Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Petru Daniel Funeriu
Petru Daniel Funeriu
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
: mulţumesc.
23 Jun 2015  Sursa: stenograme parlament
2.
: ... creăm o premisă nefericită pentru guvernările ulterioare. propun, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, retrimiteţi iniţiatorului Strategia propusă, pentru ca ea se încadreze, explicit şi exclusiv, aşa cum spune Legea nr. 473/2004 la domeniul apărării naţionale.
23 Jun 2015  Sursa: stenograme parlament
3.
: În opinia mea - şi o închei, domnule preşedinte, prin a formula şi o propunere -, în opinia mea, aşa cum este prezentat acest document care, în numele unui concept generos, securitate extinsă..., se creează premisele unei supraguvernări. Parlamentul, organul reprezentativ suprem al poporului suveran mandat Guvernului pentru politică externă şi internă, pe baza unui Program de guvernare. Or, dacă noi adoptăm aşa cum este acest document...
23 Jun 2015  Sursa: stenograme parlament
4.
: ... exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, buna funcţionare a justiţiei, un mediu economic performant, dinamic şi competitiv în plan investiţional şi antreprenorial, stabilitate financiar-bugetară, sănătate, educaţie şi protecţie socială"... Stimaţi colegi,
23 Jun 2015  Sursa: stenograme parlament
5.
: Mulţumesc, domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea. Distinse domnule vicepreşedinte al Senatului, Distinse domn vicepremier, Strategia de Apărare a Ţării supusă dezbaterii noastre este trimisă în baza Legii nr. 473/2004 privind planificarea apărării, unde se explicitează faptul este vorba despre, citez: "definirea şi îndeplinirea obiectivelor securităţii naţionale a României în domeniul apărării". Legea apărării naţionale nr. 45/1994 definiţia: "Apărarea naţională cuprinde ansamblul de măsuri şi activităţi adoptate şi desfăşurate de statul român în scopul de a garanta - atenţie, stimaţi colegi! - securitatea naţională, independenţa şi unitatea statului, integritatea teritorială şi democraţia constituţională". Or, având în vedere în cuprinsul documentului sunt prezentate ca şi interese naţionale de securitate, citez: "garantarea dreptului la păstrarea, dezvoltarea şi...
23 Jun 2015  Sursa: stenograme parlament
6.
: Mulţumesc. Domnule preşedinte şi stimaţi colegi, Proiectul de hotărâre pentru finalizarea referendumului din 2012 cu privire la demiterea lui Traian Băsescu din funcţia de Preşedinte al României, potrivit voinţei exprimate de popor la referendum, a fost propus de către mine, cum aţi reţinut corect, domnule preşedinte, în trei rânduri. De fiecare dată, Birourile permanente reunite, atât ale fostului Parlament, cât şi ale actualului Parlament, refuză le pună pe ordinea de zi. Eu am înregistrat luni, 23 iunie a.c., proiectul de hotărâre. Aşadar, era obligaţia regulamentară a Biroului permanent pună pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi, chiar dacă hotărârea ar fi fost aprobată sau respinsă. Iniţiativa unui parlamentar de a propune un proiect de hotărâre a Parlamentului, potrivit Regulamentului, nu poate fi oprită.
25 Jun 2014  Sursa: stenograme parlament
7.
: Domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, Domnule preşedinte al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, Stimaţi colegi, propun ca pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi fie introdus proiectul de hotărâre pe care l-am depus în urmă cu trei zile la Birourile permanente ale celor două Camere şi care se referă la împlinirea obligaţiei pe care Parlamentul o are, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 34/2012, care, la art. 3, precizează următorul lucru: "În situaţia în care Curtea Constituţională va stabili nu au fost îndeplinite condiţiile de valabilitate stabilite de lege, Parlamentul României va lua act de hotărârea acesteia şi va decide asupra procedurii de urmat.". aduc la cunoştinţă , în trei rânduri: la 27 august 2012, apoi, din nou, la 11 februarie 2013, şi acum trei zile, am depus proiectul de hotărâre pentru a fi supus dezbaterii Parlamentului şi aprobării sau respingerii, după caz. Acest proiect de hotărâre ar finaliza procedura referendumului din 2012 privind demiterea lui Traian Băsescu din funcţia de Preşedinte al României şi, dacă s-ar adopta hotărârea, ea, cu adevărat, ar produce efecte juridice. Altfel, declaraţia care o dăm astăzi - probabil va fi adoptată -, chiar dacă va fi adoptată, ea nu produce efecte juridice. Aşadar, domnule preşedinte, rog aveţi amabilitatea supuneţi votului plenului propunerea mea de a fi introdus pe ordinea de zi, ca subiect, Proiectul de hotărâre privind finalizarea referendumului din 29 iulie 2012. Mulţumesc.
25 Jun 2014  Sursa: stenograme parlament
8.
: Eu am vrut spun, pe scurt, nu avem ce discuta.
18 Jun 2013  Sursa: stenograme parlament
9.
: Am înţeles domnul deputat Toader nu a înţeles ce am spus. (Intervenţie neinteligibilă din sală a domnului deputat Mircea-Nicu Toader) Poftiţi? Deoarece domnul deputat Toader nu a înţeles ce am spus, precizez într-un minut. Este foarte simplu, domnule deputat. 1. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului suveran. 2. Parlamentul l-a suspendat pe un cetăţean din funcţia de Preşedinte. Nu şi-a abrogat Parlamentul hotărârea. 3. Deciziile Curţii Constituţionale sunt obligatorii, general valabile. Rezoluţia Parchetului General din 6 decembrie 2012, punctul 6, nr. 2257, spune hotărârile Curţii Constituţionale, punctele 3, 4 şi 5 din Hotărârea nr. 6 din 2012, cu referire la referendum, sunt idei, păreri, opinii ale judecătorilor. Or, aşa cum pe domnul deputat Toader Curtea Constituţională nu-l poate pune în funcţia de Preşedinte al României, nici pe cetăţeanul X, Popescu, Georgescu, Vasilescu nu poate Curtea Constituţională -l pună în funcţia de Preşedinte atâta timp cât poporul a votat la referendum. Noi aveam obligaţia, domnule preşedinte, prin Hotărârea nr. 34 din 6 iulie a Parlamentului, articolul 3, finalizăm procedura referendumului printr-o hotărâre în constatare. Acolo, aşa spune, la articolul 3. Dacă vreţi, citesc o propoziţie, explicit. Hotărârea nr. 34 din 6 iulie, care e valabilă şi ea şi e în vigoare şi astăzi, spune , în situaţia în care Curtea Constituţională va constata nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru valabilitatea referendumului, Parlamentul va decide procedura de urmat. Încă din 27 august, am cerut acest lucru Parlamentului. Parlamentul nu a decis procedura de urmat pentru finalizarea referendumului. Or, acum, un cetăţean român vine ceară, el neavând calitate, se facă un referendum pentru care există o decizie a Curţii Constituţionale nu are competenţă pe chestiuni ce ţin de revizuirea Constituţiei. Dacă nu e suficient de clar, domnule deputat Toader, sunt dispus ofer meditaţii şi în particular. Mulţumesc pentru atenţie.
18 Jun 2013  Sursa: stenograme parlament
10.
: Mulţumesc frumos. Decizia nr. 779 din 17 iunie 2011 a Curţii Constituţionale precizează, citez o propoziţie: "Curtea apreciază necesară completarea dispoziţiilor art. 90 alin. (1) în sensul exceptării de la referendumul cerut de Preşedinte a problemelor de interes naţional care, aprobate prin exprimarea voinţei poporului, ar impune revizuirea Constituţiei." Această decizie a Curţii este general valabilă, obligatorie, începând cu iunie 2011. Noi, Parlamentul, avem în vigoare Hotărârea nr. 33 din 6 iulie 2012 privind suspendarea din funcţie a preşedintelui Băsescu de atunci. Întrebare, domnule preşedinte, pe procedură: cunoaşteţi dumneavoastră - poate nu ştiu eu - un alt act al Parlamentului, cu aceeaşi valoare juridică precum Hotărârea nr. 33/2012, prin care se fi anulat Hotărârea nr. 33/2012 de suspendare a lui Băsescu din funcţia de preşedinte?
18 Jun 2013  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next