Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Cătălin Cherecheș
Cătălin Cherecheș
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
34.12%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea Independent. Prezent la 34.12% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 9.96% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru instituirea Zilei naţionale în memoria românilor -victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale deportărilor şi ale Foametei organizate de regimul totalitar sovietic în nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie 12 Apr 2011, 11:13
282242NU*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu 12 Apr 2011, 11:12
15913321NU*
3.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 12 Apr 2011, 11:11
15912851NU*
4.
Vot final: Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti, la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 24 septembrie 2010 şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009 12 Apr 2011, 11:10
15313062Ab*
5.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 12 Apr 2011, 11:10
283441Ab*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2006 privind siguranţa feroviară 12 Apr 2011, 11:08
285430DA
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 12 Apr 2011, 11:07
15713410NU*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă 12 Apr 2011, 11:07
284630DA
9.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 12 Apr 2011, 11:06
15813012NU*
10.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare 12 Apr 2011, 11:05
15412123NU*
11.1484210-
12.
PHCD 8/2011 A - vot final: None 12 Apr 2011, 10:54
287120DA
13.292100DA
14.
Vot final: None 12 Apr 2011, 10:53
288030DA
15.
vot test 1: None 12 Apr 2011, 10:49
2635513DA
16.
Vot final: Propunere legislativă pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional pentru Siguranţă Rutieră 05 Apr 2011, 10:54
15312122NU
17.
Vot final: Propunere legislativă privind terminologia oficială utilizată pentru etnia ţiganilor 05 Apr 2011, 10:53
22931161DA
18.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare 05 Apr 2011, 10:52
14612611NU
19.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 05 Apr 2011, 10:51
15112211DA
20.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului 05 Apr 2011, 10:51
15012622Ab*
21.
Vot final: Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de expert criminalist privat, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Experţilor Criminalişti din România 05 Apr 2011, 10:50
15212331DA
22.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România 05 Apr 2011, 10:49
14712811DA
23.
Vot final: Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani 05 Apr 2011, 10:48
274112DA
24.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 05 Apr 2011, 10:48
15112222Ab
25.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 05 Apr 2011, 10:47
275103DA
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 22 Mar 2011, 11:39
13610740DA
27.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal 22 Mar 2011, 11:38
13810740DA
28.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Mar 2011, 11:38
13210820DA
29.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 22 Mar 2011, 11:37
13410820DA
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 22 Mar 2011, 11:36
13511030DA
31.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 22 Mar 2011, 11:36
14010600DA
32.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal 22 Mar 2011, 11:35
13910811DA
33.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 120 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 22 Mar 2011, 11:34
13210731DA
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală 22 Mar 2011, 11:34
13611111Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 22 Mar 2011, 11:33
13510541DA
36.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M. Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M. Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare 22 Mar 2011, 11:32
13510621DA
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 22 Mar 2011, 11:32
13910811DA
38.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Art.160), alin.(2) din O.U.G. nr.109/2009 de modificare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal 22 Mar 2011, 11:31
13710631DA
39.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare 22 Mar 2011, 11:30
13710822DA
40.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal 22 Mar 2011, 11:29
13710730DA
41.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal 22 Mar 2011, 11:28
14011310DA
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar 22 Mar 2011, 11:23
14211323DA
43.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 22 Mar 2011, 11:22
13512221DA
44.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 22 Mar 2011, 11:19
13912120DA
45.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul Muncii 22 Mar 2011, 11:18
13512112DA
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 22 Mar 2011, 11:17
14411711DA
47.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.60 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 22 Mar 2011, 11:16
14212120Ab*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.296¹ al Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi a art.220 şi art.223 ale Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 22 Mar 2011, 11:14
14011930DA
49.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările şi completările ulterioare 22 Mar 2011, 11:13
13812431Ab*
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru despăgubirea cetăţenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român 22 Mar 2011, 11:12
118130142Ab
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  1  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Cherecheș Cătălin”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
care va deschide lista PNL Maramureş pentru Camera Deputaţilor 
Date de contact
Flux RSS   Declarații
30 May
2011
: Doamnă preşedinte a Camerei Deputaţilor, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă anunţ renunţarea la calitatea mea de deputat, de parlamentar, datorită alegerii mele şi validării mele în f... 
01 Mar
2011
: "România are nevoie de un nou Pintea Viteazul!" Pintea Viteazul, haiducul care a condus în Transilvania mişcarea de rezistenţă din partea poporului împotriva stăpânirii habsburgice, se zv... 
01 Mar
2011
: "Cetăţeanul de rând, în afara sferei de interes a ultimelor mişcări de pe scena politică!" Schimbările din ultimele săptămâni de pe eşichierul politic, de la dreapta la stânga şi î... 
15 Feb
2011
: Au trecut 26 luni din cele 48 pentru care am primit mandat de deputat din partea băimărenilor şi maramureşenilor. Când au votat pentru mine, am intrat într-un parteneriat în care eu m-am a... 
08 Feb
2011
: "Iuliu Maniu, aproape uitat" 6 februarie ne aduce aminte de jertfa lui Iuliu Maniu. Jertfă care ar trebui evidenţiată aşa cum se cuvine. În 2011 s-au împlinit 58 de ani de la moarte omului ... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.