Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Ştefan Buciuta
Ştefan Buciuta
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
71.72%


Deputat intre Sep 2008 si prezent, din partea Minoritati. Prezent la 71.72% din voturile electronice dintre Sep 2008 si prezent (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 3.56% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 19 Jun 2012, 08:40
1691162-*
2.
Vot final: Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice 08 May 2012, 10:51
234003-*
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:36
167411Ab*
4.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 22 Nov 2011, 12:09
16411921Ab*
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 22 Nov 2011, 11:54
12916722Ab*
6.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 22 Nov 2011, 11:52
13115853Ab*
7.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 22 Nov 2011, 11:32
294200NU*
8.
Vot final: Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 22 Nov 2011, 11:15
16413121Ab*
9.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a articolului 228 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 02 Nov 2011, 11:23
186312-*
10.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 27 Sep 2011, 11:17
284411-*
11.
Vot final: Propunere legislativă privind stimularea înfiinţării de creşe şi grădiniţe private 14 Sep 2011, 11:24
12411540Ab*
12.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of nr.927 din Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. Nr.112 din 06 Februarie 2004 ), cu modificările şi completările ulterioare 14 Sep 2011, 11:22
12811600NU*
13.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea Codului fiscal 14 Sep 2011, 11:20
13250574-*
14.
Vot final: Propunere legislativă "Legea profesiei de jurnalist" 14 Sep 2011, 11:19
229563Ab*
15.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 28 Jun 2011, 11:08
275101NU*
16.
Vot final: Propunere legislativă privind punerea în valoare a infrastructurii şi a mentenanţei pentru întreţinere şi reparaţii, deţinute de Societatea de "Îmbunătăţiri Funciare"-SA 17 May 2011, 11:33
13612011NU*
17.
Vot final: Proiect de Lege privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 17 May 2011, 11:23
14911440Ab*
18.1484210-*
19.
Vot final: Propunere legislativă privind scutirea de la plata ratelor împrumutului la bancă pentru persoanele sinistrate de pe urma inundaţiilor din anul 2010 05 Apr 2011, 11:05
14812642Ab*
20.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" 22 Mar 2011, 11:22
13512221Ab*
21.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 01 Mar 2011, 12:38
15111722-*
22.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea unei indemnizaţii sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie 01 Mar 2011, 12:22
14712512-*
23.
Vot final: Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în zone publice 23 Nov 2010, 13:35
162810NU*
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 23 Nov 2010, 13:33
161920NU*
25.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/1997 republicată, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" 23 Nov 2010, 13:32
158650NU*
26.
Vot final: Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între România şi Regatul Spaniei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010 23 Nov 2010, 13:25
168021-*
27.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.49 din Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor de proprietari 23 Nov 2010, 12:48
166760Ab*
28.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 23 Nov 2010, 12:47
172540Ab*
29.
Vot final: Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi 16 Nov 2010, 13:24
1015841DA*
30.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 19 Oct 2010, 12:10
265035Ab*
31.
Vot final: Propunere legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii 19 Oct 2010, 12:09
16111380Ab*
32.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri pentru combaterea întârzierii la plată a sumelor datorate de instituţiile publice în baza unor înţelegeri de altă natură decât cea comercială şi a sumelor reprezentând creanţe fiscale ale contribuabililor 19 Oct 2010, 12:05
15810633Ab*
33.
Vot final: Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice 19 Oct 2010, 11:48
2255171Ab*
34.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 19 Oct 2010, 11:47
16211440Ab*
35.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 19 Oct 2010, 11:45
15811841Ab*
36.
Vot final: Propunere legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la declaraţiile privind evidenţa nominală a salariaţilor şi a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghişeului Unic) 19 Oct 2010, 11:32
13115050DA*
37.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 19 Oct 2010, 11:20
20768151Ab*
38.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici 05 Oct 2010, 11:05
159340Ab*
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România 29 Sep 2010, 11:05
14910582Ab*
40.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative 29 Sep 2010, 10:50
14710430Ab*
41.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului în anul 2010 29 Sep 2010, 10:50
15110140Ab*
42.
Vot final: Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 29 Sep 2010, 10:47
15782141-*
43.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.227/2008 pentru modificarea art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 29 Sep 2010, 10:46
13810971Ab*
44.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili 05 May 2010, 11:20
15197141Ab*
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României 21 Apr 2010, 11:03
12913211DA*
46.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal 21 Apr 2010, 10:56
14811141NU*
47.
Vot final: None 21 Apr 2010, 10:55
15310284Ab*
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea "Legii administraţiei publice locale nr.215/2001" 30 Mar 2010, 10:12
1902911DA*
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor 09 Feb 2010, 11:55
227221-*
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 09 Feb 2010, 11:54
2028191Ab*
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
   
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2 2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Buciuta Ştefan”

Lasa un comentariu

Date de contact
Baia Mare, B-dul. Independenţei, nr.26/85, jud. Maramureş
Sighetul Marmaţiei, Str. Independenţei nr. 27, jud. Maramureş
(0744)333.875 / (0262)422.309
Flux RSS   Declarații
09 Oct
2012
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea se intitulează "Ecoul internaţional privind problematica Uniunii Ucrainene din România (UUR)". Încă din luna mai, în cadrul comunităţii uc... 
08 May
2012
: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică se numeşte "Cinstirea memoriei veteranilor de război". Uniunea Ucrainenilor din România, în parteneriat cu primăria şi consili... 
20 Mar
2012
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Etnicii ucraineni din România omagiază în fiecare an în luna martie pe marele poet ucrainean Taras Şevcenko c... 
20 Dec
2011
: Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Declaraţia mea politică se intitulează: "Unii primari şi prefecţi ai Guvernului nu respectă Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice local... 
15 Nov
2011
: Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea se intitulează "Simpozionul «Relaţii ucrainene, istorie şi contemporaneitate» la Satu Mare". La propunerea Muzeului Jud... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.