Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Marian Florian Săniuţă
Marian Florian Săniuţă
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
68.71%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea Independent. Prezent la 68.71% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 21.03% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrație Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale 03 Jul 2012, 17:36
165131Ab*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 26 Jun 2012, 11:11
1748501Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu completările și modificările ulterioare 26 Jun 2012, 11:10
240031Ab*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului" 26 Jun 2012, 11:08
1815281Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:05
235251NU*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordonnța de urgență a guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:02
244110NU*
7.
Vot final: Propunere legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice 26 Jun 2012, 11:01
246110Ab*
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii 26 Jun 2012, 10:57
2362100Ab*
9.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004 26 Jun 2012, 10:57
18337291Ab*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 26 Jun 2012, 10:56
243231NU*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente 26 Jun 2012, 10:55
238080Ab*
12.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 26 Jun 2012, 10:54
1885480Ab*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 26 Jun 2012, 10:53
1875650Ab*
14.
Vot final: None 26 Jun 2012, 10:52
2233180NU*
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 19 Jun 2012, 10:14
165240Ab*
16.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional 19 Jun 2012, 09:43
173430Ab*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD 19 Jun 2012, 09:42
172350NU*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene 19 Jun 2012, 09:40
171651Ab*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 19 Jun 2012, 09:39
169340Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate 19 Jun 2012, 09:36
158261Ab*
21.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 19 Jun 2012, 09:36
158120Ab*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece 19 Jun 2012, 09:35
162350Ab*
23.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului 19 Jun 2012, 09:33
165260Ab*
24.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă 19 Jun 2012, 09:30
164450Ab*
25.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române 19 Jun 2012, 09:29
172550Ab*
26.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 19 Jun 2012, 09:28
174360Ab*
27.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 19 Jun 2012, 09:28
173262Ab*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici 19 Jun 2012, 09:26
176370Ab*
29.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 19 Jun 2012, 09:26
176360Ab*
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 19 Jun 2012, 09:25
173271Ab*
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 19 Jun 2012, 09:24
174291Ab*
32.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 09:24
174052Ab*
33.
Vot final: Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 19 Jun 2012, 09:22
1640220Ab*
34.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011, pentru finanțarea Proiectului "Centrala electrică Paroșeni" 19 Jun 2012, 09:22
169272Ab*
35.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 19 Jun 2012, 09:03
187640Ab*
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 19 Jun 2012, 09:01
176663Ab*
37.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 19 Jun 2012, 08:50
17271121Ab*
38.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării" 19 Jun 2012, 08:44
17762200Ab*
39.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat 19 Jun 2012, 08:42
18061130Ab*
40.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art.1 lit.c) -h ) din Legea nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 19 Jun 2012, 08:41
242263Ab*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 19 Jun 2012, 08:40
1691162NU*
42.
PLx 832/2010/2011 A - vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale Petromidia- S.A. Constanţa 19 Jun 2012, 08:39
17867111Ab*
43.
Vot final: Proiectul Legii energiei electrice și a gazelor naturale 14 Jun 2012, 12:10
186372Ab*
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 14 Jun 2012, 12:07
179470Ab*
45.
Vot final: Propunere legislativă privind taxa de solidaritate 22 May 2012, 12:43
106101201Ab*
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004 22 May 2012, 12:42
219591NU*
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 22 May 2012, 12:40
18030260Ab*
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 08 May 2012, 10:57
237242Ab*
49.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea studiilor 08 May 2012, 10:46
237031Ab*
50.
Vot final: None 08 May 2012, 10:45
226130Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -4 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Săniuţă Marian Florian”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
demisionarul din PSD 
Date de contact
Comuna Păuleşti, sat Găgeni, jud. Prahova, Căminul cultural
Flux RSS   Declarații
19 Sep
2012
: "Gânduri la început de septembrie" În urmă cu ceva timp luasem decizia ca la sfârşitul acestui an să mă retrag din viaţa politică şi să mă dedic unor proiecte personale. Trecuse mai ... 
06 Jul
2012
: Închei, domnule preşedinte. Aveţi dreptate, imediat. Închei spunând, spre nerăbdarea domnului preşedinte al Senatului, că, fără o economie performantă, românii nu vor vedea niciodată... 
06 Jul
2012
: Vă mulţumesc. Domnule Preşedinte al republicii, Domnule preşedinte al Senatului, Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Am încheiat de cu... 
05 Jul
2012
: Nu se poate ca după ce distinşii colegi ai grupurilor parlamentare şi-au exprimat cuvântul..., am dreptul, ca independent, şi eu, pe procedură, să iau cuvântul! Nu se poate să stau aici ... 
05 Jul
2012
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Întrucât s-a terminat procedura de vot, daţi-mi voie să protestez de la această tribună pentru încălcarea regimului parlamentar. Am cerut cuvântul ş... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.