Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Florin Iordache, candidat D Olt alegeri 2016
Florin Iordache
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
44.96%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 44.96% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 1.81% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România 12 Oct 2011, 11:46
1209483-*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 28 Jun 2011, 11:12
15811641DA*
3.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 21 Jun 2011, 11:58
153114184-*
4.
Vot final: None 24 May 2011, 11:04
124159104NU*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură 19 Apr 2011, 10:52
14211413DA*
6.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 19 Apr 2011, 10:51
13711741DA*
7.
Vot final: None 19 Apr 2011, 10:48
14311314DA*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 08 Feb 2011, 11:59
15612442-*
9.
Vot final: Propunere legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii 19 Oct 2010, 12:09
16111380DA*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea dreptului copilului 19 Oct 2010, 12:00
2026562DA*
11.
Vot final: None 08 Sep 2010, 14:02
14353251Ab*
12.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 05 May 2010, 11:15
2512130NU*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal 05 May 2010, 11:13
2522130NU*
14.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 05 May 2010, 11:12
21147150NU*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de Modernizare a Metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009 05 May 2010, 11:12
2511152NU*
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 05 May 2010, 11:11
2533141NU*
17.
Vot final: Propunere legislativă privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor 05 May 2010, 11:10
24412170NU*
18.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea societăţilor comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor şi comercializarea cărnii şi a produselor din carne 05 May 2010, 11:09
2508150NU*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare 05 May 2010, 11:01
2503171Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 05 May 2010, 11:00
2403134Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal 13 Apr 2010, 11:07
136117112DA*
22.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie 23 Feb 2010, 11:39
225203-*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 16 Feb 2010, 11:47
267710NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.