Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Dragoş-Gabriel Zisopol, candidat D Bec alegeri 2016
Dragoş-Gabriel Zisopol
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
85.77%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea Minoritati. Prezent la 85.77% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 5.46% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 18 Jul 2012, 16:13
157061Ab*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășuraea referendumului 18 Jul 2012, 16:12
157061Ab*
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 18 Jul 2012, 10:43
164011Ab*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 26 Jun 2012, 10:53
1875650Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 22 May 2012, 12:40
18030260Ab*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 27 Mar 2012, 12:12
158140Ab*
7.
Vot final: Proiect de Lege privind înființarea Universității Agora din municipiul Oradea, județul Bihor 28 Feb 2012, 12:32
158770Ab*
8.
Vot final: Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei 20 Dec 2011, 12:07
1109621Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată 20 Dec 2011, 11:55
1119530Ab*
10.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 22 Nov 2011, 11:52
13115853Ab*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 22 Nov 2011, 11:39
64156701Ab*
12.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România 22 Nov 2011, 11:19
13415660DA*
13.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile 08 Nov 2011, 13:06
234622Ab*
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 08 Nov 2011, 13:05
1429641Ab*
15.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.218/2002 08 Nov 2011, 13:04
13910020Ab*
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 08 Nov 2011, 12:57
13710220Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare 08 Nov 2011, 12:56
13810441Ab*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 08 Nov 2011, 12:49
12711743Ab*
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administraţiei publice nr.215/2001, republicată 18 Oct 2011, 11:10
528330Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice 18 Oct 2011, 11:07
280341Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protecţie a minorilor 14 Sep 2011, 11:31
12910930Ab*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 14 Sep 2011, 11:05
13012040Ab*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 14 Sep 2011, 10:55
12812351Ab*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 17 May 2011, 11:13
12714430DA*
25.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 17 May 2011, 11:12
12614820Ab*
26.13414831Ab*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Penal 22 Mar 2011, 11:11
12313940Ab*
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.360 din 6 iunie 2002, privind Statutul Poliţistului 22 Mar 2011, 11:10
12213531DA*
29.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 22 Mar 2011, 11:07
12514040DA*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 22 Mar 2011, 10:58
12314131Ab*
31.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare 22 Mar 2011, 10:57
12514330Ab*
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Mar 2011, 10:57
12813742DA*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru îngrijirea copilului preşcolar 22 Mar 2011, 10:56
12413740DA*
34.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 22 Mar 2011, 10:53
12413921Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea unei indemnizaţii sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie 22 Mar 2011, 10:51
12813280Ab*
36.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecţia Socială 22 Mar 2011, 10:50
12813810DA*
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 22 Mar 2011, 10:49
12713460Ab*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 22 Mar 2011, 10:48
12114221Ab*
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 22 Mar 2011, 10:47
12413930Ab*
40.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea art.6 din Legea Minelor nr.85/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:35
14110122Ab*
41.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social 01 Mar 2011, 13:31
1607665NU*
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Locuinţei nr.114/1996 cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:30
14710111NU*
43.
Vot final: Propunere legislativă pentru instituirea obligătivităţii difuzării imnului naţional şi arborarea drapelului în şcolile din România 01 Mar 2011, 13:27
2241642Ab*
44.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 Mar 2011, 13:12
14710430Ab*
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 01 Mar 2011, 13:07
2163931Ab*
46.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomunişti) 01 Mar 2011, 13:06
246841NU*
47.
Vot final: Propunere legislativă legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare 01 Mar 2011, 13:04
14510561Ab*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor 01 Mar 2011, 12:14
12315043Ab*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011- 2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor care se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4 - 22 octombrie 2010 08 Feb 2011, 12:00
275441Ab*
50.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 20 Dec 2010, 13:33
1724830Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  -1  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 3  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.