Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Daniel Stamate Budurescu
Daniel Stamate Budurescu
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
62.87%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea PNL. Prezent la 62.87% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 11.64% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 19 Jun 2012, 10:20
155460NU*
2.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 19 Jun 2012, 08:47
524361Ab*
3.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii 19 Jun 2012, 08:46
524091Ab*
4.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 19 Jun 2012, 08:45
923782Ab*
5.
Vot final: None 08 May 2012, 10:45
226130NU*
6.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru 20 Dec 2011, 12:04
210210NU*
7.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive 15 Dec 2011, 09:57
235121Ab*
8.
Vot final: Proiectul Legii de ratificare a Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010 05 Dec 2011, 16:15
215210NU*
9.
PLx 173/09/09 A - vot final: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei 15 Nov 2011, 16:32
16210310Ab*
10.
PLx 392/10/11 A - vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 15 Nov 2011, 16:30
263030Ab*
11.
PLx 185/10/11 A - vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale 15 Nov 2011, 16:29
259141Ab*
12.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011 15 Nov 2011, 16:11
261411-*
13.152520NU*
14.
Vot final: None 02 Nov 2011, 11:28
184261Ab*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Lycée Français Anna-de-Noailles" 12 Oct 2011, 12:00
2331362Ab*
16.
Vot final: Proiect de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România 12 Oct 2011, 11:46
1209483Ab*
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii 12 Oct 2011, 11:37
1877380Ab*
18.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar 27 Sep 2011, 11:28
287310NU*
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Legea 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării 27 Sep 2011, 11:24
284340Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene 27 Sep 2011, 11:16
16711340Ab*
21.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2011 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii 27 Sep 2011, 11:15
16511321-*
22.
Vot final: Propunere legislativă privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA. 14 Sep 2011, 10:56
249352Ab*
23.
Vot final: None 14 Sep 2011, 10:52
252421NU*
24.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale Secuieni, judeţul Neamţ, şi în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni 28 Jun 2011, 11:10
266660NU*
25.
Vot final: Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov 21 Jun 2011, 12:01
2591683NU*
26.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Codului Comercial din 16 aprilie 1887 21 Jun 2011, 11:53
16928914NU*
27.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării 07 Jun 2011, 11:25
292221Ab*
28.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală 07 Jun 2011, 11:25
294220Ab*
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 07 Jun 2011, 11:24
2775103Ab*
30.
Plx 45/10/10 R - vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84/1995- Legea învăţământului 07 Jun 2011, 11:03
299210NU*
31.
Vot final: Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică 07 Jun 2011, 11:03
294140Ab*
32.
Vot final: None 07 Jun 2011, 11:02
295230NU*
33.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei 31 May 2011, 11:02
301320NU*
34.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.12 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 31 May 2011, 11:01
292650NU*
35.
Vot final: Proiect de Lege privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal 24 May 2011, 11:54
262457Ab*
36.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 24 May 2011, 11:51
275362Ab*
37.
Vot final: Propunere legislativă privind participarea forţelor armate la operaţii în afara teritoriului statului român 24 May 2011, 11:50
278130Ab*
38.
Vot final: Proiect de Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal 24 May 2011, 11:25
293121Ab*
39.
Vot final: Proiect de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României 24 May 2011, 11:24
2257030Ab*
40.
PLx 910/07/10 R - vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată 24 May 2011, 11:19
295111NU*
41.
Vot final: None 24 May 2011, 11:16
293321NU*
42.
Vot final: None 19 Apr 2011, 10:49
253442NU*
43.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 12 Apr 2011, 11:10
283441Ab*
44.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2006 privind siguranţa feroviară 12 Apr 2011, 11:08
285430Ab*
45.
Vot final: Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă 12 Apr 2011, 11:07
284630Ab*
46.
PHCD 8/2011 A - vot final: None 12 Apr 2011, 10:54
287120Ab*
47.
Vot final: None 12 Apr 2011, 10:53
288030Ab*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 05 Apr 2011, 11:01
15212632Ab*
49.
Vot final: Propunere legislativă privind terminologia oficială utilizată pentru etnia ţiganilor 05 Apr 2011, 10:53
22931161Ab*
50.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională 05 Apr 2011, 10:47
275103NU*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -4  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Budurescu Daniel Stamate”

Lasa un comentariu

Date de contact
Bd. Nicolae Bălcescu, Nr. 21, Bucureşti, Sector 1
Flux RSS   Declarații
25 Mar
2015
: Deci vorbesc de art.126. Votul prin bile se desfăşoară astfel: bila albă la urna albă, neagră la neagră, vot pentru, invers vot contra. În vechiul regulament spunea clar că pentru votul ... 
25 Mar
2015
: Deci, domnule preşedinte, să presupunem că ...  
25 Mar
2015
: Nu-i nimic, o să vedem la primul vot.  
25 Mar
2015
: Nu-i nicio problemă... este o greşeală, o să avem probleme la numărarea voturilor, pentru că aţi eliminat voturile nule pentru urna neagră şi le-aţi lăsat la latitudinea oricui. Şi at... 
25 Mar
2015
: 126...  
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.