite irigarea cu cheltuieli minime a su... 
01 Apr
2014
: "Fondurile mutuale, în pericol să nu fie funcţionale, începând cu 2014!" Astăzi avem pentru agricultori Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditare... 
11 Feb
2014
: "Societăţile agricole înfiinţate pe baza Legii nr. 36/1991 vor fi falimentate de fisc" Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură reglementea... 
28 Nov
2013
: "Accesul la biotehnologii în agricultură, o şansă pentru creşterea producţiei agricole" Organismele europene analizează cu exagerată şi iraţională prudenţă accesul agricultorilor eur... 
12 Nov
2013
: "Condiţiile artificiale afectează fermierii şi accesarea fondurilor europene" Începând cu anul 2011 experţii Comisiei Europene au declanşat o campanie asiduă de reverificare a proiectelor... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.