Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Dan Radu Zatreanu
Dan Radu Zatreanu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
67.02%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PD-L. Prezent la 67.02% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.48% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu completările și modificările ulterioare 26 Jun 2012, 11:10
240031Ab*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici 26 Jun 2012, 11:05
235251Ab*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 26 Jun 2012, 11:02
244011Ab*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii 26 Jun 2012, 10:57
2362100NU*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 26 Jun 2012, 10:56
243231Ab*
6.
Vot final: None 26 Jun 2012, 10:52
2233180Ab*
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII "Accelerarea judecăţilor în materia restituirii proprietăţilor funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 19 Jun 2012, 08:56
242530Ab*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 19 Jun 2012, 08:54
239560Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora 19 Jun 2012, 08:49
7817460Ab*
10.
Vot final: Propunere legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat 27 Mar 2012, 12:05
1214860Ab*
11.
Vot final: Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay 20 Dec 2011, 12:13
1119750Ab*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989" 15 Dec 2011, 10:01
22115180NU*
13.
Vot final: Proiect de Lege privind instituirea Zilei porţilor deschise la muzee, case memoriale şi colecţii publice 22 Nov 2011, 11:39
14314092Ab*
14.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România 22 Nov 2011, 11:19
13415660Ab*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României 22 Nov 2011, 11:19
285761Ab*
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 18 Oct 2011, 11:04
15013053DA*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România 12 Oct 2011, 11:46
1209483Ab*
18.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naţionale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare 12 Oct 2011, 11:36
23211183Ab*
19.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare naţională legală 12 Oct 2011, 11:35
17180123NU*
20.
Vot final: Proiect de Lege privind accesul parlamentarilor la documentele privatizării 14 Sep 2011, 11:12
11812570NU*
21.
Vot final: Propunere legislativă cu privire la introducerea şahului ca disciplină de studiu opţională în învăţământul primar 14 Sep 2011, 11:06
2301821NU*
22.12810320NU*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 17 May 2011, 11:45
11912641NU*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 05 Apr 2011, 11:06
15312512Ab*
25.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.51 al Legii nr.422 din 18/07/2001 cu modificările şi completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice 05 Apr 2011, 10:55
14812711Ab*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 23 Dec 2010, 08:42
13471125Ab*
27.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori 23 Dec 2010, 08:42
13471125Ab*
28.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social 23 Nov 2010, 13:38
1501560Ab*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice 23 Nov 2010, 13:36
159651Ab*
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea articolului 2, aliniatul 2 al Legii 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România 23 Nov 2010, 13:34
1571120NU*
31.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei 23 Nov 2010, 12:49
171630Ab*
32.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei 23 Nov 2010, 12:33
1565190Ab*
33.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale şi aromatice 16 Nov 2010, 13:43
168350Ab*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 16 Nov 2010, 13:42
16145140Ab*
35.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 16 Nov 2010, 13:33
1915260Ab*
36.
Vot final: Propunere legislativă privind "Programul naţional pentru construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbuşire în cazul unor inundaţii" 19 Oct 2010, 11:41
16410871NU*
37.
Vot final: Propunere legislativă privind "Declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes naţional" 23 Jun 2010, 11:55
1438470NU*
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 23 Jun 2010, 11:54
229230Ab*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice 23 Jun 2010, 11:49
12177300NU*
40.
Vot final: Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de terapie centrate pe tulburări din spectrul autist 23 Jun 2010, 11:44
219554Ab*
41.
Vot final: Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de trupele germane în cel de-al doilea război mondial 23 Jun 2010, 11:42
2181251NU*
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 23 Jun 2010, 11:40
218741Ab*
43.
Vot final: Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de trupele ruse în cel de-al doilea război mondial 23 Jun 2010, 11:32
2181992Ab*
44.
Vot final: Propunere legislativă privind interzicerea accesului la demnităţi şi funcţii publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ" 23 Jun 2010, 11:30
238580Ab*
45.
Vot final: Proiect de Lege privind stimularea construcţiei de locuinţe sociale 23 Jun 2010, 11:28
2391312NU*
46.
Vot final: Proiectul Legii responsabilităţii fiscal-bugetare 30 Mar 2010, 10:13
1359710NU*
47.
Vot final: Proiect de Lege privind darea în administrarea municipiului Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 23 Feb 2010, 11:48
2075401Ab*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 27 Oct 2009, 11:48
1288070Ab*
49.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2009 privind stabilirea unor măsuri temporare în domeniul gazelor naturale 20 Oct 2009, 10:42
2095142Ab*
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru reînfiinţarea comunei Cintei, judeţul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand 08 Sep 2009, 10:52
1159584DA*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  -1  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Zatreanu Dan Radu”

Lasa un comentariu

Date de contact
Bucuresti, Strada Liviu Rebreanu, nr. 30 A, Etaj 1
(021)242.00.34
Flux RSS   Declarații
23 Oct
2012
: "PNL-ul, moşia unui singur om!" Un vechi proverb românesc spune că "Unde-i mai mare sfada, acolo-şivârădracul coada". Şi vorbind despre ce se întâmplă în aceste zile în PNL, trebuie s... 
19 Sep
2012
: Doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Subiectul declaraţiei mele politice de astăzi a fost mediatizat mult săptămâna trecută şi se referă la modul în care am ştiut să exp... 
11 Sep
2012
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Bună dimineaţa! Declaraţia mea de astăzi are titlul: "Guvernul USL amână intrarea României în Schengen". Stimaţi colegi deputaţi, Septembrie 2012 era, d... 
10 Sep
2012
: Vă mulţumesc foarte mult, doamnă preşedinte de şedinţă. Prima interpelare este pentru domnul ministru Mircea Duşa şi se referă la subiectul fraudei electorale, un subiect care creează ... 
20 Dec
2011
: Oricâte legi bune am adopta în acest plen, oricâte declaraţii patriotice vom face de la această tribună sau oricât de bine am crede că reprezentăm interesele comunităţilor din colegiil... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.