Informații obiective despre politicieni și alegeri - Harta Politicii Din România
ex: "basescu", "d1 prahova", "magheru bucuresti", etc
Mihail Boldea
Mihail Boldea
 > Sumar  > Camera deputaților, 2008-2012
Camera deputaților, 2008-2012
Prezența:
34.97%


Deputat intre Sep 2008 si Sep 2012, din partea Independent. Prezent la 34.97% din voturile electronice dintre Sep 2008 si Sep 2012 (3921). Mai multe detalii pe site-ul cdep.ro.

A votat diferit de partid în 2.18% din voturile finale la care a participat.

Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.

Chestiune votată: DA NU Ab - Vot
1.
Vot final: Propunere legislativă pentru sprijinirea agenţilor economici şi autorităţilor locale în vederea realizării obligaţiilor de mediu scadente în perioada 2009-2010 22 Nov 2011, 12:44
169216DA
2.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22 Nov 2011, 12:44
166606DA
3.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic 22 Nov 2011, 12:43
166336DA
4.
Vot final: Propunere legislativă privind producerea şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de panificaţie 22 Nov 2011, 12:42
167704DA
5.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 22 Nov 2011, 12:41
166614DA
6.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea OUG nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 22 Nov 2011, 12:41
166404DA
7.
Vot final: Proiect de Lege privind modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului 22 Nov 2011, 12:40
168513DA
8.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 22 Nov 2011, 12:40
171303DA
9.
Vot final: Propunere legislativă de modificare a alin.(1) al art.260) din Legea nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV, din O.U.G. nr.43/2010 22 Nov 2011, 12:39
170402DA
10.
Vot final: Propunere legislativă privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 22 Nov 2011, 12:39
167512DA
11.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 al anexei nr.IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalului care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personaluli plătit din fonduri publice 22 Nov 2011, 12:38
167512DA
12.
Vot final: Propunere legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat 22 Nov 2011, 12:38
162723DA
13.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.18), art.19) şi art.20) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 22 Nov 2011, 12:37
170521DA
14.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001 22 Nov 2011, 12:37
168401DA
15.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:36
167411DA
16.
Vot final: Proiect de Lege privind examinarea psihologică şi psihiatrică a celor ce candidează pentru obţinerea de funcţii de demnitate publică, în administraţia locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor 22 Nov 2011, 12:35
165613DA
17.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora 22 Nov 2011, 12:34
168601DA
18.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.77 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 22 Nov 2011, 12:34
170521DA
19.
Vot final: Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 22 Nov 2011, 12:17
283011DA
20.
Vot final: Proiectul Legii asistentei sociale 22 Nov 2011, 12:14
168500DA
21.
Vot prin apel nominal: None 22 Nov 2011, 12:12
13116531NU
22.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 22 Nov 2011, 12:11
17412121DA
23.
Vot final: Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj" - " Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" respectiv a obiectivului de investiţie " Autostrada Nădlac-Arad" 22 Nov 2011, 12:10
17412161DA
24.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici 22 Nov 2011, 12:09
16411921DA
25.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 22 Nov 2011, 12:09
17212711DA
26.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă 22 Nov 2011, 12:08
17212240DA
27.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare 22 Nov 2011, 12:07
16812720DA
28.
Vot final: Proiect de Lege privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte 22 Nov 2011, 12:06
294220DA
29.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:06
13516120NU
30.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României 22 Nov 2011, 12:05
294013DA
31.
Vot final: Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 22 Nov 2011, 12:04
17112120DA
32.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 22 Nov 2011, 12:04
290211DA
33.
Vot final: Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al unităţii administrativ teritoriale Chiscani şi în administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila 22 Nov 2011, 12:03
288141DA
34.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 22 Nov 2011, 12:02
168111143DA
35.
Vot final: Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare 22 Nov 2011, 12:02
284321DA
36.
Retrimitere la comisie: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ugenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân 22 Nov 2011, 12:01
13315950NU
37.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 22 Nov 2011, 12:00
12916612NU
38.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 22 Nov 2011, 11:59
12716662NU
39.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială 22 Nov 2011, 11:58
12816912NU
40.
Vot final: Proiect de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 22 Nov 2011, 11:58
13016821NU
41.
Vot final: Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România 22 Nov 2011, 11:57
12716391NU
42.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social 22 Nov 2011, 11:56
13116341NU
43.
Vot final: Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.35 din Legea sindicatelor nr.54/2003 22 Nov 2011, 11:56
12516753NU
44.
Vot final: Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale 22 Nov 2011, 11:55
13416501NU
45.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Codului de Procedură Civilă cu toate modificările şi completările ulterioare 22 Nov 2011, 11:54
12816641NU
46.
Vot final: Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei 22 Nov 2011, 11:54
12916722NU
47.
Vot final: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar 22 Nov 2011, 11:53
13516422NU
48.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 22 Nov 2011, 11:52
13216820NU
49.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 22 Nov 2011, 11:52
13115853NU
50.
Vot final: Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 22 Nov 2011, 11:51
13815922NU
Prev  /  Next / Arată doar voturile diferite de linia de partid.
Poziția pe următoarele issue-uri
Contra Pentru
Despre Adrian Năstase
  -2  
Tag creat de "Vivi" despre trimiterea lui Adrian Năstase în instanță. Mai multe detalii aici.
Drepturi Civile Digitale
  -2  
Explicații despre cum a fost alcătuit acest score card aici:
Cum votează parlamentarii cu privire la drepturile civile digitale - Metodologie.

Nici un comentariu pentru “Boldea Mihail”

Lasa un comentariu

Tag-uri din presă
aflat in arest 
Date de contact
Str. Milcov nr. 36 Complex Micro 40 Galaţi
(0724)320.123 / (0236)427.068 / (0728)986.137
Flux RSS   Declarații
21 Sep
2010
: "Stabilitatea sistemului educaţional - o necesitate pentru viitorul copiilor noştri" Învăţământul românesc pare, în sfârşit, a se fi stabilizat. Cel puţin pentru o perioadă de timp, ... 
04 May
2010
: "Institutul Cantacuzino - sfârşitul şcolii româneşti de virusologie? Qui prodest?" Chiar dacă în ultimul timp scena media românească nu duce deloc lipsă de subiecte politice, sociale sa... 
27 Apr
2010
: "Sănătatea unei naţiuni nu se vindecă politic" Indiferent că suntem simpli cetăţeni sau reprezentanţi ai electoratului, recentele cazuri de culpă medicală din sistemul sanitar românesc... 
17 Mar
2010
: "Revizuirea Constituţiei României - element vital pentru regenerarea noastră naţională" La 22 noiembrie, naţiunea s-a prezentat la vot şi s-a pronunţat în proporţie de 77,78% pentru des... 
09 Mar
2010
: "Autonomia universitară trebuie respectată" Autonomia universitară, întemeiată pe prevederile Constituţiei şi ale legilor învăţământului, precum şi pe reglementări proprii, se manif... 
Alte legături


Harta politicii
a apărut în

hartapoliticii.ro © 2008-2012

Toate datele de pe acest site sunt oferite cu caracter orientativ. Folosind acest site acceptați că autorii nu își asumă nici o răspundere pentru corectitudinea acestor informații. Dacă aveți întrebări, sugestii sau opinii, vă rog să mă contactați.