Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Radu-cosmin Preda, candidat S Dolj alegeri 2016
Radu-cosmin Preda
 > Sumar  > Declarații
Declarații
Exemplu: "pensii", "taxe", etc
1.
Lucrările şedinţei s-au încheiat la ora 14.20.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
2.
Înainte de a încheia şedinţa, aduc la cunostinţă , în conformitate cu prevederile art. 17 alin.(2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, au fost depuse la secretarul general următoarele legi: Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucuresti la 6 martie 2008; Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008; Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995; Lege pentru completarea art. 42 din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. mulţumesc. Declar închisă şedinţa Senatului.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
3.
: mulţumesc, domnule senator. consult dacă doriţi interveniţi la dezbateri generale. Nu sunt intervenţii. Supun votului dumneavoastră raportul favorabil, fără amendamente, precizând legea are caracter de lege organică. Cine este pentru? mulţumesc. Împotrivă? Abţineri? Cu 112 voturi pentru, nici unul împotrivă, nici o abţinere, în unanimitate, plenul Senatului a adoptat raportul întocmit de comisie şi proiectul de lege în ansamblu. Precizez Senatul a fost Cameră decizională.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
4.
: mulţumesc, doamna vicepreşedinte. Stimaţi colegi, este o chestiune foarte importantă, asa cum a rezultat din expunerea făcută de colega noastră, motiv pentru care solicit introducem dezbaterea şi adoptarea acestui proiect de lege în ordinea de zi. Cine este pentru? rog votaţi. Împotrivă? Niciun vot împotrivă. Abţineri? Nicio abţinere. Îl invit pe domnul senator Dumitrescu prezinte raportul Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
5.
Este vorba de Proiectul de lege pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. Invit colegii senatori -si ocupe locurile. Stimaţi colegi, dacă doriţi rezolvăm această chestiune a Televiziunii şi Radioului, rog ocupaţi locurile. Din partea Guvernului susţine cineva această lege? rog, din partea comisiei, doamna senator Norica Nicolai.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
6.
: La ce număr, dacă este în ordinea de zi? (rumoare, discuţii) De acord, dar nu stiu cum. Rog colegii senatori mai rămână în sală 5 minute. Stimaţi colegi, invit ocupaţi locurile. Există o solicitare a Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, în sensul de a lua în dezbatere şi a da un vot pe propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. Aceasta, da? (rumoare, discuţii, vociferări) Eu am citit legea care mi-a fost dată.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
7.
: Nu stiu ce lege. La ce număr din ordinea de zi? De acord. Cei din staff îmi spun nu este în ordinea de zi. Dacă ne spuneţi ce este... Nu este în ordinea de zi.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
8.
: Întâi votaţi, după aceea listă. Raportul celor două comisii este adoptat în plenul Senatului cu 79 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi o abţinere. Pe cale de consecinţă, se impun a fi acceptate două amendamente. Un amendament la titlul legii şi celălalt la articolul unic. Legea va suna în felul următor: "Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008." "Articol unic - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008." Supun votului dumneavoastră legea asa cum v-am prezentat-o eu. Dacă veţi vota da, veţi fi pentru aprobarea unei legi de respingere a ordonanţei de urgenţă. Dacă veţi vota nu, veţi fi împotriva legii. rog votaţi. Legea are caracter de lege ordinară, iar Senatul este prima Cameră sesizată. Cu 79 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă şi două abţineri, plenul Senatului aprobă Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008. (aplauze, discuţii) Listă pentru grupurile parlamentare. Stimaţi colegi, daţi-mi voie declar închisă şedinţa Senatului de astăzi. Mai avem două acţiuni: Birou permanent, domnule preşedinte - da? - şi şedinţa comună a celor două Camere. rog, domnule senator.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
9.
: mulţumesc, domnule senator. Stimaţi colegi senatori, potrivit Regulamentului Senatului, sunt obligat supun votului dumneavoastră raportul comun întocmit de Comisia de învăţământ, stiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. Raportul este de respingere a ordonanţei de urgenţă. În situaţia în care veţi vota da, veţi accepta ordonanţa trebuie respinsă. În situaţia în care veţi vota nu, deci împotriva raportului, susţineţi ordonanţa. Apoi vom discuta, în trepte, ce avem de făcut. Supun votului dumneavoastră raportul întocmit de cele două comisii. (rumoare, discuţii)
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
10.
: Domnule senator Marinescu, rog frumos! Am oferit cuvântul domnului senator Puiu Haşotti, liderul Grupului parlamentar al PNL.
10 Nov 2008  Sursa: stenograme parlament
Prev / Next

Nici un comentariu pentru “Radu-cosmin Preda”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
28 Mar
2018
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Aviz comun privind desemnarea candidatului pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al SRTV Comisia pentru cultură şi media a Sena... 
28 Mar
2018
: Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale ar... 
28 Mar
2018
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Aviz comun. Potrivit prevederilor Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTV, Comisia pentru cultură şi media a Senat... 
27 Sep
2017
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Aviz comun privind desemnarea candidatului pentru funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune. Comisia p... 
27 Sep
2017
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Aviz comun privind numirea doamnei Doina Gradea în funcţia de director general interimar al Societăţii Române de Televiziune. Ca urmare a respingerii Rapo... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.