Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Obuf Cătălin Ovidiu Buhăianu
Obuf Cătălin Ovidiu Buhăianu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
42.16%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PSD. Prezent la 42.16% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 0.48% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
51.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a Legii Educației Naționale nr.1/2011, art.213, alin.(5) 27 Mar 2012, 11:31
165010DA
52.
Comisia de numarare: None 20 Mar 2012, 12:41
143230DA
53.9634163DA
54.
Reluare vot procedura de lucru: None 20 Mar 2012, 11:50
142842DA
55.
Procedura de lucru: None 20 Mar 2012, 11:49
750310DA
56.
Amendament admis 6 (alin.1 al art.15): Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 05 Mar 2012, 16:13
81430DA
57.
Amendament admis 5 (introduce lit.m la art.3): Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 05 Mar 2012, 16:12
86041DA
58.
Amendament admis 4 (art.3, lit.d): Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 05 Mar 2012, 16:11
83040DA
59.
Prelungire termen: Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea 05 Mar 2012, 15:56
88020DA
60.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe-Ionescu Şişeşti - Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj 28 Feb 2012, 12:50
167320DA
61.
Vot final: Propunere legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol) 28 Feb 2012, 12:49
168220DA
62.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie 28 Feb 2012, 12:46
166321DA
63.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 28 Feb 2012, 12:45
2514261NU
64.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 28 Feb 2012, 12:44
1215551NU
65.
Vot final: Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă" 28 Feb 2012, 12:43
169220DA
66.
Vot final: Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri 28 Feb 2012, 12:42
173200DA
67.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii 28 Feb 2012, 12:41
171300DA
68.
PLx 103/10/11 A - vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar 28 Feb 2012, 12:40
168321DA
69.
Vot final: Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist 28 Feb 2012, 12:39
167042DA
70.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Codului penal şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 28 Feb 2012, 12:33
172100DA
71.
Vot final: Proiect de Lege privind înființarea Universității Agora din municipiul Oradea, județul Bihor 28 Feb 2012, 12:32
158770DA
72.
Vot final: Proiect de Lege privind înființarea Universității "Sapienția " din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj 28 Feb 2012, 12:31
161371DA
73.
Propunere: Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist 28 Feb 2012, 12:31
162261DA
74.
PLx 282/2006 amr.1: Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist 28 Feb 2012, 11:27
5819171DA
75.
PLx 282/2006 ama.4: Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist 28 Feb 2012, 11:23
5426121DA
76.
Prelungire program de lucru cu 10min.: None 28 Feb 2012, 10:57
70081DA
77.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră 28 Feb 2012, 09:54
83100DA
78.
Propunere: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră 28 Feb 2012, 09:52
87010DA
79.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru modificarea Codului penal şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 28 Feb 2012, 09:51
84110DA
80.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003(Codul fiscal) 21 Feb 2012, 13:00
815071NU
81.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor 21 Feb 2012, 12:59
160230DA
82.
Vot final: Proiect de Lege privind desfăşurarea activităţii de picnic 21 Feb 2012, 12:58
1550100DA
83.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 21 Feb 2012, 12:57
155071DA
84.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere 21 Feb 2012, 12:56
162020DA
85.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educaţia fizică şi sportul 21 Feb 2012, 12:55
162110DA
86.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 21 Feb 2012, 12:54
159130DA
87.
Vot final: Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare 21 Feb 2012, 12:54
153531DA
88.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie 21 Feb 2012, 12:53
160130DA
89.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor 21 Feb 2012, 12:52
161121DA
90.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 21 Feb 2012, 12:52
160221DA
91.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-Al Cincilea Protocol Adițional semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 21 Feb 2012, 12:51
161030DA
92.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 iunie 2011 21 Feb 2012, 12:50
163020DA
93.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional 21 Feb 2012, 12:49
161220DA
94.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 21 Feb 2012, 12:45
161130DA
95.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale 21 Feb 2012, 12:44
163011DA
96.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile 21 Feb 2012, 12:43
161112DA
97.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului 21 Feb 2012, 12:43
160220DA
98.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2011 privind aprobarea realizării obiectivului de investiţie "Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa", de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Compania Naţională de Investiţii "CNI"- S.A. 21 Feb 2012, 12:41
161011DA
99.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2011 pentru completarea art.22¹ din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 21 Feb 2012, 12:40
158111DA
100.
Vot final: None 21 Feb 2012, 12:39
158150DA
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  -2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu”

Lasa un comentariu

Date de contact
Flux RSS   Declarații
18 Jul
2012
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să fac un anunţ: începând de astăzi îmi voi desfăşura activitatea în cadrul Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. Vă mulţumesc.... 
27 Mar
2012
: "Scoaterea României din criză - apreciată de străini şi criticată de PSD şi PNL" Chiar în această săptămână am primit o recunoaştere a eforturilor pe care atât noi, în calitate de... 
20 Mar
2012
: "Ce vrea opoziţia, până la urmă?" Ne aflăm de săptămâni bune în criză parlamentară provocată de partidele din opoziţie. Scopul PSD şi PNL+PC este, mai mult sau mai puţin declarat, ... 
13 Mar
2012
: "Fariseismul politic al unei opoziţii oportuniste" Constat cu mâhnire din ce în ce mai mare faptul că partidele din opoziţie dovedesc în fiecare zi că nu mai au nicio direcţie doctrinară... 
28 Feb
2012
: "Să recunoască Ponta meritele Guvernului PDL!" În aceste zile, am asistat cu toţii la jocul de imagine pe care Victor Ponta îl face în Statele Unite ale Americii, vrând să lase impresia p... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.