Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ştefan Buciuta
Ştefan Buciuta
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
71.72%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea Minoritati. Prezent la 71.72% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.56% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
51.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 09 Feb 2010, 11:54
2007241Ab*
52.
PL 680/07/09 R - Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 20 Oct 2009, 10:45
1538156-*
53.
Vot final: Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local 29 Sep 2009, 10:39
1685883-*
54.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 22 Sep 2009, 10:35
206032-*
55.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului nr.238/2004 23 Jun 2009, 15:37
1705352Ab*
56.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale 26 May 2009, 11:05
1595451Ab*
57.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare 26 May 2009, 11:03
1625850NU*
58.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 26 May 2009, 11:02
1605831NU*
59.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 26 May 2009, 11:00
1685242NU*
60.
PLx 719/2007 - vot final: None 26 May 2009, 10:38
1822123Ab*
61.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic 26 May 2009, 10:38
1822123Ab*
62.
Vot final: Propunere legislativă pentru acordarea de credite preferenţiale pentru studenţi 12 May 2009, 10:14
1535541Ab*
63.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 12 May 2009, 10:06
1485131Ab*
64.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România 24 Feb 2009, 11:34
215461Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Buciuta Ştefan”

Lasa un comentariu

Date de contact
Baia Mare, B-dul. Independenţei, nr.26/85, jud. Maramureş
Sighetul Marmaţiei, Str. Independenţei nr. 27, jud. Maramureş
(0744)333.875 / (0262)422.309
Flux RSS   Declarații
09 Oct
2012
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea se intitulează "Ecoul internaţional privind problematica Uniunii Ucrainene din România (UUR)". Încă din luna mai, în cadrul comunităţii uc... 
08 May
2012
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică se numeşte "Cinstirea memoriei veteranilor de război". Uniunea Ucrainenilor din România, în parteneriat cu primăria şi consili... 
20 Mar
2012
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Etnicii ucraineni din România omagiază în fiecare an în luna martie pe marele poet ucrainean Taras Şevcenko c... 
20 Dec
2011
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Declaraţia mea politică se intitulează: "Unii primari şi prefecţi ai Guvernului nu respectă Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice local... 
15 Nov
2011
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea se intitulează "Simpozionul «Relaţii ucrainene, istorie şi contemporaneitate» la Satu Mare". La propunerea Muzeului Jud... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.