Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Cristian Diaconescu, candidat S Arges alegeri 2016
Cristian Diaconescu
 > Sumar  > Senator 2008 - 2012
Senator 2008 - 2012
Prezența:
25.58%


Senator intre Sep 2008 si prezent, din partea Independent. Prezent la 25.58% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (2095).

A votat diferit de partid în 2.24% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea lit.b a art.42) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 10 Apr 2012, 15:38
73022DA
2.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici şi activităţile notariale 10 Apr 2012, 15:37
75110DA
3.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţilor notariale nr.36/1995 10 Apr 2012, 15:35
83040DA
4.
vot final: Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 10 Apr 2012, 15:29
92220DA
5.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucureşti la 11 martie 2011 10 Apr 2012, 14:56
78000DA
6.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010 10 Apr 2012, 14:53
84001DA
7.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011 10 Apr 2012, 14:50
82321DA
8.
Vot final: Proiect de lege pentru aderarea României la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 02 Apr 2012, 15:41
71011DA
9.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008 02 Apr 2012, 15:39
78530DA
10.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011 02 Apr 2012, 15:26
95000DA
11.
Vot final: Proiect de lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol Adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 02 Apr 2012, 15:23
90001DA
12.
Vot final: Proiect de lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3 cu ocazia celei de-a douazeci şi şaptea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 14-18 decembrie 2009 15 Dec 2011, 09:52
108300DA
13.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 29 Nov 2011, 11:54
653620DA
14.
Vot final: Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe 29 Nov 2011, 11:49
564720DA
15.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul Novegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010 29 Nov 2011, 11:48
100320DA
16.
vot final: Proiect de lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 7 ianuarie 2011 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 29 Nov 2011, 11:47
534931DA
17.
vot final: Proiect de lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011 29 Nov 2011, 11:46
554720DA
18.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010 29 Nov 2011, 11:45
103120DA
19.
vot final: Proiect de lege ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010 29 Nov 2011, 11:44
103020DA
20.
vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi, la 13 aprilie 2011 29 Nov 2011, 11:43
95020DA
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215 (r1) din 23/04/2001 privind administraţia publică locală 21 Nov 2011, 16:45
102480DA
22.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 21 Nov 2011, 16:41
546121NU
23.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare 21 Nov 2011, 16:41
753922DA
24.
vot final: Propunere legislativă privind măsurile de recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 21 Nov 2011, 16:40
556021NU
25.
vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 21 Nov 2011, 16:39
605350DA
26.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal 21 Nov 2011, 16:38
635411DA
27.
vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guverului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 21 Nov 2011, 16:38
615521DA
28.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor 21 Nov 2011, 16:37
105650DA
29.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 21 Nov 2011, 16:36
595320DA
30.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale 21 Nov 2011, 16:35
625430DA
31.
vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, local şi judeţean 21 Nov 2011, 16:34
635411DA
32.
vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 21 Nov 2011, 16:33
113130DA
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 21 Nov 2011, 16:28
565372DA
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 21 Nov 2011, 16:27
615420DA
35.
Vot final: Propunere legislativă privind statutul profesional al medicului expert al asigurărilor sociale 21 Nov 2011, 16:26
644631NU
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare 21 Nov 2011, 16:25
149860NU
37.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea articolului 74 indice 1 din Codul Penal 21 Nov 2011, 16:24
113330DA
38.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă 21 Nov 2011, 16:23
595730DA
39.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvenţă 21 Nov 2011, 16:23
112330DA
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 21 Nov 2011, 16:21
310470NU
41.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.491/2003 a plantelor medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului 21 Nov 2011, 16:20
635321DA
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş - martir al Revoluţiei din Decembrie 1989" 21 Nov 2011, 16:20
945170DA
43.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare 21 Nov 2011, 16:19
645311DA
44.
Vot final: Propunere legislativă privind medicina şcolară 21 Nov 2011, 16:18
115120DA
45.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia 21 Nov 2011, 16:17
605531DA
46.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei între România şi Confederaţia Elveţiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993 21 Nov 2011, 16:14
114120DA
47.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011 21 Nov 2011, 16:14
115110DA
48.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey, la 17 ianuarie 2011 21 Nov 2011, 16:13
113320NU*
49.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului euro-mediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele sale membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010 21 Nov 2011, 16:13
114120DA
50.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris, la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul între statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002 21 Nov 2011, 16:12
111110DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Drepturi Civile Digitale
  -3  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Diaconescu Cristian”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
fost ministru de externe 
Date de contact
Flux RSS   Declarații
09 Feb
2012
: Domnule preşedinte al Senatului, Doamnă preşedinte, Domnule prim-ministru, Stimaţi colegi din Parlament şi din Guvern, Permiteţi-mi intervenţia mea s-o structurez pe două paliere şi avâ... 
23 Jan
2012
: Doamna preşedinte, Domnule preşedinte, Domnule prim-ministru, Trei minute am să vă reţin şi nu am să fiu nici polemic şi nici agresiv, aşa cum enervez pe mulţi şi obişnuiesc să simpa... 
16 Dec
2009
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Este o chestiune interesantă. Discutăm aspecte legate de achiziţii pentru paşapoarte electronice, ca să ştie lumea despre ce discutăm, de fapt, aici. În a... 
19 Dec
2008
: Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor. Eu, Diaconescu Cristian, în calitate de senator ales în Circumscripţia electorală nr. 42, Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 3, "Jur cred... 
30 Sep
2008
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată pentru analiză şi întocmirea raportului privind Propunerea legislativă d... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.