Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Vasile Filip Soporan
Vasile Filip Soporan
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
58.33%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea Independent. Prezent la 58.33% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 1.25% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
51.
Retrimitere la comisie: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 20 Feb 2012, 16:17
65920DA
52.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 20 Feb 2012, 16:16
72102DA
53.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru modificarea Codului penal şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 20 Feb 2012, 15:47
83812DA
54.
Vot final: Proiect de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 15 Dec 2011, 10:05
21317340DA
55.
Retrimitere la comisie: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare 15 Dec 2011, 10:04
17669160DA
56.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr.351/2004 15 Dec 2011, 10:02
2113411DA
57.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004 15 Dec 2011, 10:02
256130DA
58.
PLx 173/2011/2011 A - VOT FINAL: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 15 Dec 2011, 10:01
250320DA
59.
Vot final: Proiect de Lege pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989" 15 Dec 2011, 10:01
22115180DA
60.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 15 Dec 2011, 10:00
1559720DA
61.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - Import a României EXIMBANK S.A. 15 Dec 2011, 09:59
2023840DA
62.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti 15 Dec 2011, 09:59
237931DA
63.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar şi a unor măsuri financiar-bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014 15 Dec 2011, 09:58
1479611DA
64.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital 15 Dec 2011, 09:58
17063113Ab
65.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive 15 Dec 2011, 09:57
235121DA
66.
Amr.1: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării" 15 Dec 2011, 09:30
162550DA
67.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale "Delta Dunării" 15 Dec 2011, 09:26
5710372Ab
68.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - Import a României EXIMBANK S.A. 15 Dec 2011, 09:08
5910041DA
69.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22 Nov 2011, 12:45
162606DA
70.
Vot final: Propunere legislativă pentru sprijinirea agenţilor economici şi autorităţilor locale în vederea realizării obligaţiilor de mediu scadente în perioada 2009-2010 22 Nov 2011, 12:44
169216DA
71.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22 Nov 2011, 12:44
166606DA
72.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 22 Nov 2011, 12:43
166336DA
73.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 22 Nov 2011, 12:42
160314DA
74.
Vot final: Propunere legislativă privind producerea şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie 22 Nov 2011, 12:42
167704DA
75.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 22 Nov 2011, 12:41
166614DA
76.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea OUG nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 22 Nov 2011, 12:41
166404DA
77.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 22 Nov 2011, 12:40
168513DA
78.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 22 Nov 2011, 12:40
171303DA
79.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a alin.(1) al art.260) din Legea nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV, din O.U.G. nr.43/2010 22 Nov 2011, 12:39
170402DA
80.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 22 Nov 2011, 12:39
167512DA
81.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 al anexei nr.IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalului care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personaluli plătit din fonduri publice 22 Nov 2011, 12:38
167512DA
82.
Vot final: Propunere legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat 22 Nov 2011, 12:38
162723DA
83.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.18), art.19) şi art.20) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 22 Nov 2011, 12:37
170521DA
84.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 22 Nov 2011, 12:37
168401DA
85.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:36
167411DA
86.
Vot final: Proiect de Lege privind examinarea psihologică şi psihiatrică a celor ce candidează pentru obţinerea de funcţii de demnitate publică, în administraţia locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor 22 Nov 2011, 12:35
165613DA
87.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora 22 Nov 2011, 12:34
168601DA
88.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.77 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 22 Nov 2011, 12:34
170521DA
89.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 22 Nov 2011, 12:17
283011DA
90.
Vot final: Proiectul Legii asistentei sociale 22 Nov 2011, 12:14
168500DA
91.
Vot prin apel nominal: None 22 Nov 2011, 12:12
13116531NU
92.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 22 Nov 2011, 12:11
17412121DA
93.
Vot final: Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj" - " Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" respectiv a obiectivului de investiţie " Autostrada Nădlac-Arad" 22 Nov 2011, 12:10
17412161DA
94.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 22 Nov 2011, 12:09
16411921DA
95.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 22 Nov 2011, 12:09
17212711DA
96.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 22 Nov 2011, 12:08
17212240DA
97.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 22 Nov 2011, 12:07
16812720DA
98.
Vot final: Proiect de Lege privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte 22 Nov 2011, 12:06
294220DA
99.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:06
13516120NU
100.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României 22 Nov 2011, 12:05
294013DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -1 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Soporan Vasile Filip”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. 1 Decembrie nr. 38/19, Câmpia Turzii, cod 404.100, jud. Cluj
Camera de Comerţ şi Industrie - camera 106, Str. Horea nr. 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj
(0264)365.508 / (0728)919.308 / (0264)202.793
Flux RSS   Declarații
14 Sep
2011
: "Economie de piaţă fără capital şi fără piaţă?" Acum, când dezbaterile vizează probleme de stabilitate a monedei Uniunii Europene, când starea Greciei creează o discuţie cu început... 
06 Sep
2011
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Este vorba de un raport comun. Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2010 pentru ap... 
06 Sep
2011
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.597 privind unele m... 
21 Jun
2011
: "Învăţăminte din istorie şi bătălia de astăzi" Peste câteva zile, mai exact în 16 iulie 2011, se vor împlini 90 de ani de când în zona Arieşului, la Câmpia Turzii, pe atunci Ghiri... 
15 Jun
2011
: "Argumente pentru regionalizare" Acum, când au început sau reînceput propunerile de reorganizare administrativ-teritorială, doresc să pun în discuţie câteva elemente capabile să încuraj... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.