Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Mircea Duşa, candidat D Harghita alegeri 2016
Mircea Duşa
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
58.89%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 58.89% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 4.81% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrație Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale 03 Jul 2012, 17:36
165131-*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 19 Jun 2012, 09:19
169652-*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti 15 Dec 2011, 09:59
237931NU*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 22 Nov 2011, 11:40
279721-*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 22 Nov 2011, 11:37
286430NU*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 08 Nov 2011, 13:08
2261051NU*
7.
Vot final: Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal 08 Nov 2011, 12:42
11313632NU*
8.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 203 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:26
186232-*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008 18 Oct 2011, 11:56
272220Ab*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011 18 Oct 2011, 11:53
271110Ab*
11.
PHCD 28/2011 A - vot final: None 18 Oct 2011, 11:01
2324218NU*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale 27 Sep 2011, 11:27
286511NU*
13.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Legea 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 27 Sep 2011, 11:24
284340NU*
14.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice 07 Jun 2011, 11:05
2128342Ab*
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 31 May 2011, 11:04
17411035Ab*
16.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 31 May 2011, 11:00
17712720Ab*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind calitatea aerului înconjurător 24 May 2011, 11:37
287303NU*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European 17 May 2011, 11:22
15111130DA*
19.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 12 Apr 2011, 11:06
15813012Ab*
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional pentru Siguranţă Rutieră 05 Apr 2011, 10:54
15312122DA*
21.13414831NU*
22.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 22 Mar 2011, 11:19
13912120DA*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea părţii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic 01 Mar 2011, 13:26
1459632-*
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea părţii introductive a alin.(1) al art.43 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 01 Mar 2011, 13:23
1489312DA*
25.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 01 Mar 2011, 13:22
1489712-*
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 Mar 2011, 13:12
14710430DA*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 Mar 2011, 13:11
14710242DA*
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare 01 Mar 2011, 12:55
923631DA*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.360 din 6 iunie 2002, privind Statutul Poliţistului 01 Mar 2011, 12:49
15211122-*
30.
Vot final: Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare 01 Mar 2011, 12:35
265432NU*
31.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 12:26
15112161DA*
32.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 01 Mar 2011, 12:19
15412501DA*
33.
Vot final: Proiect de Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (EUROPOL) 01 Mar 2011, 11:57
15711912DA*
34.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată 22 Feb 2011, 12:19
16410821DA*
35.
Vot final: None 08 Feb 2011, 11:51
258016-*
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 19 Oct 2010, 12:06
267452-*
37.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri pentru combaterea întârzierii la plată a sumelor datorate de instituţiile publice în baza unor înţelegeri de altă natură decât cea comercială şi a sumelor reprezentând creanţe fiscale ale contribuabililor 19 Oct 2010, 12:05
15810633-*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.19 din 17/03/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii 19 Oct 2010, 11:55
2711101Ab*
39.
Vot final: Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice 19 Oct 2010, 11:48
2255171Ab*
40.
Vot final: Propunere legislativă privind Programul naţional de realizare a cadastrului general în mediul rural 19 Oct 2010, 11:32
2482590NU*
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, modificată şi completată 19 Oct 2010, 11:31
281003-*
42.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr.226/2009 19 Oct 2010, 11:30
280120NU*
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei 19 Oct 2010, 11:30
282230NU*
44.
Vot final: Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 19 Oct 2010, 11:29
282411NU*
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:25
271981NU*
46.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 28 Jun 2010, 18:53
249481Ab*
47.
Vot final: Propunere legislativă privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 28 Jun 2010, 18:48
2074392NU*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare 23 Jun 2010, 11:42
225540Ab*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.157 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 23 Jun 2010, 11:42
228440Ab*
50.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobate prin Legea nr.155/2009 23 Jun 2010, 11:39
1537743DA*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Duşa Mircea”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 14, Topliţa, Jud. Harghita
(0266)310.703
Flux RSS   Declarații
28 Jun
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti în 2015, a... 
08 Jun
2016
: Două minute, cu 4.  
08 Jun
2016
: Proiectul de lege a fost analizat de Comisia pentru apărare. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Face parte din categoria legilor ordinare şi, aşa cum preciza şi doamna secret... 
09 May
2016
(Se păstrează un moment de reculegere.)  
09 May
2016
: Stimaţi colegi, În memoria militarilor români căzuţi la datorie în teatrul de operaţii din Afganistan, vă propun să păstrăm un moment de reculegere.  
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.