Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Dorel Covaci, candidat S Timis alegeri 2016
Dorel Covaci
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
58.84%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 58.84% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.76% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 19 Jun 2012, 10:20
155460Ab*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 19 Jun 2012, 10:18
164450Ab*
3.
Vot final: Propunere legislativă privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naţionale 19 Jun 2012, 10:17
164230Ab*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordoanţei de urgenţă nr.82 din 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 19 Jun 2012, 09:49
163550Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 15 Dec 2011, 10:05
21317340NU*
6.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 22 Nov 2011, 12:11
17412121DA*
7.
Vot final: Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj" - " Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" respectiv a obiectivului de investiţie " Autostrada Nădlac-Arad" 22 Nov 2011, 12:10
17412161DA*
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 22 Nov 2011, 11:26
2227020DA*
9.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane 08 Nov 2011, 13:06
13710041Ab*
10.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 08 Nov 2011, 12:59
237122NU*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice 18 Oct 2011, 11:07
280341Ab*
12.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit 18 Oct 2011, 11:03
2294852NU*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naţionale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare 12 Oct 2011, 11:36
23211183NU*
14.
Vot final: Propunere legislativă cu privire la introducerea şahului ca disciplină de studiu opţională în învăţământul primar 14 Sep 2011, 11:06
2301821NU*
15.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2007 pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti 28 Jun 2011, 11:09
281100NU*
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 21 Jun 2011, 12:26
2122572DA*
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 24 May 2011, 11:51
275362NU*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea părţii introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 24 May 2011, 11:48
276221NU*
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 19 Oct 2010, 11:46
15212632Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:20
20768151Ab*
21.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării 19 Oct 2010, 11:04
2077941Ab*
22.
Vot final: Proiect de Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor documente istorice, reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale României 29 Sep 2010, 11:06
2491022NU*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 29 Sep 2010, 10:51
1539451Ab*
24.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) şi (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 29 Sep 2010, 10:42
238311NU*
25.
Vot final: Propunere legislativă privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 28 Jun 2010, 18:48
2074392Ab*
26.
Vot final: None 19 May 2010, 11:09
155252Ab*
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificările şi completările ulterioare 05 May 2010, 11:37
13688186DA*
28.
Vot final: Propunere legislativă privind stingerea creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanţelor reprezentând contribuţii sociale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor 05 May 2010, 11:10
24412170NU*
29.
Vot final: Proiectul Legii responsabilităţii fiscal-bugetare 30 Mar 2010, 10:13
1359710DA*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 17 Mar 2010, 10:57
2045133NU*
31.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice 17 Mar 2010, 10:46
255310NU*
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală 16 Feb 2010, 12:05
2155632NU*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală 16 Feb 2010, 12:04
2125850NU*
34.
Vot final: Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor ale căror locuinţe proprietate personală au fost demolate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi au devenit chiriaşi în imobilele retrocedate ulterior foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora 16 Feb 2010, 11:55
258982NU*
35.
Vot final: Propunere legislativă privind Codul Deontologic al Judecătorilor şi Procurorilor 16 Feb 2010, 11:55
270521NU*
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru reactivarea Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina - persoană juridică de drept public 16 Feb 2010, 11:53
25611101NU*
37.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea domnilor Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc, Tudor Popa drept eroi-martiri, luptători pentru democraţie, drepturile omului şi apărători ai valorilor spirituale şi culturale româneşti 16 Feb 2010, 11:52
21053132NU*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.2 al Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.125/2002 09 Feb 2010, 11:59
1977260Ab*
39.
Vot final: Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei 09 Feb 2010, 11:56
2121052NU*
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 09 Feb 2010, 11:54
2028191NU*
41.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 09 Feb 2010, 11:54
2007241NU*
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate 09 Feb 2010, 11:46
227220Ab*
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei 09 Feb 2010, 11:44
221231Ab*
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România 09 Feb 2010, 11:39
1863610NU*
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice 09 Feb 2010, 11:35
201523NU*
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.68 alin.1 din LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii 15 Dec 2009, 11:48
1446574DA*
47.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Capitolului II "Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987" la Legea recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 27 Oct 2009, 11:42
1931391NU*
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 20 Oct 2009, 10:47
2319190NU*
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 20 Oct 2009, 10:46
22611232Ab*
50.
Vot final: Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învăţământ 29 Sep 2009, 10:48
15946241Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Covaci Dorel”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
18 Oct
2016
: Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică este: "Fără încredere, respect şi responsabilitate nu putem avea progres, realizări şi prosperitate". Am înc... 
02 Mar
2016
: Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de Lege nr.882 din data de astăzi este un proiect bun, este în interesul tuturor pentru că sediul comunei se mută de la o localitate care es... 
18 Feb
2016
: Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică este: "Să facem legi bune, cu grijă faţă de oameni şi frică de Dumnezeu." Activitatea principală a Parlamentului este ac... 
11 Feb
2016
: ...o impresionantă colecţie de obiecte, provenind din gospodăriile ţărăneşti din toate zonele ţării. Îi mulţumim pentru ceea ce a făcut pentru ţară şi pentru neamul românesc. M... 
11 Feb
2016
: "Oameni iubitori şi creatori de artă şi cultură, care ne fac mândri în ţară şi străinătate" Stimaţi colegi, Pe data de 15 februarie se împlinesc 86 de ani de la naşterea unui mar... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.