Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Florin Costin Pâslaru
Florin Costin Pâslaru
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
53.46%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 53.46% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 5.75% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 19 Jun 2012, 08:47
524361DA*
2.
PLx 832/2010/2011 A - vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale Petromidia- S.A. Constanţa 19 Jun 2012, 08:39
17867111NU*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe 20 Dec 2011, 11:59
205400NU*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 15 Dec 2011, 10:00
1559720DA*
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive 15 Dec 2011, 09:57
235121-*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 22 Nov 2011, 12:04
290211NU*
7.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României 22 Nov 2011, 11:50
17212810DA*
8.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura 22 Nov 2011, 11:37
286430NU*
9.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2011 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.19/1997 privind transporturile 22 Nov 2011, 11:28
17012210DA*
10.
Vot final: Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România 22 Nov 2011, 11:19
13415660NU*
11.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011 15 Nov 2011, 16:11
261411NU*
12.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicată 08 Nov 2011, 13:03
230581NU*
13.
Vot final: Proiect de Lege privind sistemele de agricultură practicate în România 08 Nov 2011, 13:01
1439721DA*
14.
Vot final: None 08 Nov 2011, 12:41
13910941DA*
15.
Vot final: Propunere legislativă de completare a articolului 226 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:24
188331Ab*
16.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a articolului 270² din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:14
190260Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a articolului 291 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:14
194420Ab*
18.
Vot final: Proiect de Lege privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) 12 Oct 2011, 11:56
244533NU*
19.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură 12 Oct 2011, 11:55
254121NU*
20.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România şi Confederaţia Elveţiană, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2011, de amendare a Convenţiei între România şi Confederaţia Elveţiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere şi a Protocolului, semnate la Bucureşti la 25 octombrie 1993 12 Oct 2011, 11:53
251130NU*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey, la 17 ianuarie 2011 12 Oct 2011, 11:52
239941NU*
22.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării -Zilei Naţionale de Rugăciune- ca sărbătoare legală nelucrătoare 12 Oct 2011, 11:36
23211183Ab*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008 12 Oct 2011, 11:33
2511040NU*
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 12 Oct 2011, 11:31
256541NU*
25.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 27 Sep 2011, 11:17
284411NU*
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 14 Sep 2011, 11:12
12712011DA*
27.
Vot final: Propunere legislativă cu privire la introducerea şahului ca disciplină de studiu opţională în învăţământul primar 14 Sep 2011, 11:06
2301821NU*
28.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale 14 Sep 2011, 10:58
12912421-*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 14 Sep 2011, 10:53
12812711DA*
30.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 28 Jun 2011, 11:11
157131120DA*
31.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule 21 Jun 2011, 12:19
240334-*
32.
Vot final: Proiect de Lege privind statutul rezerviştilor voluntari 24 May 2011, 11:48
278110NU*
33.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 17 May 2011, 11:37
241841NU*
34.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.120/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 17 May 2011, 11:25
14811930Ab*
35.
Vot final: None 19 Apr 2011, 10:48
14311314DA*
36.
Vot final: Propunere legislativă privind terminologia oficială utilizată pentru etnia ţiganilor 05 Apr 2011, 10:53
22931161NU*
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 05 Apr 2011, 10:48
15112222DA*
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 22 Mar 2011, 11:39
13610740DA*
39.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal 22 Mar 2011, 11:38
13810740DA*
40.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar 22 Mar 2011, 11:23
14211323DA*
41.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările şi completările ulterioare 22 Mar 2011, 11:13
13812431DA*
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru instituirea obligătivităţii difuzării imnului naţional şi arborarea drapelului în şcolile din România 01 Mar 2011, 13:27
2241642NU*
43.
Vot final: Propunere legislativă privind sprijinirea persoanelor care doresc să cumpere o casă nouă 01 Mar 2011, 13:27
2073911NU*
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 01 Mar 2011, 12:17
13913075DA*
45.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici 22 Feb 2011, 12:22
16111230DA*
46.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii 22 Feb 2011, 12:05
16611031DA*
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2010 pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar 22 Feb 2011, 12:04
16211500DA*
48.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:20
20768151DA*
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.244/2002, modificată şi republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 23 Jun 2010, 11:26
1024050DA*
50.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2009 pentru modificarea art.1 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare 23 Jun 2010, 11:16
15910101DA*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Pâslaru Florin Costin”

Lasa un comentariu

Date de contact
Str. Saturn, Nr. 32, Corp A, Et. 1, camera 2, Galati, Judetul Galati
(0236)460.965 / (0236)311.145
Flux RSS   Declarații
07 Nov
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să retrimitem la comisie pentru o perioadă de două săptămâni, întrucât în acest proiect de lege sunt câteva erori de ordin tehnic. Două săpt... 
31 Oct
2016
: Înainte o precizare. Colegii de la PNL care formează majoritatea împreună cu cei de la PSD au fost de acord cu acest lucru şi acum vă citesc raportul. Raport asupra propunerii legislative... 
31 Oct
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte. V-aş ruga să fiţi de acord să aducem de la poziţia 186 pe poziţia 50 Propunerea legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii nr. 376/2007 pri... 
31 Oct
2016
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi plenului solicitarea noastră de reîntoarcere la comisie, pentru două săptămâni, a acestui proiect de lege, pentru probleme de formă.  
25 Oct
2016
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Şi eu cer o pauză de consultări de cinci minute cu liderii celorlalte grupuri parlamentare.  
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.