Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Constantin Sever Cibu
Constantin Sever Cibu
 > Sumar  > Senator 2008 - 2012
Senator 2008 - 2012
Prezența:
46.49%


Senator intre Sep 2008 si prezent, din partea Independent. Prezent la 46.49% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (2095).

A votat diferit de partid în 12.24% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
raport de respingere: Propunere legislativă privind organizarea activităţii fiscale a marilor contribuabili 25 Jun 2012, 15:29
85130DA
2.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 25 Jun 2012, 15:26
86221DA
3.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 25 Jun 2012, 15:24
81520DA
4.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea art.9 şi 15 din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali 18 Jun 2012, 15:52
71100DA
5.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 18 Jun 2012, 15:50
72000DA
6.
raport de respingere: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului 18 Jun 2012, 15:49
72000DA
7.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 66/2011 privind constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi unele măsuri de prevenire a apariţiei acestor nereguli 18 Jun 2012, 15:47
75001DA
8.
vot final: Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Rectorilor din România 18 Jun 2012, 15:45
264911DA
9.
vot final: Proiect de lege de modificare a Legii Educației Naționale nr.1/2011, art.213, alin.(5) 18 Jun 2012, 15:43
245140DA
10.
: Proiect de lege pentru completarea alin.(1) al art.264 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 18 Jun 2012, 15:42
541191NU
11.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea art.31 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 18 Jun 2012, 15:41
73110DA
12.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare 18 Jun 2012, 14:51
91000DA
13.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată 18 Jun 2012, 14:49
90010DA
14.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004 18 Jun 2012, 14:48
87130DA
15.
vot final: Proiect de lege privind aderarea Curții Constituționale a României la Conferința Mondială a Justiției Constituționale, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 18 Jun 2012, 14:44
95011DA
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 21 May 2012, 15:25
567150DA
17.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 21 May 2012, 14:48
91010DA
18.
Vot final: Proiect de lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Daemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012 21 May 2012, 14:43
89101DA
19.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice 21 Dec 2011, 12:04
504340NU
20.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice 21 Dec 2011, 12:03
563711DA
21.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) şi Art.14, alin.(4), lit.a 21 Dec 2011, 12:02
504500DA
22.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010 21 Dec 2011, 12:01
484900NU
23.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 21 Dec 2011, 12:00
474711NU
24.
vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 21 Dec 2011, 11:58
474521NU
25.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 21 Dec 2011, 11:57
92121DA
26.
Raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.134/2011 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legii nr.161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 21 Dec 2011, 11:56
91410DA
27.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 21 Dec 2011, 11:54
425130NU
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 21 Dec 2011, 11:53
465001NU
29.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 92/2011 privind aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 21 Dec 2011, 11:51
494700DA
30.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 21 Dec 2011, 11:50
445000DA*
31.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2006 21 Dec 2011, 11:49
514011DA
32.
Vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2011 pentru organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici 21 Dec 2011, 11:47
415012NU
33.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafeţe de teren portuar din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Olteniţa şi amenajare port turistic" 21 Dec 2011, 11:42
94111DA
34.
Raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 21 Dec 2011, 11:40
95210DA
35.
Vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari 21 Dec 2011, 11:40
831120NU*
36.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea articolului 17 din Legea nr.21/1996 privind Legea Concurenţei 21 Dec 2011, 11:38
771810DA
37.
raport de respingere: Propunere legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 21 Dec 2011, 11:37
91000DA
38.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991, republicată 21 Dec 2011, 11:36
404930NU
39.
Vot final: Proiect de lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanţii organici persistenţi, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 şi 2009/3 cu ocazia celei de-a douazeci şi şaptea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 14-18 decembrie 2009 15 Dec 2011, 09:52
108300DA
40.
raport de respingere: Proiect de lege privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România 07 Dec 2011, 11:54
96440DA
41.
raport de respingere: Proiect de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei 07 Dec 2011, 11:53
102110DA
42.
raport de respingere: Proiect de lege pentru completarea art.121 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 07 Dec 2011, 11:52
104110DA
43.
vot final: Proiect de lege privind completarea Legii nr.67/2005 pentru înfiinţarea de comune 07 Dec 2011, 11:52
614120NU
44.
raport de respingere: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale 07 Dec 2011, 11:51
100120DA
45.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale 07 Dec 2011, 11:50
713310DA
46.
raport de respingere: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea "Legii administraţiei publice locale nr.215/2001" 07 Dec 2011, 11:49
92720DA
47.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea legii administraţiei publice Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 07 Dec 2011, 11:48
100320DA
48.
raport de respingere: Proiect de lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 07 Dec 2011, 11:47
96550DA
49.
vot final: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 07 Dec 2011, 11:47
505320NU
50.
vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 07 Dec 2011, 11:45
425810NU
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Drepturi Civile Digitale
  -2 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.