Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ovidiu-Victor Gant, candidat D Bec alegeri 2016
Ovidiu-Victor Gant
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
83.93%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea Minoritati. Prezent la 83.93% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 1.80% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011 26 Jun 2012, 11:00
243320Ab*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind prevenirea violenţei şi abuzurilor sexuale asupra minorului 19 Jun 2012, 09:06
176490Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 22 May 2012, 12:40
18030260Ab*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice 27 Mar 2012, 12:08
155522Ab*
5.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România 22 Nov 2011, 11:19
13415660Ab*
6.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea municipiului Constanţa - Oraş-Martir al Revoluţiei din decembrie 1989 08 Nov 2011, 12:45
21714202Ab*
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru declararea Municipiului Craiova, judeţul Dolj, oraş - martir 08 Nov 2011, 12:44
22316122NU*
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii şi semnelor onorifice 12 Oct 2011, 11:59
1509751Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii 12 Oct 2011, 11:37
1877380Ab*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii 12 Oct 2011, 11:35
1807573Ab*
11.
Vot final: Propunere legislativă cu privire la introducerea şahului ca disciplină de studiu opţională în învăţământul primar 14 Sep 2011, 11:06
2301821NU*
12.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România 14 Sep 2011, 11:00
12812160Ab*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.97/2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 17 May 2011, 11:43
13111860Ab*
14.
Vot final: None 17 May 2011, 11:01
15012700NU*
15.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 19 Apr 2011, 10:51
254241Ab*
16.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social 01 Mar 2011, 13:31
1607665Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomunişti) 01 Mar 2011, 13:06
246841Ab*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor şi utilităţilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în elemente de infrastructură educaţională 01 Mar 2011, 13:03
13910844Ab*
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru prelungirea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947 19 Oct 2010, 11:59
263830Ab*
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, Titlul VI 19 Oct 2010, 11:52
268172NU*
21.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral 29 Sep 2010, 11:02
20539140Ab*
22.
Vot final: Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii 05 May 2010, 11:02
22812301Ab*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.2 al Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.125/2002 09 Feb 2010, 11:59
1977260Ab*
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 27 Oct 2009, 11:37
15546190Ab*
25.
Propunere incepere vot final: None 20 Oct 2009, 10:14
234112NU*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei 29 Sep 2009, 10:42
19712103Ab*
27.
Vot final: Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local 29 Sep 2009, 10:39
1685883Ab*
28.
Vot final: None 23 Jun 2009, 15:33
1953740Ab*
29.
Vot final: None 23 Jun 2009, 15:32
11610791Ab*
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 26 May 2009, 10:40
1575031Ab*
31.
PLx 719/2007 - vot final: None 26 May 2009, 10:38
1822123Ab*
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic 26 May 2009, 10:38
1822123Ab*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008 19 May 2009, 10:47
1884301NU*
34.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.203/2008 pentru modificarea art.13¹ din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 19 May 2009, 10:46
218442NU*
35.
PLx 173/2009 - vot final: None 12 May 2009, 10:38
1545131Ab*
36.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 12 May 2009, 10:02
1554380Ab*
37.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii 10 Mar 2009, 10:40
224640Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 3  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.