Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Daniel Chitoiu, candidat D Neamt alegeri 2016
Daniel Chitoiu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
49.89%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 49.89% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.58% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2011 pentru modificarea Legii nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român 19 Jun 2012, 09:40
17139202DA*
2.
Vot final: Propunere legislativă privind taxa de solidaritate 22 May 2012, 12:43
106101201DA*
3.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 22 Nov 2011, 11:24
293301NU*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici 12 Oct 2011, 11:47
1469932Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC",aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie 27 Sep 2011, 11:26
16412121Ab*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern 27 Sep 2011, 11:18
285030Ab*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.4 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal 14 Sep 2011, 11:23
12311142Ab*
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare 14 Sep 2011, 11:22
12811510Ab*
9.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 24 May 2011, 11:20
17612521DA*
10.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 17 May 2011, 11:37
241841Ab*
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 05 Apr 2011, 11:04
15412522Ab*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare 05 Apr 2011, 10:52
14612611Ab*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal 22 Mar 2011, 11:38
13810740Ab*
14.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal 22 Mar 2011, 11:35
13910811Ab*
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 120 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 22 Mar 2011, 11:34
13210731Ab*
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 22 Mar 2011, 11:33
13510541Ab*
17.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M. Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M. Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare 22 Mar 2011, 11:32
13510621Ab*
18.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Art.160), alin.(2) din O.U.G. nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal 22 Mar 2011, 11:31
13710631Ab*
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal 22 Mar 2011, 11:29
13710730Ab*
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.296¹ al Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi a art.220 şi art.223 ale Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 22 Mar 2011, 11:14
14011930Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea părţii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic 01 Mar 2011, 13:26
1459632Ab*
22.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(4) lit.p) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 01 Mar 2011, 13:25
14610012DA*
23.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 01 Mar 2011, 13:25
1459831DA*
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 01 Mar 2011, 13:24
1489712Ab*
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A. 01 Mar 2011, 13:17
14810202DA*
26.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 Mar 2011, 12:38
15111722Ab*
27.
Vot final: Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare 01 Mar 2011, 12:35
265432Ab*
28.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale Petromidia- S.A. Constanţa 22 Feb 2011, 12:13
261291Ab*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare 20 Dec 2010, 13:28
219341NU*
30.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri pentru combaterea întârzierii la plată a sumelor datorate de instituţiile publice în baza unor înţelegeri de altă natură decât cea comercială şi a sumelor reprezentând creanţe fiscale ale contribuabililor 19 Oct 2010, 12:05
15810633-*
31.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de reţele de transport şi distribuţie energie electrică 19 Oct 2010, 11:13
21056118-*
32.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 23 Jun 2010, 11:52
1497641Ab*
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 1, poziţia 13, din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, nr.407/2006 12 May 2010, 10:55
188560Ab*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificările şi completările ulterioare 12 May 2010, 10:53
4514942NU*
35.
Vot final: None 12 May 2010, 10:42
163247NU*
36.
Vot final: Proiect de Lege privind consolidarea integrităţii în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice 28 Apr 2010, 16:01
1512492-*
37.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului Phare 09 Feb 2010, 11:50
226133Ab*
38.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.120 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 29 Sep 2009, 10:46
229501NU*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic 29 Sep 2009, 10:41
125100101Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  1  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -3 1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.