Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Daniela Popa
Daniela Popa
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
8.54%


Deputat intre Sep 2008 si Feb 2010, din partea PSD. Prezent la 8.54% din voturile electronice dintre Sep 2008 si Feb 2010 (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 4.07% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice 15 Dec 2009, 11:49
204751DA
2.
Vot final: Propunere legislativă "Legea sponsorizării sportivilor minori cu aptitudini" 15 Dec 2009, 11:48
14160161DA
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.68 alin.1 din LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii 15 Dec 2009, 11:48
1446574NU
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) şi (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 15 Dec 2009, 11:47
68124194NU
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.28¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare 15 Dec 2009, 11:46
205030DA
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană 15 Dec 2009, 11:45
208120DA
7.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii 15 Dec 2009, 11:45
197482DA
8.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.9 alin.(1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoluţiei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 15 Dec 2009, 11:44
201341DA
9.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale 15 Dec 2009, 11:43
196331DA
10.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 15 Dec 2009, 11:43
202102DA
11.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal 15 Dec 2009, 11:42
187313DA
12.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă aflat în subordinea Academiei Române în subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 15 Dec 2009, 11:41
179431DA
13.
Vot final: Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă 20 Oct 2009, 10:48
234643DA
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 20 Oct 2009, 10:47
2319190DA
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 20 Oct 2009, 10:46
22611232Ab*
16.
PL 680/07/09 R - Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 20 Oct 2009, 10:45
1538156DA
17.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 20 Oct 2009, 10:45
257013DA
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul Multilateral de Înţelegere privind Programul Comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, şi a Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României la Memorandumul de Înţelegere pentru operaţii şi sprijin al Forţei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control, semnat la 26 septembrie 1984 şi revizuit la 27 martie 2003, semnate la Bucureşti la 19 martie 2009 20 Oct 2009, 10:44
260111DA
19.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA 20 Oct 2009, 10:43
261111DA
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului 20 Oct 2009, 10:42
249533DA
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale 20 Oct 2009, 10:42
2095142DA
22.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 20 Oct 2009, 10:41
256120DA
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.239 din Codul penal 20 Oct 2009, 10:41
253311DA
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 20 Oct 2009, 10:40
258141DA
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 20 Oct 2009, 10:40
258141DA
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 20 Oct 2009, 10:40
253050DA
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 20 Oct 2009, 10:40
253050DA
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 20 Oct 2009, 10:40
253050DA
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 20 Oct 2009, 10:40
253050DA
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 20 Oct 2009, 10:40
253050DA
31.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 276 şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare 20 Oct 2009, 10:39
254110DA
32.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 276 şi 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare 20 Oct 2009, 10:39
254110DA
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană 20 Oct 2009, 10:38
2094463DA
34.
Vot final: Proiect de Lege privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război 20 Oct 2009, 10:38
254030DA
35.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană 20 Oct 2009, 10:38
2094463DA
36.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instanţelor pentru saluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări sociale 20 Oct 2009, 10:37
2094951DA
37.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 20 Oct 2009, 10:35
253030DA
38.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 20 Oct 2009, 10:35
253030DA
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007 20 Oct 2009, 10:34
256022DA
40.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007 20 Oct 2009, 10:34
256022DA
41.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili 20 Oct 2009, 10:33
250321DA
42.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009 20 Oct 2009, 10:32
1855553DA
43.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.65/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare 20 Oct 2009, 10:32
252021DA
44.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009 20 Oct 2009, 10:32
1855553DA
45.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule 20 Oct 2009, 10:31
18054140DA
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 m², proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii Rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2” 20 Oct 2009, 10:24
1796870NU
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti, la 24 aprilie 2009 şi prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internaţional, din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internaţional, din 21 septembrie 2009 20 Oct 2009, 10:22
1918570NU*
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Legea nr.142/1998 acordarea tichetelor de masă 20 Oct 2009, 10:21
248641DA
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 20 Oct 2009, 10:21
245252DA
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 20 Oct 2009, 10:20
62165250Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
   
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Popa Daniela”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
preşedinta PC 
Date de contact
Flux RSS   Declarații
22 Dec
2009
: "Ansamblul arheologic Sarmizegetusa, între nepăsare, neglijenţă şi uitare" În declaraţia politică de astăzi doresc să trag un semnal de alarmă asupra stării grave în care se află un... 
16 Dec
2009
*Şedinţa s-a încheiat la ora 10,10.  
16 Dec
2009
: Stimaţi colegi, Astăzi în şedinţa Biroului permanent nu a fost aprobat proiectul de buget al Camerei Deputaţilor, ca atare, nici comisia sesizată în fond nu poate să vină cu avizul şi ... 
15 Dec
2009
Şedinţa s-a încheiat la ora 12,55.  
15 Dec
2009
: Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Cu aceasta, şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor a luat sfârşit. Vă mulţumesc tuturor. O zi bună în continuare!  
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.