Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Dragoş-Gabriel Zisopol, candidat D Bec alegeri 2016
Dragoş-Gabriel Zisopol
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
(secretar de stat, Ministerul Mediului şi Pădurilor): Această propunere legislativă nu este iniţiată de Guvern. Deci punctul de vedere este al Guvernului vizavi de propunerea legislativă, aşa cum este prezentată în raport. Guvernul susţine propunerea legislativă în forma rezultată în urma dezbaterilor în Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, conform raportului, cu amendamentele admise. Deci, susţinem forma din raportul prezentat de Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
02 Jun 2010  Sursa: stenograme parlament
2.
: Prin art.139 lit.c) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic s-a abrogat Ordonanţa Guvernului nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate. În prezent nu mai există cadrul legal necesar finanţării şi realizării lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate. Astfel, abrogarea temeiului legal pentru finanţarea acestor contracte a determinat abandonarea lucrărilor de întreţinere şi completări prevăzute în documentaţiile tehnico-economice şi a dus inevitabil la uscarea plantaţiilor deja înfiinţate. Prin prezentul proiect de lege va fi creat cadrul general referitor la ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate. Şi anume se vor stabili: procedura de identificare şi delimitare a terenurilor degradate destinate împăduririi; finanţarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate; răspunderile şi sancţiunile; procedura de recepţie a lucrărilor de împădurire.
10 May 2010  Sursa: stenograme parlament
3.
: Mulţumesc, doamna preşedinte. Începând cu anul 2003, România are statut de stat cooperant cu Organizaţia Europeană pentru Exploatarea Sateliţilor Meteorologici (EUMETSAT). Acordul de cooperare cu respectiva organizaţie a intrat în vigoare pe 12 ianuarie 2004 pentru o perioadă de cinci ani. România şi EUMETSAT au semnat un acord pentru prelungirea cu doi ani, până la 31 decembrie 2010, a perioadei de valabilitate a acordului dintre România şi EUMETSAT. În luna martie 2009, Ministerul Mediului a transmis o scrisoare la EUMETSAT, prin care se exprimă oficial intenţia României de a deveni stat membru cu drepturi depline la respectiva organizaţie. Conform procedurilor EUMETSAT, solicitarea României a fost analizată în şedinţa Consiliului din 1 iunie 2009 şi a fost aprobată. Aderarea României la EUMETSAT ca stat membru cu drepturi depline este o consecinţă firească a eforturilor de integrare a ţării noastre în organizaţiile europene şi de atragere de fonduri. În acest sens, este util de menţionat din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, doar patru mai au calitatea de stat-cooperant, aflându-se toate în diverse etape ale procedurii de aderare la EUMETSAT ca state membre cu drepturi depline.
10 May 2010  Sursa: stenograme parlament
4.
(secretar de stat, Ministerul Mediului şi Pădurilor): Mulţumesc, doamna preşedinte. România a semnat Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, denumită, în continuare, Convenţia carpatică, adoptată la Kiev la 22 mai 2003. Convenţia creează cadrul general de cooperare între statele semnatare pentru diverse domenii de reglementare, cum ar fi conservarea biodiversităţii, amenajarea teritoriului, managementul resurselor de apă ş.a.m.d. Fiecare dintre prevederile-cadru menţionate urmează fie dezvoltate şi aplicate prin protocoale adiţionale. Protocolul privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajului este prima prevedere-cadru reglementată astfel. Obiectivul general al protocolului îl constituie conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi peisagistice, prin intensificarea acţiunilor de conservare, refacerea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi peisagiste a Carpaţilor.
10 May 2010  Sursa: stenograme parlament
5.
(secretar de stat, Ministerul Mediului şi Pădurilor): Mulţumesc, domnule preşedinte. În cuvinte foarte puţine, Proiectul de Lege privind împădurirea terenurilor degradate creează cadrul legal pentru împădurirea acestei categorii de terenuri. Susţinem raportul adoptat de comisia de specialitate, cu excepţia unui singur amendament, asupra căruia solicităm ne pronunţăm - amendamentul nr.19. În rest, rugăm fie adoptat în forma adoptată de comisie.
23 Mar 2010  Sursa: stenograme parlament
6.
(secretar de stat, Ministerul Mediului şi Pădurilor): Mulţumesc, doamna preşedinte. Ministerul Mediului subscrie la urarea dumneavoastră privind o primăvară frumoasă, dar avertizează începem cu un viscol scurt din seara asta până mâine seară. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2009 privind utilizarea plajelor a fost adoptată la începutul sezonului estival 2009, în luna mai, şi a consumat, în cea mai mare parte, efectele având referire directă la problematica plajelor pentru sezonul estival respectiv. Principalele modificări care au fost aduse de această ordonanţă se referă la darea în utilizare a plajelor în principal către operatorii din turism şi agrement, stabilirea unor reguli clare cu privire la ecologizarea şi întreţinerea plajelor şi limitarea duratei contractelor de închiriere a plajelor pe durata unui singur an de zile, pornind de la experienţa neplăcută din ultimii ani cu acele contracte încheiate pe durate de zece ani, la care s-au observat multe situaţii în care chiriaşii erau societăţi care nu aveau activitate în domeniul turismului sau agrementului şi care, practic, se ocupau doar cu subînchirierea plajelor către operatorii hotelieri. Credem , urmare acestei ordonanţe, anul 2009 a fost primul an în care a fost linişte pe litoral, practic nu a mai fost niciun fel de nemulţumire din partea operatorilor din turism, ceea ce demonstrează textul acestei ordonanţe este corect aplicat la nevoile reale ale turismului de pe plajă. Solicităm Parlamentului adoptarea ordonanţei în forma din raportul comisiei de specialitate. Mulţumesc.
08 Mar 2010  Sursa: stenograme parlament
7.
- secretar de stat în Ministerul Mediului: mulţumesc, domnule preşedinte. Guvernul susţine propunerea legislativă şi raportul comisiei sesizate în fond.
09 Nov 2009  Sursa: stenograme parlament
8.
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Am reţinut observaţia cu privire la emiterea autorizaţiei de mediu "pe ochi frumoşi", precum şi solicitarea de a deschide o anchetă. asigur , în afara verificării la care a procedat Garda Naţională de Mediu, o dispunem Corpului de control al Ministerului Mediului facă o verificare cu privire la aspectele semnalate, vedem ai cui ochi frumoşi au fost, în august 2008, cei care au emis autorizaţia de mediu pentru acest obiectiv.
12 Oct 2009  Sursa: stenograme parlament
9.
-secretar de stat în Ministerul Mediului: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate domnule senator Emilian Frâncu, Societatea SACOMED - SA Horezu, judeţul Vâlcea, desfăşoară în punctul de lucru din comuna Măldăreşti, sat Ciupa, activitatea de depozitare a deşeurilor nepericuloase, din punct de vedere al protecţiei mediului aceasta fiind reglementată prin autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 116/2009, emisă de Direcţia Apelor Olt - Râmnicu Vâlcea, valabilă până la data de 26 mai 2012, respectiv autorizaţia de mediu nr. 272/2008, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, valabilă până la 17 august 2013. Autorizaţia de mediu a fost emisă cu program de conformare ce cuprinde cinci măsuri, cu termene scadente 2009-2013. Depozitul face parte din categoria depozitelor neconforme clasa B, din zona urbană, cu termen de sistare a depozitării în anul 2017, conform Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, anexa nr. 5. Depozitul este amplasat într-o zonă situată între islazul comunal şi pădurea ce aparţin comunei Măldăreşti, iar distanţa până la cea mai apropiată locuinţă este de peste 500 metri, suprafaţa totală a depozitului fiind de 30.000 metri pătraţi. Dotările tehnologice ale depozitului constau în: acces controlat pe un drum de pământ balastat, cu o lungime de circa 900 metri, şi barieră la intrarea în depozit. Depozitul este împrejmuit cu stâlpi de lemn şi sârmă ghimpată pe trei laturi, iar în partea de răsărit vechiul gard a fost dezafectat şi s-au fixat stâlpi din ţeavă metalică, urmând a se monta şi plasa de sârmă pe aceştia. În jurul depozitului sunt săpate şanţuri de colectare a apelor pluviale. Pentru levigat, este săpat şanţ colector şi bazin colector nebetonat. Pentru monitorizarea pânzei freatice, sunt săpate trei foraje de observaţie la 12 metri adâncime, amplasate astfel: două în partea de nord şi unul în partea de sud a depozitului. În jurul perimetral al depozitului au fost plantaţi puieţi de salcâm, salcie şi brad, puieţi ce au fost plantaţi, ca urmare a măsurii din programul de conformare, în toamna anului 2008 şi primăvara anului 2009, parte din aceştia fiind uscaţi. Pentru împrăştierea şi compactarea deşeurilor, societatea dispune de un buldozer. În cursul lunii septembrie, laboratorul Direcţiei Apelor Olt - Râmnicu Vâlcea a efectuat o analiză privind calitatea apelor pârâului Valea Goruneţului, pârâu ce trece în imediata vecinătate a depozitului, şi s-a emis buletinul de analiză nr. 232/11 septembrie 2009, din care reiese cei şase indicatori analizaţi se încadrează în limitele admise. Societatea a fost verificată în data de 17 septembrie 2009 de către reprezentanţi ai Comisariatului general şi ai Comisariatului Judeţean Vâlcea din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, nefiind aplicate sancţiuni contravenţionale.
12 Oct 2009  Sursa: stenograme parlament
10.
: mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, cel de-al doilea punct de vedere, adică negativ, este minunat, dar lipseşte cu desăvârşire. În fapt, cer scuze, în numele Ministerului Mediului, pentru această mică inadvertenţă. Povestea este următoarea: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2009, cea pe care o discutăm acum, a fost iniţiată de către Administraţia Fondului de Mediu, prin Ministerul Mediului, cum este normal. La dezbaterile în comisie a fost prezent reprezentantul Administraţiei Fondului de Mediu, cel care a venit -şi susţină această ordonanţă de urgenţă. I s-a explicat în comisie de către domnii senatori , între timp, a mai apărut o lege, aceea adoptată prin asumarea răspunderii, care preia identic textul ordonanţei, deci aceasta nu ar mai fi necesară. Reprezentantul Fondului de Mediu a spus: "Da, sunt de acord. Dacă aşa este, înseamnă problema este rezolvată şi sunt de acord cu această soluţie." Pentru motivele pe care le-am expus, nu este logic o respingem, pentru rămân reglementări nerezolvate care se regăsesc numai în această ordonanţă şi, chiar dacă din punct de vedere juridic, fiind primă Cameră sesizată, aparent nu se întâmplă nimic, se întâmplă un lucru foarte grav. Scopul acestei ordonanţe este tocmai de a stimula o participare cât mai mare la Programul "Rabla". asigur , dacă această ordonanţă se respinge aici, în Senat, este ştire pe toate canalele de televiziune, iar semnalul pe care îl vor primi potenţialii beneficiari va fi acela această ordonanţă a fost respinsă, deci nu se mai aplică pentru persoane juridice, nu se mai aplică pentru autoutilitarele uşoare, nu se aplică pentru mai mult de o rablă de un proprietar, pentru una este rigurozitatea juridică pe care noi o înţelegem aici, şi altul este nivelul de înţelegere în public, atunci când se transmite o ştire. De aceea, rugămintea este o adoptăm cu cele trei amendamente.
28 Sep 2009  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next