Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Cristian Sorin Dumitrescu, candidat S Vrancea alegeri 2016
Cristian Sorin Dumitrescu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
40.14%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 40.14% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 11.31% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creştinării Poporului Român 26 Jun 2012, 10:58
21211135NU*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 19 Jun 2012, 10:15
167033-*
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice 19 Jun 2012, 09:52
157452-*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 19 Jun 2012, 09:25
173271-*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.255 din 14/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 19 Jun 2012, 09:08
181642-*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale 19 Jun 2012, 09:04
184741-*
7.
Vot final: None 22 May 2012, 12:47
1983106-*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 20 Dec 2011, 12:11
11010311-*
9.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru 20 Dec 2011, 12:04
210210NU*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe 20 Dec 2011, 11:59
205400NU*
11.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital 15 Dec 2011, 09:58
17063113-*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 05 Dec 2011, 16:16
1199170Ab*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 22 Nov 2011, 12:11
17412121DA*
14.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 22 Nov 2011, 12:09
16411921DA*
15.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 22 Nov 2011, 12:08
17212240DA*
16.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:04
17112120DA*
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 22 Nov 2011, 12:04
290211-*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 22 Nov 2011, 11:49
12917310NU*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.19 din Legea nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 22 Nov 2011, 11:41
286451NU*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 22 Nov 2011, 11:40
279721NU*
21.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1997 privind transporturile 22 Nov 2011, 11:28
17012210DA*
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul şi acvacultura 08 Nov 2011, 13:08
236511NU*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 08 Nov 2011, 13:08
2261051Ab*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile 08 Nov 2011, 13:06
234622NU*
25.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 08 Nov 2011, 12:48
14610441-*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 12 Oct 2011, 12:01
242623NU*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) 12 Oct 2011, 11:56
244533-*
28.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naţionale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare 12 Oct 2011, 11:36
23211183NU*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008 12 Oct 2011, 11:33
2511040NU*
30.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale 27 Sep 2011, 11:20
16611821DA*
31.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli 27 Sep 2011, 11:20
16311531-*
32.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 27 Sep 2011, 11:17
284411NU*
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii nr.148/2000, privind publicitatea 14 Sep 2011, 11:19
1973844-*
34.
Vot final: Propunere legislativă "Legea profesiei de jurnalist" 14 Sep 2011, 11:19
229563-*
35.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea articolului 45 din Legea nr.85/2003, Legea minelor 14 Sep 2011, 11:18
12611232-*
36.
Vot final: Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi 14 Sep 2011, 11:06
13211840DA*
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 14 Sep 2011, 10:58
13412131DA*
38.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri 28 Jun 2011, 11:12
15811641DA*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 28 Jun 2011, 11:08
275101-*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 21 Jun 2011, 12:26
2122572-*
41.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A.către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2011 21 Jun 2011, 12:23
1479911-*
42.
Vot final: Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 21 Jun 2011, 12:18
1539321DA*
43.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 21 Jun 2011, 12:10
276241NU*
44.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 21 Jun 2011, 11:58
153114184-*
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.12 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 31 May 2011, 11:01
292650NU*
46.
Plx 835/07/10 A - vot final: Propunere legislativă privind regimul juridic al falezelor şi plajelor Mării Negre 24 May 2011, 11:17
17312612DA*
47.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările şi completările ulterioare 17 May 2011, 11:04
13214320NU*
48.
Vot final: None 17 May 2011, 11:03
268260NU*
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 05 Apr 2011, 11:04
15412522-*
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea pct.7 al alin.(2) al art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 05 Apr 2011, 11:03
15112332-*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Dumitrescu Cristian Sorin”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 1, sectorul 1, Bucuresti
Cabinete parlamentare: Odobesti, Str. Stefan cel Mare, nr. 32
(0745)453.305 / (0723)565.054
Flux RSS   Declarații
04 Jan
2017
(din sală): Prezent.  
29 Mar
2016
: M-ai pus prezent, da?  
01 Apr
2015
PAUZĂ  
01 Apr
2015
: Doamnelor şi domnilor, Membri ai Birourilor permanente, Suntem...Reprezentăm Comisia de numărare a voturilor şi mergem, ca atare, în sala de Birou permanent a Camerei Deputaţilor pentru pro... 
01 Apr
2015
: Reamintesc că membrii Birourilor permanente sunt invitaţi la sala de şedinţă...  
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.