Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Eduard-Stelian Martin
Eduard-Stelian Martin
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
35.12%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 35.12% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.81% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
51.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 19 Jun 2012, 10:20
155460DA
52.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.13 şi art.14 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţă 19 Jun 2012, 10:19
166120DA
53.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 19 Jun 2012, 10:19
166130DA
54.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 19 Jun 2012, 10:18
164450DA
55.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 19 Jun 2012, 10:18
165220DA
56.
Vot final: Propunere legislativă privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naţionale 19 Jun 2012, 10:17
164230DA
57.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea suprafeţelor de teren destinate cimitirelor din domeniul public al unităţilor administraţiilor publice locale în domeniul privat al parohiilor 19 Jun 2012, 10:16
164252DA
58.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.8 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate 19 Jun 2012, 10:16
170121DA
59.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor 19 Jun 2012, 10:15
163130DA
60.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 19 Jun 2012, 10:15
167033DA
61.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 19 Jun 2012, 10:14
165240DA
62.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) şi Art.14, alin.(4), lit.a) 19 Jun 2012, 10:13
166040DA
63.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 19 Jun 2012, 10:13
160252DA
64.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 19 Jun 2012, 10:12
166130DA
65.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţarea în agricultură 19 Jun 2012, 10:11
156231DA
66.
Vot final: Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României 19 Jun 2012, 10:11
158830DA
67.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale 19 Jun 2012, 10:10
161240DA
68.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare 19 Jun 2012, 10:10
160250DA
69.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1994 privind serviciile din subordinea Preşedintelui României 19 Jun 2012, 10:09
162031DA
70.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 19 Jun 2012, 10:08
156241DA
71.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată 19 Jun 2012, 10:08
161150DA
72.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 10:07
162150DA
73.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 19 Jun 2012, 10:07
165240DA
74.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi pentru modificarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 19 Jun 2012, 10:06
166130DA
75.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 19 Jun 2012, 10:05
166231DA
76.
Vot final: Propunere legislativă privind măsurile de recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 19 Jun 2012, 10:05
166042DA
77.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea Premiului "Ambasadorii anului" 19 Jun 2012, 10:04
165120DA
78.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român 19 Jun 2012, 10:04
164040DA
79.
Vot final: Proiectul Legii modificarea Art.7, alin.(4) din O.U.G. nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale 19 Jun 2012, 10:03
171010DA
80.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.7 şi art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 19 Jun 2012, 10:03
164120DA
81.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, actualizată 19 Jun 2012, 10:02
167011DA
82.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 19 Jun 2012, 10:01
165030DA
83.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor 19 Jun 2012, 10:00
160040DA
84.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii de aprobare a Ordonanţei nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 10:00
164031DA
85.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritatea Naţională pentru Produse Aromatice şi de Sinteză 19 Jun 2012, 09:59
161121DA
86.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.6/2001 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 19 Jun 2012, 09:57
161311DA
87.
Vot final: Propunere legislativă privind autorizarea, organizarea şi exercitarea profesiei de stenograf în instanţele judecătoreşti 19 Jun 2012, 09:56
158131DA
88.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 19 Jun 2012, 09:53
162351DA
89.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 19 Jun 2012, 09:52
157452DA
90.
Vot final: Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creşterea prestigiului educaţiei în învăţământul primar, clasele I-IV, şi gimnazial 19 Jun 2012, 09:52
157751DA
91.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 19 Jun 2012, 09:51
163450DA
92.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) alin.(3) al art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 19 Jun 2012, 09:50
166340DA
93.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 19 Jun 2012, 09:50
162450DA
94.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordoanţei de urgenţă nr.82 din 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 19 Jun 2012, 09:49
163550DA
95.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financire pentru întreprinderile mici şi mijlocii din industria berii 19 Jun 2012, 09:48
164231DA
96.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 19 Jun 2012, 09:48
167340DA
97.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu 19 Jun 2012, 09:47
167630DA
98.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 şi completarea art.3), alin.(6) 19 Jun 2012, 09:46
165161DA
99.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 19 Jun 2012, 09:46
161541DA
100.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonanţei nr.75 din 30 august 2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 19 Jun 2012, 09:45
171420DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Martin Eduard-Stelian”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Mircea cel Bătrân, nr.102, Constanţa
(0241)488.551
Flux RSS   Declarații
30 Sep
2014
: "Minţile mici discută oamenii" Noţiunea de opoziţie într-un stat democratic ne duce cu gândul la acele grupuri parlamentare care veghează asupra nevoilor cetăţenilor şi se asigură că ... 
30 Sep
2014
: "Klaus Iohannis, candidatul care aduce schimbarea" În ultimii doi ani, România s-a stabilizat din punct de vedere economic. Salariile au crescut uşor, comerţul a crescut de asemenea, absorbţ... 
09 Sep
2014
: "Urmaşa lui Traian" Pentru candidatura la prezidenţiale, fiecare partid îl desemnează pe omul cel mai valoros şi experimentat care poate reprezenta în mod ideal interesele naţionale. De ex... 
18 Mar
2014
: "PNL cântăreşte interesele de partid" Inevitabilul s-a produs mai curând decât ne-am fi aşteptat, iar Partidul Naţional Liberal a luat hotărârea pe care a considerat-o a fi cea mai potri... 
10 Dec
2013
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport înlocuitor asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţ... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.