Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ion Dumitru
Ion Dumitru
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
52.97%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 52.97% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 4.21% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român 26 Jun 2012, 10:58
21211135Ab*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii 169/1997 19 Jun 2012, 09:05
184731-*
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 19 Jun 2012, 08:54
239560Ab*
4.
Vot final: Propunere legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 22 May 2012, 12:41
19718131NU*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea gazelor nr.351/2004 15 Dec 2011, 10:02
2113411Ab*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export - Import a României EXIMBANK S.A. 15 Dec 2011, 09:59
2023840Ab*
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 08 Nov 2011, 13:08
2261051NU*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.287/2009 02 Nov 2011, 11:28
186320Ab*
9.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 72 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale 02 Nov 2011, 11:27
186340Ab*
10.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 203 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:26
186232Ab*
11.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 224 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:26
188310Ab*
12.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 224 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:25
188321Ab*
13.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 226 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:24
188331Ab*
14.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:23
189321Ab*
15.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a articolului 228 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:23
186312Ab*
16.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:22
192220Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:21
190431Ab*
18.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:21
194310Ab*
19.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 253 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:20
191331Ab*
20.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:19
192230Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:18
186331Ab*
22.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:18
195240Ab*
23.
Vot final: Propunere legislativă de abrogare a articolului 259 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:17
196120Ab*
24.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a articolului 260 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:16
193320Ab*
25.
Vot final: Propunere legislativă de abrogare a articolului 270¹ din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:15
196330Ab*
26.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a articolului 270² din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:14
190260Ab*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" -Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava 12 Oct 2011, 11:56
1469951DA*
28.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 12 Oct 2011, 11:48
11413760Ab*
29.
Vot final: Proiect de Lege privind protecţia persoanelor înşelate prin ghicit sau alte mijloace şi practici oculte 01 Mar 2011, 12:39
2491061Ab*
30.
Vot final: Proiect de Lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea 01 Mar 2011, 12:02
269631NU*
31.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată 07 Dec 2010, 13:11
2261790Ab*
32.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, şi pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 19 Oct 2010, 11:54
2661131NU*
33.
Vot final: Propunere legislativă pentu modificarea şi completarea OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 19 Oct 2010, 11:35
129141140Ab*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:25
271981Ab*
35.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:20
20768151Ab*
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 23 Jun 2010, 11:54
229230Ab*
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 23 Jun 2010, 11:51
1467952DA*
38.
Vot final: Propunere legislativă privind identificarea, diagnosticarea şi tratarea copiilor afectaţi de tulburări din spectrul autist 23 Jun 2010, 11:44
220671Ab*
39.
Vot final: Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de trupele germane în cel de-al doilea război mondial 23 Jun 2010, 11:42
2181251NU*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură 23 Jun 2010, 11:32
234823Ab*
41.
Vot final: Proiect de Lege privind stimularea construcţiei de locuinţe sociale 23 Jun 2010, 11:28
2391312NU*
42.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili 05 May 2010, 11:20
15197141DA*
43.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal 13 Apr 2010, 11:07
136117112DA*
44.
Vot final: Proiect de Lege privind medicina şcolară 13 Apr 2010, 11:06
15011220DA*
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, modificată şi completată prin Legea nr.303/2007 13 Apr 2010, 11:05
14711231DA*
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României 13 Apr 2010, 11:04
13213023DA*
47.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 13 Apr 2010, 11:03
15011800DA*
48.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Programului naţional pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităţilor de învăţământ 13 Apr 2010, 11:03
14911431DA*
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 13 Apr 2010, 11:00
15311010DA*
50.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 13 Apr 2010, 10:41
14510522Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Dumitru Ion”

Lasa un comentariu

Date de contact
Sediul PSD, Băleni, Judeţul Dâmboviţa
(0245)265.162
Flux RSS   Declarații
24 Apr
2012
: "O campanie agricolă de primăvară tristă" Ne apropiem de sfârşit de aprilie. În vremuri de mai puţină restrişte, ogoarele mai mult sau mai puţin private ale ţării "duduiau" sub povar... 
18 Apr
2012
: "Acutizarea abuzurilor din supermarketuri în România" Problema supermarketurilor constituie o preocupare majoră la nivel european, unde sectorul de vânzări cu amănuntul este dominat de un n... 
27 Mar
2012
: "Nu este de ajuns o lege a cooperaţiei agricole ca scopul ei să fie atins" Legea cooperaţiei agricole nr.566/2006 a reglementat cadrul legal al organizării şi funcţionării cooperaţiei agr... 
20 Mar
2012
: "Încălcări ale legilor în procesul de retrocedare a pădurilor" În anii de tranziţie, în procesul de aplicare a legilor fondului funciar, unele comisii pentru reconstituirea dreptului de p... 
13 Mar
2012
: "Calamităţile produse de înzăpeziri nu trebuie să se repete" În iarna anului 1954, din cauza condiţiilor meteorologice foarte grele, Ministerul Gospodăriei Silvice, din acea perioadă, a ... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.