Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ioan Ghişe, candidat D Brasov alegeri 2016
Ioan Ghişe
 > Sumar  > Senator 2008 - 2012
Senator 2008 - 2012
Prezența:
18.09%


Senator intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 18.09% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (2095).

A votat diferit de partid în 0.91% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea art.3 lit.c) din Legea nr.178/1997, cu modificările şi completările ulterioare 21 Jun 2012, 07:48
70110DA
2.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul Naţional de Dezvoltare a infrastructurii 21 Jun 2012, 07:46
63162DA
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 21 Jun 2012, 07:39
75730DA
4.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 18 Jun 2012, 15:04
90000DA
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului 18 Jun 2012, 15:02
68041DA
6.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor 18 Jun 2012, 14:57
91010DA
7.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor 18 Jun 2012, 14:54
84021DA
8.
Vot final: Proiect de lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian 18 Jun 2012, 14:53
87010DA
9.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare 18 Jun 2012, 14:51
91000DA
10.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată 18 Jun 2012, 14:49
90010DA
11.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004 18 Jun 2012, 14:48
87130Ab
12.
vot final: Proiect de lege privind aderarea Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 18 Jun 2012, 14:46
95011DA
13.
vot final: Proiect de lege privind aderarea Curții Constituționale a României la Conferința Mondială a Justiției Constituționale, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 18 Jun 2012, 14:44
95011DA
14.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare 13 Jun 2012, 09:07
69010DA
15.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Amendamentului 1 semnat de partea română la Bucureşti, la 10 februarie 2010, la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea română la Bucureşti, la 30 iulie 2008 13 Jun 2012, 09:01
67000DA
16.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea celui de-al Cincilea Protocol Adiţional semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 13 Jun 2012, 08:59
67000DA
17.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 29 iunie 2011 13 Jun 2012, 08:56
72001-*
18.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiunile transfrontaliere de poliție aeriană, semnat la București la 12 octombrie 2011 13 Jun 2012, 08:54
72000DA
19.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de Liber Schimb între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010 13 Jun 2012, 08:51
73010DA
20.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaţionale, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010 13 Jun 2012, 08:48
65130DA
21.
Vot final - reexaminare: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 13 Jun 2012, 08:45
74600DA
22.
Vot final: Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 13 Jun 2012, 08:24
65120DA
23.
vot final: Proiect de lege privind energia electrică şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 29 May 2012, 15:14
79410DA
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune 21 May 2012, 16:05
36810NU
25.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 21 May 2012, 16:04
274062NU
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului 21 May 2012, 16:03
46810NU
27.
vot final: Propunere legislativă privind învăţământul superior 21 May 2012, 15:59
56071NU
28.
raport de respingere: Proiect de lege privind modificarea şi completarea art.74, art.75, art.76, din Legea nr.84 (r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea învăţământului 21 May 2012, 15:58
69420DA
29.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995 cu toate modificările şi completările ulterioare 21 May 2012, 15:57
72000DA
30.
raport de respingere: Proiect de lege privind pregătirea practică a studenţilor 21 May 2012, 15:56
71220DA
31.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de protecţie şi pază 21 May 2012, 15:54
552120DA
32.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.92 din 1996 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de telecomunicaţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare 21 May 2012, 15:53
532140DA
33.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 21 May 2012, 15:52
78000DA
34.
raport de respingere: Proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 21 May 2012, 15:51
77001DA
35.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor 21 May 2012, 15:50
72411NU
36.
raport de respingere: Proiect de lege privind statutul Specialistului de înaltă calificare din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 21 May 2012, 15:49
78010DA
37.
raport de respingere: Proiect de lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare 21 May 2012, 15:49
77000DA
38.
raport de respingere: Proiect de lege pentru completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali 21 May 2012, 15:47
75110DA
39.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind colectarea şi stocarea datelor necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite 21 May 2012, 15:46
76210DA
40.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private şi abrogarea Legii nr.411 din 18/10/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 21 May 2012, 15:45
76010DA
41.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă 21 May 2012, 15:45
74121DA
42.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu completările şi modificările ulterioare 21 May 2012, 15:44
76000DA
43.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului 21 May 2012, 15:38
403520DA
44.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.37 din Legea 69/2000 a Educaţiei Fizice şi Sportului 21 May 2012, 15:36
571940DA
45.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de logoped 21 May 2012, 15:33
77001DA
46.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finanţarea rezidenţiatului 21 May 2012, 15:31
79000DA
47.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 21 May 2012, 15:30
73400DA
48.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 21 May 2012, 15:28
71431DA
49.
Raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 21 May 2012, 15:27
74111DA
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 21 May 2012, 15:25
567150DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Drepturi Civile Digitale
  1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

5 comentarii pentru “Ghişe Ioan”

 1. marian n says:

  sunteti un om luptator si consecvent …felicitari , ce pacat ca nu aveti sustinere.

 2. gil says:

  Stimte Domn,
  Cand depuneti in Parlament solicitarea de constatare ca valid referendumul?
  Cu totii va admiram,fiti consecvent!

 3. banu says:

  cum sa pui la CV la realizari in perioada mandatului de primar: conform cu legea?

 4. mihai says:

  VA FELICIT D-LE GHISE, SUNTETI UN ADEVARAT ROMAN, CARE VORBA REGRETATULUI ADRIAN PAUNESCU,,CERETI DREPTATEA IN PICIOARE NU IN GENUNCHI”. DIN PACATE CEI CARE SUNT IN GENUNCHI SUNT MAI MULTI INCLUSIV PRESEDINTELE PARTIDULUI DV. PACAT CA OAMENI CA DV. SE IROSESC IN TIMP. AVETI DREPTATE ASA ESTE, NICI UN ARTICOL DIN NICIO LEGE NU I-A SPUS PRESEDINTELUI SA SE INTOARCA LA COTROCENI SI ESTE IN CONTINUARE SUSPENDAT .
  CU RESPECT SI CONSIDERATIE , MIHAI

 5. Elena Goga says:

  Toata admiratia si respectul pentru un om integru , patriot si luptator. Tara si toti oamenii care traiesc ,muncesc si iubesc acest taram sfintit prin jerfa, merita conducatori care au demnitate si credinta.

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
membru în Comisia juridică 
Date de contact
Braşov, Str. Şirul Gheorghe Dima, Nr. 2
(0268)511.200 / (0368)809.090
Flux RSS   Declarații
23 Jun
2015
: Vă mulţumesc.  
23 Jun
2015
: ... creăm o premisă nefericită pentru guvernările ulterioare. Vă propun, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, să retrimiteţi iniţiatorului Strategia propusă, pentru ca ea să se înc... 
23 Jun
2015
: În opinia mea - şi o să închei, domnule preşedinte, prin a formula şi o propunere -, în opinia mea, aşa cum este prezentat acest document care, în numele unui concept generos, securitate... 
23 Jun
2015
: ... exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, buna funcţionare a justiţiei, un mediu economic performant, din... 
23 Jun
2015
: Mulţumesc, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea. Distinse domnule vicepreşedinte al Senatului, Distinse domn vicepremier, Strategia de Apărare a Ţării supusă dezbater... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.